2016-2017 9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 29

  1. Yukarıda verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki cümlelerin hangi kavramlar (ağız, şive, lehçe, ağız, jargon) çerçevesinde değerlendirilebileceğini belirleyiniz. Sizce bu söyleyiş ve yazılış farklılıklarının sebepleri neler olabilir? Açıklayanız.

a) Yeni iliniz mübarek olsun (Yeni yılınız kutlu olsun.). Şive

b) Sene sul yaçepe salamlatap (Yeni yılınız kutlu olsun.):::::::::::::::> Lehçe

c) Arkideşim vere konuşup duru (Arkadaşım sürekli konuşuyor.:::::::::::> ağız

ç) Ben bu eski telefonu elli liraya okuturum. :::::::::::::> Standart dil

d) Gözlükçü, diğer meslektaşlarına “Bu gözlük camını biraz kırpmak lazım.” dedi.::::::> Jargon

 

Türklerin Kullandığı Alfabeler: Türkçe, tarihî gelişimi içinde pek çok farklı alfabeyle yazılmış ve okunmuştur. Bu alfabeler sırasıyla şunlardır: Göktürk, Uygur, Arap ve Latin alfabesi.

Bunların yanı sıra Orta Asya’daki bazı Türk devlet ve toplulukları Kiril alfabesini kullanmaktadır.

  1. Yukarıdaki bilgilerden hareketle Türklerin hangi nedenlerle farklı alfabeler kullanmış olabileceklerini tartışınız.

Türkler geniş bir coğrafyaya yayıldıkları için yeni toplumlarla karşılaşmış ve bu kültürlerden etkilenmişler, bu kültürel değişim alfabe değişimine yansımıştır.

 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir