Yazım Yanlışları İle İlgili Test-YGS

1-)   Bağlaç olan “de” sözcüklerden ayrı yazılır, sadece büyük ünlü uyumundan etkilenir. Ek olan ”-de”    
        ise sözcüklere bitişik yazılır, hem büyük ünlü uyumundan hem de ünsüz benzeşmesinden etkilenir.
  
     Buna göre aşağıdakilerden hangisinde “de” nin yazımı yanlıştır?
         a-) Bugünlerde M. Akif’in Safahat’ını okuyorum.
         b-) Akşam yemeğinde seni de aramızda görmek isteriz.
         c-) Ali Bey’in bir kızı bir de oğlu vardı.
         d-) Onun bu saatte işten ayrılması da bir hatadır.          
         e-) Eserlerinde ölümüm yanında sevgiyide işlemiş.
2-)    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
      
         a-) Bu gün buraya Ahmet mi geliyor?
         b-) Kaseti senden o mu istedi?
         c-) Onu yalnız ben görebilirim.
         d-) Annesine hakiki ipekten eşarp almış.
         e-) Kardeşim üniversiteyi bu yıl da bitiremedi.

3-)    Ek olan “-ki”, kendinden önceki sözcüğe bitişik yazılır ve ünlü uyumuna uymaz. Bağlaç olan “ki”,            
        ayrı bir sözcüktür. Cümleleri birbirine bağlar ve ayrı yazılır.
 
   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “ki” nin yazımı yanlıştır?
        a-) Elindeki kitap ve defterlerini masaya bıraktı.
        b-) Ben de biliyorum ki o bugün gelemeyecek.
        c-) Hayatta her türlü sıkıntılar olabilir yeter ki sen hazır ol.
        d-) Dünkü toplantıda çok eğlendik değil mi?
        e-) Madem ki gelemeyecektin, niye aramadın?
4-)   Aşağıdakilerin hangisinde bileşik sözcüğün yazımı yanlıştır?
     a-) Neden sıkboğaz ediyorsun onu?
     b-) Küçük kardeşim suçiçeği çıkarıyor.
     c-) Bizim okulda her yıl demirbaş sayımı yapılır.
     d-) Türkiye’de okul öncesi eğitime önem verilmiyor.
     e-) Okulun bahçesinde elma şekeri satılıyor.
5-)   Soru eki “mi”, kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır; ancak kendinden önceki sözcüğün son 
        ünlüsüne göre ünlü uyumlarına uyar: Geldi mi?, Biliyor musun?… gibi.
       
            Aşağıdaki dizelerden hangisinde, “mi” nin yazımı yanlıştır?
        a-) Erkan da bu güzel arabayı beğenir mi ki?
        b-) Bahçedeki çocuğu görebiliyor musun?
        c-) Toplantıya gelenleri tanı mıyor muyuz?
        d-) Bize doğru gelenler mi? Tanıdık değiller.
        e-) Güzel mi güzel bir evde oturuyorlardı..
6-)    Kısaltmaların ekler kısaltmanın okunuşuna uyar.
       
 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım vardır? 
   
     a-) ODTÜ’ye kayıtlar bu yıl geç başlayacak.
     b-) TDK’nın sözlüğü geçen yıl basıldı.
     c-) Hande’nin babası PTT’den emekli oldu.
     d-) ÖSS’nın ciddi bir sınav olduğunu biliyor musunuz?
     e-) Cuma günü MEB’e başvurular sona eriyor.
7-)   Gökbilim ve coğrafya ile ilgili konuların anlatımında, dünyayla öteki gezegen adları, güneş ve ay
        sözcükleri büyük harfle başlar. Bunların dışında, güneş, dünya ve ay sözcükleri küçük harfle
        başlatılarak yazılır.
        Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
        a-) Siz dünyanın neresine giderseniz gidin hep aynı sorunlarla karşılaşırsınız.
        b-) Bizim köyde köylüler Ay ışığından yararlanarak işlerini yaparlar.
        c-) Yeni tuttuğum eve güneş girmiyor.
        d-) Fen bilgisi dersinde Ay tutulmasını izleyeceğiz.
        e-) Ansiklopediden Mars hakkında bilgi edindim.
😎   Yön bildiren sözcükler yer, yöre, bölge bildirecek şekilde kullanılırsa büyük harfle başlatılır.
       
Aşağıdakilerin hangisinde yön bildiren sözcüklerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışı vardır?
        a-) Yurdumuzun doğusunda kar yağışı başladı.
        b-) Almanya’nın Doğusunu görmek istiyorum.
        c-) Yaz tatilimi Güney Amerika’da geçireceğim.
        d-) Türkiye Doğu ile Batı arasında önemli bir köprüdür.
        e-) Yurdumuzun en sıcak bölgesi Güneydoğu Anadolu’dur.
9-)   “Belli bir tarihi gösteren ay, gün adları her yerde büyük harfle başlatılır.” kuralına aşağıdaki
        cümlelerden hangisinde uyulmamıştır?
         a-) Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.
         b-) Fatih, 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u aldı.
         c-) Önümüzdeki hafta cuma günü, okullar tatil oluyor.
         d-) Havalar Nisan ayından sonra ısınacakmış.
         e-) Üniversite sınavı 20 Haziran 2004 tarihinde yapılacak.
10-)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?       
         a-) En son deprem, Afyonluyu çok korkuttu.
         b-) Toplantıyı Prof. Dr. Suat YILDIRIM açtı.
         c-) Yemeğe, Hanedan Kebap Salonu’na gitmiştik.
         d-) Dumlupınar Mahallesi, bu kentin en seçkin mahallesidir.
         e-) Ali’nin karnesini görünce herkes sevindi.
11-)  Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımında yanlışlık yapılmıştır?
  
        a-) Arkadaşımın köyü iki yüz onbeş hanelikmiş.
        b-) Şehrin iki yüz elli yıl önce kurulduğunu duyduk.
        c-) Afyon’a geleli otuz beş gün olmuştu.
        d-) Okulla evimizin arası kırk beş adım.
        e-) Statta maçın başlamasını iki buçuk saat bekledik.
12-)  I-   O gidince evde yapa yalnız kalmıştı.
        II-  O zaman daha ucuza da alınabilirdi.
        III- Doktor Ahmet Salih beyi çağırmıştı.
        IV- Son Katıldığı yarışmada 5’nci olmuş.
     V-  Elektrikler akşamki fırtınadan sonra kesildi.
Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
a-) I-II        b-) II-III         c-) IV-V          d-) I-V                        e-) II-V
13-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
        a-) Ona artık söyleyecek bir sözüm kalamadı.
        b-) Hani acele etmeyip beni bekleyecektin.
        c-) Mektubunu aldıkdan sonra cevabını yazacağım.
        d-) Bundan sonra diyeceğimiz birşey kalmadı.
        e-) Soruları dikkatle dinleyerek cevaplayordu.
14-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
       
        a-) Dizinin 15’inci bölümü tekrar yayınlandı.
        b-) Lise 2’nci sınıfından ayrılmış.
        c-) Aysun bu yıl 7’nci sınıfa geçti.
        d-) Mayıs’ın 17’inci günü teskere alıyorum.
        e-) Sen 1’inci soruya bak, ben 3’üncü soruya bakarım.
15-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
        a-) Çocukca davranışları bir türlü bırakmadın.
        b-) Yarışma 2005’te Antalya’da yapılacak.
        c-) Öylen yemeğinde bizde olmanızı istiyorum.
        d-) Hüseyin Tevfik caddesi şehrin en uzun caddesidir.
        e-) Onu okulda tanımayan yok gibi.
16-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcükte bir yazım yanlışı vardır?
        a-) Grevdeki işçilerle hükümet nihayet anlaşabildi.
        b-) Her gün kahvaltı yaparak okula giderim.
        c-) Art arda gelen depremler sürüyor.
        d-) Madem ki gelmeyecektin, bizi neden beklettin?
        e-) Halbuki beraber çarşıya gidecektik.
       
       kaynak: zambak yayınları

CEVAP ANAHTARI:
 1.E   2.A 3.E 4.B  5.C  6. D  7. B 8. A  9. D 10.B  11.A  12. E  13. B 14.D 15. E 16. D

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir