Diksiyon ve Hitabet 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

 

1. Aşağıdakilerden hangisi bir kusur değildir?

A) Kuvvetsizlik

B) Ses Titrekliği

C) Pes Ses

D) Tiz ve Keskin Ses

2. Kalın sesleri ince seslerden ayıran niteliğe ne ad verilmektedir?

A) Şiddet

B) Yükseklik

C) Tını

D) Pes Ses

3. Latince anlamı “söz söylerken sözcüklerin seçilip, düzenlenerek düşünceleri kolaylıkla

anlatma tarzı” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir.

A) Türkçe

B) Konuşma

C) Diksiyon

D) Boğumlama

4. Aşağıdakilerden hangisi Üslup çeşitlerinden biri değildir?

A) Alçak Üslup

B) Yüksek üslup

C) Sade Üslup

D) Karışık Üslup

5. Herhangi bir dilden bilinen tarihi seyir içinde veya daha önceden ayrılmış olup ses,

şekil ve kelime ayrılıkları gösteren kollara ne ad verilir?

A) Şive

B) Lehçe

C) Ağız

D) Dil

6. Aşağıdakilerden hangisi soluk alma şekillerinden biri değildir?

A) Göğüsten

B) Kaburga

C) Karından

D) Mideden

7. Ses organları tarafından seslerin doğru yerden ve doğru zamanda çıkmasına ne denir?

A) Fonetik

B) Ulama

C) Boğumlanma

D) Sağdeyi

8. İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini ifade etmek için kullanabileceği en önemli

araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) İletişim

B) Diksiyon

C) Telefon

D) Dil

9. Konuşurken çıkardığımız seslerin titreşim sayısının az ya da çok oluşuna ne ad verilir?

A) Kuvvetlilik

B) Ton

C) Güç

D) Tiz Ses

10. Konuşurken ses perdelerinin değişmesine ne ad verilir?

A) Tonlama

B) Diksiyon

C) Selen

D) Büküm

11.  Hedefi; vatan savunmasının gerektiği zamanda icap eden şerefli, kutsal vazife için askeri teşvik, ma’nen kuvvetlendirmektir.

 Yukarıda bahsedilen hitabet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Siyasî Hitabet

b. Askerî Hitabet

c.  Bilimsel

d. Dinî Hitabet

12. Ses aletinin hareketiyle bir çok hecenin farklarının belirtilmesine ne ad verilir?

A) Boğumlanma

B) Durak

C) Söyleniş

D) Ulama

13. Sözcüklerin söyleniş özelliklerine dikkat ederek, sözcükleri söylerken seslerin değerini  veren, hecelelerin vurgusuna, uzunluğuna, kısalığına önem vererek seslendirmeye ne  ad verilir?

A) Diksiyon

B) Sağdeyi

C) Söyleniş

D) Ulama

14. Aşağıdakilerden hangisi hareket etmeyen boğumlanma organlarından biri değildir?

A) Çene

B) Diş

C) Diş etleri

D) Damak

15. Söz akışına pürüzsüzlük ve tatlılık veren aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sağdeyi

B) Söyleniş

C) Boğumlanma

D) Ulama

16. Gürültü niteliğinde olmayan sese ne ad verilir?

A) Müzik

B) Selen

C) Fonetik

D) Tını

17. Türkçede genellikle şiddet vurgusu hangi hecede olur?

A) İlk

B) İkinci

C) Üçüncü

D) Son

18. Zarf ve bağlaçlarda şiddet vurgusu hangi hecede olur?

A) İlk

B) İkinci

C) Üçüncü

D) Son

19. Alınan bu karar , savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı?

Bu cümledeki anlatın bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A)”bu” sözcüğü atılarak

B)”daha çok” sözü “askerin” sözcüğünden önce kullanılarak

C)”yol açtı” sözü yerine “neden oldu” sözü getirilerek

D)”alınan” sözcüğü atılarak

20. Şu yoğurdu s…………………… tekerlemeyi doğru biçimde tamamlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sarımsaklasak da mı yesek sarımsaklamasak da mı koysak

B)saklasak damı sarımsaklasak sarımsaklamasak damı yesek

C)soğanlasak da saklasak sarımsakla mı saklasak

D)sarımsaklasak da mı saklasak sarımsaklamasak da mı saklasak

21. “Ey insanlar!  Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem’in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah’tan korkmaktadır. Allah yanında  en kıymetli olanınız O’ndan en çok korkanınızdır.”

Yukarıdaki metin aşağıdaki hangisine aittir

A)Veda Hutbesi

B)Necip Fazıl’ın Gençliğe Hitabesi

C)Diyanet İşleri Başkanının Hitabı

D)İmamın Cuma Hutbesi

22. Veciz, kısa ve heyecanlı olarak söylenen, herhangi bir konu üzerinde olan konuşmalara ne ad verilir?

a) Diyalog

b) Monolog

c) Sempozyum

d) Hitabe

23. Asıl yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüleridir. Ayrıca, seçim dolayısıyla yapılan konuşmalar da bu gruba girmektedir.

 Yukarıda bahsedilen hitabet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Siyasî Hitabet

b. Askerî Hitabet

c. Hukûkî

d. Bilimsel

24. Bu tarz hitabetlerin yeri mabetlerdir. Amacı; halka dinî bilgi ve eğitim vermek, dinî heyecan ve hisleri kuvvetlendirmek, onları fikren, mâ’nen yükseltmektir.

 Yukarıda bahsedilen hitabet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 a. Siyasî Hitabet

 b. Dinî Hitabe

c. Hukûkî

d. Askerî Hitabet

25. Telaffuzda dikkat edilecek bir özellik de yöresel ağız ifadelerinden kaçınmaktır……… olan İstanbul ağzı ile konuşmaya önem vermek gerekmektedir.

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. Yazı dili

 b. Konuşma dili

c. Ağız

d. Lehçe

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir