9.Sınıf Türk Edebiyatı I. Dönem I. Yazılı Soruları

                                                                             
        1. Aşağıdaki cümlelerle noktalı olan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
*Ses ve sözcük kullanılarak oluşturulan güzel sanatlara …………………………       …………………………. denir.
*………………………….. anlamlı birimler olan cümlelerin bir araya gelmesiyle oluşturulur.
* Tiyatro ……………………….. bağlı edebî metindir.
*……………………….  ………………………. bilgi vermek amacıyla oluşturulmaz.
* Edebiyat, resim, müzik, heykel gibi insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlara …………………  ……………………. denir.
       
 2. Aşağıdaki yargıların sonuna doğruysa (D), yanlışsa (Y) harfini yazınız.
* Sanatçı dış dünyayı kendi süzgecinden geçirerek anlatır. (…) *Sanat eseri bütün insanlarda aynı duyguları anlatır. (…)
*Edebî metinler oluşturulurken doğa bilimlerinin verilerinden yararlanılmaz. (…) *Bir milletin kültür hayatına bakarak
o milletle ilgili pek çok şey öğrenebiliriz.(…)*Edebiyat ürünü sağlam düşünceli, güzel anlatımlı ve özgün olmalıdır.(…)
*Edebî metin, malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir.(…) *Bir şeyi olduğu gibi taklit etmek sanat etkinliğidir. (…)
* Edebî eserlerde kullanılan dil günlük hayatta kullandığımız dildir. (…) *Sanat eseri sanatçının yorumunu yansıtır.(…)
* Şiirlerde kullanılan dil döneminin dil anlayışını yansıtır.(…)
        3.   Aşağıdaki  paragrafta sanat eserinin  hangi   özelliği vurgulanmıştır? Metin üzerinden açıklayarak yazınız.
Picasso bir resim sergisi açar.Sergilenen tablolardan                
birinin altında “balık” yazmaktadır.Sergiyi gezen bir kadın,                                                                                                                                        
resme bakar; ama resmi balığa benzetemez. Bu sırada yanına gelen
Picasso’ya, “ Sayın Picasso, bunun neresi balığa benziyor?” der.
Picasso: “Bu balık değil ki zaten, resim!” der.
         4.                                                    YAĞMUR
Uyu! Gözlerinde renksiz bir perde,                  Varsın bahçelerde rüzgar gezinsin,
Bir parça uzaklaş kederlerinden.                                    Yağmur ince ince toprağa sinsin,
Bir ruh gülümsüyor gibi derinden,                                  Bir başka alemden gelmiş gibisin,                  
Mehtabın ördüğü saatler nerde?                                    Dalmış gözlerinle pencerelerde.
                                                                                                              Ahmet HAMDİ TANPINAR
                2. METİN: YAĞMUR
                0.5 mm’den daha büyük sıvı damlaları şeklindeki yağışa yağmur denir. Eğer hava dağılırsa damlalar daha da küçülebilir. Yağmur, metar ve gözlemlerde R ile rapor edilir. Yağmurun yoğunluğu, düşme oranına bağlıdır.
        *Yukarıdaki metinleri gerçekliği ele alış bakımından karşılaştırınız. Benzerlik ve farlılıklar nelerdir?
        5.“İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar.” Yahya Kemal BEYATLI bu sözü ile neyi vurgulamıştır, bu sözün edebiyattaki  yeri hakkında bilgi veriniz.
  
        6.Aşağıdaki cümlelerin hangi tür metinlerden alındığını yanlarına yazınız.
*Drina Köprüsü adlı romanda, Osmanlı’nın Balkanlar’daki durumu anlatılıyor. (………………………………………)
*Sofradan kalkar kalkmaz, karanlıktan kaçar gibi odasına kaçtı. ( ……………………………………..)
        7.“ Gelse de en acı sözler dilime,               *Yandaki metin hangi tür edebî metinden alınmıştır? Niçin?
               Uçacak sanırdım birkaç kelime…                                           Metin üzerinden açıklayarak yazınız.
                 Bir alev hâlinde düştün elime,
                 Hani ey gözyaşım akmayacaktın.”

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir