Zamirler Konusu ile İlgili Test

1. “Bu gördüğüm olay inanılır gibi değil.”
Yukarıdaki tümcede zamir olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A.gibi
B.değil
C.bu
D.olay

2. “Aldığı kitabı diğeri ile değiştirdi. Bu kitap . 1 2 daha hoşuna gitti. Arkadaşları da kendisi gibi . 3 4 düşünüyorlardı.”
Yukarıda parçada altı çizili sözcüklerden hangisi ya da hangileri zamirdir?
A.Yalnız 2
B.2 – 3
C.1 – 3
D.1 – 2 – 3

3. ‘‘ ……………………………… ’’ göre hava hoş, gün güzel. ’’
Bu cümlede boş bırakılan yer, aşağıdakinerden hangisi ile tamamlanmalıdır ?
A. Onları
B. Bizde
C. O
D. Bana

4.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir zamir kullanılmamıştır?
A.Bazıları derslerine nedense çalışmıyor.
B.Şu karşı yaylada göç katar katar.
C.Dolabımdaki kitabı birisi almış.
D.Herkes kendi yemeğini bitirsin.

5.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir varlığın yerini almış olan bir kelime vardır?
A.O adam bu işi çok güzel yapıyor.
B.Bazı insanlar çevreyi kirletiyor.
C.Öğretmen bir kaç soru daha çözelim dedi.
D.Saçları olmadığı için ona Keloğlan diyorlardı.

6. “Bu adam, diğer insanlar gibi, ötekiler gibi değil.”
Yukarıdaki tümcede hangi kelime bir varlığın yerine kullanılmıştır?
A.bu
B.diğer
C.ötekiler
D.gibi

7. “Bu kitapta yazar, Ali’nin yaşadıklarını anlatarak, onun gözünde dünyayı bize anlatıyor. Bazıları bu kitabın gerçek bir hayat hikayesi olduğunu söylüyor.”
Yukarıdaki paragrafta kaç tane zamir kullanılmıştır?
A.4
B.5
C.3
D.2

8.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde kişi zamiri yoktur?
A.O araba Seda’nın arabası değil mi?
B.Bu, senin başının altından çıkmıştır.
C.Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
D.Ben yıllardır hür yaşadım, hür yaşarım.

9. “Arda, arabasını çok seviyor, ona gözü gibi bakıyordu çünkü onu annesi almıştı.”
Yukarıdaki tümcede zamir, hangi varlığın yerine kullanılmıştır?
A.Arda
B.araba
C.anne
D.hediye

10. “Akşam bize misafir geldi. Onları çok güzel ağırladık. Bu akşam tekrar gelecekler.”
Yukarıdaki tümcelerde hangi kelimeler varlığın yerine kullanılmıştır?
A.bize, onları
B.bize, bu
C.bize, onları, bu
D.bize

11. “Şehir güzel ama çok gürültülü.”
Yukarıdaki tümcede altı çizili sözcüğün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisini kullanabiliriz?
A.biz
B.çok
C.bu
D.burası

12.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde adın yerine kullanılan sözcükler birden fazladır?
A.Bu olay, hepimize ders olmalı.
B.Onun yaptığı davranış herkese örnek olmalı.
C.Burası çok güzel bir yermiş.
D.O adam, bunu söylemedi mi?
13.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “O” sözcüğü ismin yerine kullanılmıştır?
A.O benim milletimin yıldızıdır parlayacak.
B.O gün geldiğinde hesabımızı vereceğiz.
C.O adam her şeye rağmen bunu başardı.
D.O zaman söylediğin sözü tutacaksın.

14. “Bazı” kelimesi aşağıdaki tümcelerin hangisinde zamir görevinde kullanılmamıştır?
A.Bazı günler seni çok özlüyorum.
B.Bazı arkadaşlar sınıf kurallarına uymuyor.
C.Bazıları ödevleri hiç yapmıyor çocuklar.
D.Bazı hayvanlar hem etçil hem de otçuldur.

15. “Bir” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde zamir olarak kullanılmıştır?
A.Bir gün elbette kavuşacağız.
B.Bir elin nesi var iki elin sesi var.
C.Söylediklerimi bir bir not et.
D.Sınıfın içinde biri mi var?

16.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı türden bir zamir vardır?
A.Sen çok uslu bir çocuk değil miydin?
B.O sandığınızdan daha yaramazdır.
C.O kitabı değil bunu al.
D.Biz bu ülkeyi kanımızla kazandık.

17. “Babam, kimseye güvenme bu zamanda diyor.”
Yukarıdaki tümcede hangi kelime bir adın yerini tutmuştur?
A.kimse
B.babam
C.zaman
D.bu

18.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde birden fazla zamir vardır?
A.Ben, bu filmi daha önce görmüştüm.
B.Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.
C.Kimsenin gözünün yaşına bakmam, hele senin hiç.
D.Sen bu soruyu daha önce çözdün mü?

19.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir adın yerini tutmuş olan bir kelime yoktur?
A.Bu araba değil de benim ki daha güzel.
B.Onun arabası sürekli olarak bozuluyor.
C.Şu araba bayağı hızlı gidiyormuş.
D.Bu defteri sana kim aldı?

20. “Şu kitabı alıp bana getir.”
Yukarıdaki tümcede hangi kelime bir varlığın yerini tutmuştur?
A.şu
B.bana
C.kitabı
D.getir

21. “Onun yemek yediği yer, ekmek kırıntılarıyla, yarım kalmış dilimlerle dolardı.’’
Bu cümlede ismin yerine kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir ?
A. Onun
B. Yemek
C. yarım
D. Ekmek

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine geçen bir sözcük kullanılmamıştır ?
A. Para sen de mi ?
B. Akşam bağıranlar sizdiniz.
C. Armut piş, ağzıma düş.
D. O beni sırtımdan vurdu.

23. “Ahmet ile Mustafa çok iyi arkadaştı. Onlar hep beraber gezerdi. ’’
Yukarıdaki cümlede hangi sözcük Ahmet ve Mustafa’nın yerine kullanılmıştır ?
A. arkadaştı
B. beraber
C. Onlar
D. Hep

24. “Sen, benle konuşmazsan onlar bizimle konuşmazlar.’’ cümlesinde ismin yerine kullanılan kaç sözcük vardır ?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir