9. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 55

Metni Anlama ve Çözümleme
1. Metinde gecen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak karşılarına yazınız.
a) uygarlık: uygar olma durumu.uygar kimseye yakışır davranış, tutum. felsefe terimi barbarlık durumundan çıkıp törelere bağlı olarak belirli bir yurt içinde birlikte yaşama..
b) tanzimat: …düzenlemeler, reformlar, demektir.
2. Metne göre Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler nelerdir?
İslam dininin kabulu ve Batı’ya dönüş hareketidir

3. Metne göre Türk edebiyatı hangi dönemlere ayrılmaktadır? Yazınız.
a. İslamlığın kabulüne dek Türk edebiyatı
b. İslam uygarlığı etkisi alıında gelişen Türk edebiyatı
c. Batı uygarlığı etkisi altında geliflen Türk edebiyatı
4. Kültürel ve siyasal değişimlerin edebiyat devirlerinin değişimine yön verişini açıklayınız.
Kültürel ve siyasi aolandaki değişmler bir milletin edebiyatına da etki eder ve değişime uğratır. Edebi,yat sosyal ve siyasi hayattan beslendiği için ister istemez insan hayatında meydana gelen her türlü değişimden etkilenir.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir