. Cumhuriyet Dönemi EdebiyatI-12 Sınıf Doğru Yanlış Doldurma Soruları


A. Cumhuriyet dönemi edebiyatımızla ilgili aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. Cumhuriyet dönemi edebiyatında dil gereken sadeliğe ulaşmıştır. ( )
2. Cumhuriyet şiirinin biçim ve içeriğinde önemli değişiklikler söz konusudur. ( )
3. Yedi Meşaleciler Garip topluluğuna bir tepkidir.( )
4. Garip akımı sadeliğin, sıradan insanın sesi olur.( )
5. İkinci Yeni şairleri herkesin anlayabileceği bir dil seçerler; imgeyi saf dışı bırakırlar. ( )
6. Roman ve öykü bireyin ve Anadolu insanının sesi olamamıştır. ( )
7. Edebiyat ve eleştiri çalışmaları belirli bir ivme kazanamamıştır. ( )
8. Yedi Meşalecilerin şiir anlayışı Beş Hececilerle uyuşur. ( )
9. Garip akımı imgeyi, kafiyeyi, sanatlı sözü şiirin dışında tutmaya çalışır. ( )
10. Yedi Meşaleciler toplumsal eleştiriyi çok önemsemiştir. ( )
11. Hisarcılar manevi değerlerin şiirde yer alması için mücadele vermişlerdir. ( )
12. İkinci Yeni şiiri duyguya ve yoğun çağrışımlara dayandırır. ( )
13. Garip şiiri, şiirde hikâye etme tarzını benimser. ( )

14. Necip Fazıl – Peyami Safa – Asaf Halet Çelebi ruhçu (mistik) bir anlayış etrafında toplanırlar. ( )
15. Yedi Meşalecilerin şiir anlayışına göre sanat toplum içindir. ( )
16. Nazım Hikmet serbest şiir anlayışının en önemli ismidir. ( )
17. İkinci Yeni’yle Garip şiirinin önemli farklarından biri Garip akımının şiire “espri, nükte” gibi yaklaşımı getirmesidir. ( )
18. Yaban, Tarık Buğra – Küçük Ağa”>Küçük Ağa, Yorgun Savaşçı, Vurun Kahpeye, Ateşten Gömlek Kurtuluş Savaşı romanlarıdır. ( )
19. Sait Faik’in dili ağır ve tumturaklıdır. ( )
20. Orhan Veli heceyi, aruzu hiç kullanmamıştır. ( )
21. Memduh Şevket Esendal, Çehov (durum) öykücüsüdür. ( )
22. Ahmet Hamdi Tanpınar, şiirlerinde aruzu ve Divan şiiri nazım şekillerini tercih etmiştir. ( )
23. Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik aynı anlayışla öykü yazmışlardır. ( )
24. Cumhuriyet romanı toplumsal yanlışları göz önüne çıkarmayı amaçlamıştır. ( )
25. Ahmet Hamdi Tanpınar’la Fuat Köprülü’nün ortak yönleri ikisinin de edebiyat tarihçisi olmasıdır.( )
26. Garip akımının diğer ismi I. Yenidir. ( )
27. Osmancık (Tarık Buğra), Devlet Ana (Kemal Tahir) romanları aynı dönemi merkez almışlardır. ()
28. Beş Hececiler bir dergi etrafında toplanıp grup olmuşlardır. ( )
29. Cumhuriyet dönemi şiirinde aruz kullanılmamıştır. ( )
30. Yaprak, Melih Cevdet Anday’ın tek başına çıkardığı dergidir. ( )
31. Yaşar Kemal sadece romanla uğraşan yazarımızdır. ( )
32. Kemal Tahir’in meşhur romanları dışında öyküleri de vardır. ( )
33. Tarık Buğra sadece öykü ve romanla uğraşmıştır.( )
35. Bir Adam Yaratmak, Para, Tohum, Reis Bey Necip Fazıl’ın oyunlarıdır. ( )
36. Atilla İlhan bireysel temaları işlememiş bir şairimizdir. ( )
37. Cahit Sıtkı şiiri herkesin anlayabileceği bir dille yazılmamıştır. ( )
38. Ahmet Muhip Dıranas, toplumsal gerçekçi şairlerimizdendir. ( )
39. Sabahattin Eyüpoğlu, Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin deneme türünün yazarlarıdır. ( )
40. Sait Faik’in öykülerinde gözlem yoktur. ( )
41. Abdülhak Şinasi Hisar, Yahya Kemal Beyatlı gibi geçmiş zaman sevdalısı bir sanatçıdır. ( )
42. Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday Garip akımının diğer iki ismidir. ( )
43. Ahmet Muhip Dıranas sembolizmden etkilenmiştir. ( )
44. F. Rıfkı Atay’ın romanları da vardır. ( )
45. Atilla İlhan’ın şiiri Divan şiirinden etkilenmeyen bir anlayışın ürünüdür. ( )
46. Ahmet Kutsi Tecer, sadece şiir türünü denemiş bir sanatçımızdır. ( )
47. Garip şiiri, şiirde hikâye etme tarzını benimsemez. ( )
48. Sait Faik  olay hikayesi türünde örnekler vermiştir. (  )
49. Sait Faik durum hikayesi türünde eserler vermiştir.  (   )
50. Ömer Seyfettin olay hikayesinde öncülük etmiştir.(   )

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir