9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 53

Metni Anlama ve çözümleme
Metinde gecen afşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak karşılarına yazınız.
a) nazım: Dizmek sıralamaktır. Edebiyatta, sözün ölçülü ve ahenkli olarak söylenmesine denir. Nazım ölçülü ve ahenkli olarak söylenmiş veya yazılmış sözlerin genel adıdır.
b) nesir:edebiyatta düz yazı sanatı. Dil kurallarından başka hiçbir ölçüye bağlı olmayan düz ve tabu anlatma yolu.
c) form: Biçim, şekil; Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu;
2.Metinden hareketle edebiyat metinlerinin neden türlere ayrıldığını açıklayınız.

Edebi metinlerin daha kolay incelenebilmesi için sınıflandırma yapılmıştır.  Her türün kendine göre özellikleri vardır. Bu özellikler metinlerin sınıflandırılmasında etkili olur.
3.Metne göre edebi türler nasıl sınıflandırılmıştır? Sizce niçin böyle ssınıflandırılmalar yapılmıştır? Açıklayınız.
Edebiyat ürünlerinin belli ozellikleri dikkate alınarak yapılan tasnifler sonucu  sınıflandırılmışlardır. Buna göre iki ana gruba ayrılırlar: Nazım ve nesir.
4.Her kültürün her milletin kendine özgü edebi türlerinin olabileceği görüşü hangi nedenlerle ileri sürülmüştür? Açıklayınız.
Rus formalistler, dilin sabit gramatik yapısı ile türler arasında bir ilişki olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu düşünceden yola çıkarak, milletlerin karakteri ve dillerinin yapısı, o kültüre mahsus edebi türlerin olabileceği tezini  güçlendirir.
Eleştirel Okuma
  1. Okuduğunuz metinde yazarın verdiği bilgilerin tutarlılığını sorgulayınız.
Yazarın anlattıkları tutarlıdır. Çünkü yazdıklarına delil olarak bu konuda yazılar göstermiştir.
  1. Okuduğunuz metinden hareketle, günümüz edebiyatında türlerin değişimi ve ortaya çıkışı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.
Geçmişten günümüze doğru gelindiğinde birçok edebi türün değişime uğradığı kendini yenilediği görülür. Örneğin modern şiirin geşmişe göre birçok yönden farklı özellikleri vardır. Ölçü, kafiye gibi şiirin temelini oluşturan unsurları günümüz şiirinde pek göremiyoruz.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir