11.Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

       1.METİN

Madem ki ölümün önüne geçilemez, ne zaman gelirse gelsin. Sokrates’e : “ Otuz zalim seni ölüme mahkum etti. denildiği zaman o da : “ Tabiat da onları!” demiş.

Bütün dertlerin bittiği yere gideceğiz diye dertlenmek ne budalalıktır. Nasıl doğuşumuz bizim için her şeyin doğuşu olduysa, ölümümüz de her şeyin ölümü olacaktır. Öyleyse yüz sene daha yaşayamayacağız diye ağlamak, yüz sene evvel yaşamadığımıza ağlamak kadar deliliktir. Ölüm, başka bir hayatın kaynağıdır. Bu hayata gelirken de ağladık, eziyet çektik; bu hayata da eski şeklimizden soyunarak girdik.

 

   2.METİN

Bilirsiniz beni , bilirsiniz de inanmazsınız bu son dediklerime. Saçımın, sakalımın akar gibi olduğu, benim kendime çekidüzen vermesini bilmediğim doğrudur ama övünülecek şey mi bu?süslenmek , bezenmek benim elimden gelmez ama süslenmeyi, bezenmeyi kötülemeye kalkanlara pek kızarım. Adam dediğin üstüne başına da bakmalıdır; yalnız temiz giyinmesi de yetmez, kendine yakışacak şeyleri bulmalı; güzel olmaya, kendini beğendirmeye çalışmalıdır.

 

 

1-Yukarıdaki metinlerin türlerini yazarak neden bu şekilde düşündüğünüzü açıklayınız. (12  puan)

 

2.    Eskiden kasa denilince akla tek renk sıradan bir kutu gelirdi. Günümüzde kasalar teknolojik ve estetik görünüm anlamında fazlaca gelişmişlerdir. İçi neon lamba ile aydınlatılmış kasalara rastlamak bugünlerde mümkün. Kasanın dış görünümü göz zevkiniz açısından önemli olabilir ancak, kasanın görünümüne verilen önemin soğutma konusuna da verilmesi gerekir.Yeni bilgisayar sistemleri yüksek sunan bileşenler ısınma problemine neden olmaktadırlar. İşlemci, ekran kartı ya da sabit disk kasa içerisinde fanlar yardımıyla soğutulabilir. Ancak soğutma sırasında açığa çıkan ısının sağlıklı bir şekilde kasanın dışına atılabilmesi gerekir. En basit soğutma sisteminde bile 2 adet fana ihtiyaç vardır. Biri kasanın önünde, diğeri arkasında yer alır. Öndeki fan kasa içerisine hava alırken, arkadaki fan sıcak havayı dışarı atmakla görevlidir. Piyasada maalesef satılan kasaların çoğu tek fan içermektedir.Fan sayısı arttıkça soğutma işlemi daha başarılı olacaktır. Kimi kasalarda üstte de üçüncü bir fan görüldüğü gibi ön veya arka panelde de birden fazla fan bulunabilir.

 

    Yukarıdaki  röportaj  işlediği konuya ve  sunuş biçimine göre ne tür röportaja  örnektir? Bu röportaj türleri hakkında bilgi veriniz.  ( 4 Puan).

İŞLEDİĞİ KONUYA GÖRE         SUNUŞ BİÇİMİNE  GÖRE

 RÖPORTAJIN TÜRÜ:           RÖPORTAJIN TÜRÜ:                                                                                          

2-Aşağıdaki cümlelerde parantezle belirtilen yerlere yargılar doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.( 10 puan )

 • Eleştiride bilimsel bir yaklaşım ile ortaya konulan yargılar vardır. (    )
 • Makalelerin anlatımında söz oyunlarına, mecaza ve günlük konuşma diline yer verilmez.(    )
 • Deneme, ben merkezli, nesnel yazılardır.(     )
 • Fıkralar gazete ve dergilerde özel başlık altında yayınlanır.(    )
 • Haber yazılarında olay ortaya konur ve kişisellik ön planda tutulur.(     )

4-Aşağıdaki cümleleri cümle çeşitlerine göre inceleyiniz.(8 puan )

 Şaire göre, şiirde anlatılan şey aslında her zaman için insanın iç dünyasıdır.

Anlamına göre:                               yapısına göre:

Yüklemin çeşidine göre:              yüklemin yerine göre:

*Başkaldırının sembolü olan Köroğlu hikâyesidir, ezilenin ezene duyurduğu en güçlü.

Anlamına göre:                           yapısına göre:

Yüklemin çeşidine göre:            yüklemin yerine göre:

5-) Aşağıdaki cümlelerde bulunan anlatım bozukluklarını düzelterek karşılarına cümlelerin doğru şekillerini yazınız. 15 p

Size birazdan düğün resimlerini göstereceğim………………………………………………………………………………………………………….

Cumhuriyet 1923 tarihinde ilan edildi…………………………………………………………………………………………………………………..
Viraja hızlı giren aracın lastiği patladı ve kaza yaptı………………………………………………………………………………………………….
Düşman kenti bombaladı ; ama giremedi………………………………………………………………………………………………………………

Kadın şoförü şöyle bir süzdü…………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Yapma destanlarla doğal destanlar arasında yapısal yönden büyük bir ayrım yoktur. Ayrım doğuşlarındadır. Doğal destanlar ulusların çocukluk dönemlerinde kendiliğinden ortaya çıkan, halkın olağanüstü düş gücüyle zenginleşip boyutlanan ya da ulusal bir ozanca şiirleştirilen ürünlerdir. Yapma destanlarsa tek kişinin yaratımıdır. Kişisellik ağır basar. Ozan yakınçağların herhangi bir tarih olayını seçer, bunu kişisel yaratım gücünün süzgecinden geçirerek işler.

6a.  Yukarıdaki paragrafta tamlayanıyla tamlananı arasına sıfat girmiş bir zincirleme isim tamlaması bularak yazınız. ( 6 puan )

6b. Yukarıdaki paragraftaki fiilimsi gruplarını bularak türlerini yazınız. ( 15 puan )

Sıfat -fiil Grubu

 

Zarf-fiil Grubu

 

İsim-fiil Grubu

 

 

7-“Şiirdeki isim tamlamalarını bulunuz. Türlerini yazınız .”(8puan)

 

“ Deniz ufkunda batan güneş

Ve keskin çığlığı kuşların;

Rabbim bu uğultu, bu ateş

Ve bu ümitsiz uçuşların

Doldurduğu akşam havası,

Akşamın mercan dallar gibi

Suda olgunlaşan rüyası…”

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

8-Aşağıdaki cümleleri çatı bakımından inceleyiniz.( 10 puan)

  ÖZNESİNE GÖRE NESNESİNE GÖRE
Kütüphaneyi görevlilere açtırdı.
Antika tablolar, dün yapılan açık artırmada satıldı.
Kazanamayacağını anlayınca adaylıktan çekildi.
Trafik  polisleri yolcu otobüsünü süratli gittiği için durdurdu.
Ünlü şarkıcı uzun süre alkışlandı.

9) Aşağıdakilerden hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur? 6p

 1. A)Neşeyle kartopu oynuyor çocuklar.
 2. B)Yaşamı boyunca evrimi araştırmıştı.
 3. C)Üzerimize çevrilmişti tüm kameralar.
 4. D)Yanağına bir öpücük kondurdum.
 5. E)Ben de savruluyorum karlarla beraber.

10) Aşağıdakilerden hangisinde ünlü daralmasına örnek gösterilebilecek bir sözcük yoktur?6p

 1. Her gün mutlaka en az bir elma yiyor.
 2. Deniz bitkilerini, balık türlerini iyi biliyor.
 3. Her şeyi gözünde o kadar büyütme, diyor.
 4. Tencere kaynıyor galiba, bir baksana!
 5. Başarısızlığa hiç mi hiç katlanamıyor.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir