9.Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1.Yazılı soruları

S-1-Atatürk ilkelerini yazınız.Cumhuriyetçilik ilkesini açıklayınız.(10P)
S-2-Okuduğunuz kitabın künyesini çıkarınız.(yazar,yayınevi,sayfa sayısı,basım yılı,konusu)(10p)
S-3-OPERA,MÜZİK,HEYKEL,EDEBİYAT,TİYATRO…sanat dallarının hangi sanatlara ait oldukalrını yazınız.(10P)
S-4-Edebiyat hangi bilimlerle ilişki içerisindedir?Aşağıdaki metinden yola çıkarak edebiyatın metin üzerinden hangi bilimle alakalı olduğunu söyleyebilirsiniz?Neden?(15P)
Edebî eserleri ortaya koyanlar insanlardır, insanlar bir toplumda yaşar. Yaşadıkları toplumun özelliklerini de ortaya koydukları edebî eserlere ister istemez yansıtırlar. Toplumların özellikle gelenek, görenek ve yaşam biçimleri edebî eserlere yansır. Bu bilgiler edebiyat tarihine de toplum bilimine de kaynaklık eder. O yüzden, edebiyat tarihi incelenmeden toplum bilimi hakkında hüküm vermek tam doğru olmaz.
S-5- Bu şehr-i Sitanbûl ki bî-misl ü behâdır                          Yandaki şiiri aruz veznine göre inceleyiniz.Nazım
                                                                                 birimini belirtiniz.(soruyu üstüne cevaplayınız)(10P)      
       Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedâdır    
  
                 
S-6-1.metin
İris tabakasının ortasında,siyah bir nokta gibi görünen bir delik vardır.Gözbebeğinin büyüklüğü,gözün içine giren ışığın miktarını düzenler….
      2.metin
Mümtaz,ağabeyi dediği amcasının oğlu İhsan hastalandığından beri doğru dürüst sokağa çıkmamıştı.Evde kitap okuyarak sıkılmışlığın verdiği rahatsızlığı üzerinden atmaya çalışıyordu..
Yukarıdaki iki metni kıyaslayarak farklarını yazınız.(Hangi metin türlerine girdiklerini belirterek kıyaslamaya başlayınız.)(15P)
S-7-Saçların çırçıplak omzundan aksın
       Mermer üzerinden geçen su gibi
       İçinde bezgin bir his duyacaksın
       Yaz vaktinin gündüz uykusu gibi
Yukarıdaki şiiri dış ahenk unsurları etrafında inceleyiniz.(kafiye,redif,ölçü)(15P)
S-8- Demir kargılar ile ilimiz olsun orman            Yandaki metni zihniyet unsurlarını ele alarak
      Av yerlerimiz dolsun vahşi at ile kulan          inceleyiniz….OĞUZ KAĞAN’ın bu bölümde istediği
     Yurdumuz ırmaklarla, denizlerle dolsun         şey ne olabilir?(15P)
     Gökteki güneş ise yurdun bayrağı olsun
     Ülkemizin çadırı yukarıdaki gök olsun
     Dünya devletimiz, halkımız da çok olsun. “
                                                                                                                                 Bekir KALYONCUOĞLU
                                                                                                                       
                                                                   CEVAPLAR

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir