2015- 2016 11.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları- Lider Yayınları sayfa 2

Hazırlık Çalışması

  1. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. Yenileşme Dönemini hazırlayan faktörlerin neler olduğunu tartışarak belirleyiniz. belirleyiniz. Tartışma sonucu ulaştığınız sonuçlardan da yararlanarak birer yazı kaleme alınız. Yazınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Reformun ana gerekçesi, Avrupa’nın askeri, teknik ve ekonomik alanlardaki gelişimi karşısında çaresiz kalan Osmanlı Devleti’ni yeni düzenlemelerle ayağa kaldırmaktır. Napolyon’un Mısır’ı işgalinden (1798-1799) sonra bu ülkede Kavalalı Mehmet Ali Paşa|Mehmet Ali Paşa tarafından başlatılan reform hamlesi, Osmanlı yönetimine örnek olmuştur.

Bunun yanı sıra gayrimüslim tebaanın Balkanlar’da Sırp ve Yunan ayaklanmalarına yol açan hoşnutsuzluğuna karşı, Osmanlı toplum dokusunun yeni bir adalet ve eşitlik anlayışıyla onarılması, “Osmanlı vatandaşlığı”nın ön plana çıkarılması hedeflenmiştir.

  1. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal ve siyasi yapısını analiz ediniz. Sonuçları defterinize

yazınız.

Siyasal durum:

Yapılan savaşlar ve bu savaşların sonuçları:

Boğazlar sorunu sonucu : Boğazların yönetimi Londra antlaşması ile Osmanlı’da kalacak barış zamanı boğazlar savaş gemilerine kapalı , ticaret gemilerine açık olacak.

Kırım savaşası ve sonucu : Rusya ie Paris antlaşması yapıldı.Ruslar karadenize giremeyecek. Osmanlı devleti avrupa devleti sayılacaktı.

Osmanlı ve Rus Savaşı sonucu : Romanya,kazdağı,sırbistan tam bağımsız olacak.Kars, batum ardahan ruslara bırakılacak.Teselya ruslara verilecek.Bosna-Hersek geçici olarak avusturyaya bırakılacak..

Sırp isyanı ve sonucu : isyan ruslar tarafından desteklendi.Bükreş antlaşması ile ayrılacak Edirne antlaşması ile iç işlerinde bağımsızlık berlin antlaşması ile tam bağımsızlık verildi..

Yunan isyanı ve sonucu : Edirne antlaşması ile tam bağımsızlık verildi

Mısır sonucu ve sorunu : Mısırın sorunu londra antlaşması ile Mehmed ali paşa’ya ve oğullarına bırakıldı.Mısır’ın dış işlerinde osmanlı devletine bağımlı olmasına ve vergi verilmesine karar verildi.

  1. yüzyılda sosyal hayat:

-Posta telgra teşkilatı kuruldu, haberleşmede gelişme sağlandı.

-Yeni yollar yapıldı, ilk demiryollarının yapımına başlandı.

-Belediyeler kuruldu

-İlk nüfus sayımı yapıldı (askere gidecekleri belirlemek için)

-Kıyafet değişikliği yapıldı, devlet memurlarına ceket gömlek fes giyme zorunluluğu getirildi.

-Halk avrupai yaşama özenmeye başladı, evlerde yurtdışından mobilyalar ve ev eşyaları kullanılmaya başlandı, eğlence şekilleri değişti.

  1. Zanaatkârlar, ilim adamları, padişah, halk ve askerler Osmanlı toplumunda sosyal ve siyasi hiyerarşiyi oluşturan gruplardır. Osmanlı toplumunda sosyal ve siyasi hiyerarşiyi oluşturan grupları önem sırasına göre defterinize yazınız.

Osmanlı toplumunda sosyal ve siyasi hiyerarşiyi oluşturan grupları iki bölümde inceleyebiliriz.

  1. Yönetenler,
  2. Yönetilenler (reaya)

Osmanlı toplumunda sosyal düzen, merkezî otorite çevresinde sağlanmıştır. Bu merkezi otoritenin başı padişahtır.

Padişah; Allah’ın gölgesi kabul edilmiş (Zıllullah) ve toplumu temsil eden piramidin en üst noktasında yer almıştır.

Bu en yüksek makamdan sonra sırasıyla;

Askerler,

İlim adamları,

Zanaatçılar

Halk tabakası

Bu yapı; Yükselme Dönemi’nde yararlı olmuştur ancak 17. Yüzyıl ortalarından itibaren bu sistem bozulmaya başlamıştır.

  1. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. XVII. yüzyıla kadar yararlı olan sosyal ve siyasi hiyerarşinin XVII.

yüzyılın ortalarından itibaren ne tür çözülmelere sebep olduğunu tartışarak belirleyiniz. Sosyal ve siyasi hiyerarşinin etkisinin neler olduğunu belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

 

Osmanlının son dönmede toprak kaybetmesi, savaşlardan yenilgi ile çıkması içeride tartışmalara ve fikir ayrılıklarına sebep olmuş, birlik ve beraberlik ruhu zedelenmiştir. bunun neticesi toplum ile aydın kesim arasında oluşan boşluk ve ayrım toplumda çözülmelere sebep olmuştur.

Avrupa’da gelişen milliyetçilik düşüncesi Osmanlının çözülmesinde önemli faktörlerden biridir. karışık bir toplum yapısına sahip olan Osmanlı bu gelişmeler sonunda  kendine bağlı  küçük devletleri bir bir kaybetmiştir.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir