9.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 3.Yazılı soruları

1- Güzel sanatları üç ana başlıkta gruplandırarak Edebiyatın hangi grup içerisinde yer aldığını yazınız.

2 Aşağıdaki cümleler doğru ise “D” , yanlış ise “ Y” yazınız. (10)
• ( )Sanat metinlerinin anlamı yoktur, anlamları vardır.
• ( ) Sanat eserleri bilimsel eserler gibi bilgilendirici ve nesnel olmalıdır.
• ( )Sanat eseri biricik ve özgündür.
• ( )Bir sözcüğün veya bir ifadenin ait olduğu metnin yapısı ve bütünlüğü içerisinde, değer ve anlam kazanmasına “bağlam” denir.
• ( ) Dizelerde ünlü harflerle yapılan ahenge aliterasyon denir.
3- Mermerden şamdan üreten bir kişi ile heykel yapan bir kişinin gerçekleştirdiği eylemler karşılaştırılırsa neler söylenebilir?
4-Yandaki dörtlükte geçen söz sanatlarından Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda
Telmih ve hüsn-i talili bularak nasıl yapıl- Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda.
dığını anlatınız. Ateşten kızaran bir gül arar da,
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi.
(Faruk Nafiz ÇAMLIBEL)

5- Elvan çiçeklerden sokma başına Yandaki şiirde yer alan uyak (kafiye) ve redifleri
Kudret kalemini çekme kaşına, belirleyerek yazınız.
Beni unutursan doyma yaşına,
Gez benim aşkımla yâr melil melil
Karacaoğlan
6. Ela gözlerine kurban olduğum Yandaki dörtlüğün ölçüsünü ve nazım birimini belirleyiniz.
Yüzüne bakmaya doyamadım ben
İbret için gelmiş derler cihana
Noktadır benlerin sayamadım ben
7. Masal türünün özelliklerinden dört tanesini yazınız.
8. Durum hikâyesi nedir? Bizdeki temsilcilerinden ikisinin ismini yazınız.
9. Aşağıda verilen destanların hangi millete ait olduklarını yazınız.
Gılgamış
Türeyiş
Kalavela
Ergenekon
Nibelungen
10. Geleneksel tiyatro türleri kaça ayrılır? İsimlerini yazınız.

9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. dönem 3.  Sınavı Soruları cevap anahtarı
1. Görsel (Plastik) Sanatlar Edebiyat, işitsel sanatlar içerisinde yer alır.
– İşitsel (Fonetik) Sanatlar
– Dramatik (Ritmik) Sanatlar
2. Aşağıdaki cümleler doğru ise “D” , yanlış ise “ Y” yazınız. (10)
• ( )Sanat metinlerinin anlamı yoktur, anlamları vardır.
• ( ) Sanat eserleri bilimsel eserler gibi bilgilendirici ve nesnel olmalıdır.
• ( )Sanat eseri biricik ve özgündür.
• ( )Bir sözcüğün veya bir ifadenin ait olduğu metnin yapısı ve bütünlüğü içerisinde, değer ve anlam kazanmasına “bağlam” denir.
• ( ) Dizelerde ünlü harflerle yapılan ahenge aliterasyon denir
3. Mermerden şamdan üreten kişi bir zanaat ürünü ortaya koymuştur. Mermerden heykel üreten sanatçı ise bir sanat eseri yaratmış olur. Sanat eseri tektir, biriciktir; eşi ve benzeri yoktur. Zanaat eserleri ise birbirine benzer. Sanat eseri yaratan sanatçı estetik bir güzellik ortaya koymayı amaçlar. Zanaat eserinde ise fayda amacı vardır. Sanat eserinde kişisellik ön plandadır; yani sanatçının kişisel duyarlığı biçimlendirdiği malzemeyi bir sanat eserine dönüştürür. Zanaat eserinde ise kişisellik söz konusu değildir, ortak kültürün yıllar yılı üretmiş olduğu birikimden faydalanılarak eser ortaya çıkarılır.
4. “Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda” dizesinde telmih sanatı vardır. Şair burada ortak kültüre ait olan eski bir aşk hikayesine gönderme yaparak anımsatma sanatından faydalanmıştır.
“Ateşten kızaran bir gül arar da,
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi.” dizelerinde ise hüsn-i talil sanatı vardır. Şair çeşmenin suyunun akışına sebep olarak ateşten kızaran, susuz düşmüş bir gülü aramasını, bir anlamda ona su vermek; yani yeniden hayat vermek istemesini göstermiş, böylece asıl sebebinden farklı bir sebep göstermek yoluyla şairane bir anlatıma başvurarak hüsn-i talil sanatından faydalanmıştır.
5. “-aş” : Tam uyak
“ına” : Redif
6. 11’li hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimi kullanılmıştır.
7. – Anonimdir; yani söyleyeni belli değildir.
– Genellikle bir tekerleme ile başlar.
– Yer ve zaman belirsizdir.
– Kişiler olağan üstü özelliklere sahiptir.
– Eğitici bir nitelik taşır.
– Tekerleme- olay- dilek olmak üzere üç bölümden oluşur.
– Masalın sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.
8. Belirli bir olaya dayanmayan, insana ait çeşitli durumları gözler önüne seren ve yaşamdan bir kesit sunan hikayelerdir. Çehov tarzı hikaye olarak da bilinir. Bizdeki ustaları Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik Abasıyanık’tır.
9. Gılgamış: Sümer Türeyiş: Uygur Kalevala: Fin Ergenekon: Göktürk Nibelungen: Alman
10. Geleneksel tiyatro türleri beşe ayrılır:
Meddah, Karagöz, Orta oyunu, Köy seyirlik oyunları, Kukla

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir