9. Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı- Öğretici Metinlerde Yapı(Plan)

b)Yapı (plan)

◆ Metnin yapısını çözmek aslında yazarın ve yazının  amacı belirlemektedir.

◆ Her metin kendini oluşturan birimlerle uyum içindedir ve  bu parçaların anlamlı bütünlüğünden metin oluşmaktadır.

◆ Her metin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır.

◆ Giriş bölümünde konuya başlangıç yapılır ve konu tanıtılır, bu bölüm çok uzun değildir.

◆ Gelişme bölümünde anlatılanlar açıklanır, karşıt fikirler çürütülür.

◆ Sonuç bölümünde anlatılanlar toparlanır.

◆ Bir metinde ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşünceler ve düşünceyi geliştirme yolları vardır.

◆ Öğretici metinlerde açıklama, tartışma gibi anlatım biçimlerine başvurulur.

◆ Yazar, inandırıcılığını arttırmak için tanımlama, karşılaştırma, örnekleme, benzetme gibi düşünceyi geliştirme yolları kullanır.

 

Metnin yapısı, kendi içinde anlam bütünlüğü olan birimlerin bir düzene bağlı olarak birleşmesi sonucu oluşur. Bu birimler paragraflardır. Ayrıca paragraflarda kendi içinde anlam birliğine sahip cümle kümelerinden oluşur. Bu kümeler yeri, zamanı, mekânı, kişiyi ve durumu ifade ederler.

Paragraftaki birlik ve bütünlüğü sağlamak için giriş, gelişme ve sonuç bölümlerindeki cümlelerin dil ve fikir yönünden birbiriyle bağlantı kurmasını sağlayan bağlayıcı öğeler vardır. Köprü kelimeler diye de nitelendirebileceğimiz bu öğeler cümle başı edatları, zamirler, sözcük ve sözcük gruplarıdır.

 

Cümle başı edatları: Cümleleri birbirine bağlayan, boşluklar arasında geçiş köprüleri kuran hatta, oysa, şöyle ki, meğer, nitekim, bunun gibi, bununla beraber… gibi cümle başı edatları yerli yerinde kullanılmalıdır.

Zamirler: Bağlantıyı kuran zamirler, bir önceki cümlede geçen bir ad veya kavramın bir sonraki cümlede yerini tutarak cümleler arasında birliğin sağlanmasına katkıda bulunur.

Sözcük ve sözcük gruplarının tekrarı: Bir önceki cümlede geçen sözcük ve sözcük grubu, bir sonraki cümlede tekrarlanarak cümleler arasında bağlantı kurar.

Öğretici metinler giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan bir bütünlük gösterir.

Bir eseri yapı bakımından incelerken, metnin yazılış amacı, amaca uygun anlatım biçimi, hedeflenen okuyucu kitlesi, yapıyı meydana getiren birimlerin bağlanışı ve sıralanışı gibi özellikler üzerinde durulur.

İçerik ve yapı, birbirini bütünleyen öğeler olarak ana düşüncenin oluşumunu sağlar.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir