2013-2014 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları – Fırat YayınlarıOlay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler- sayfa 99-103

1. Metindeki olay nedir? Belirtiniz.
 1. Bir balıkçının oğlunun sultanla evlenmesi ve ardından yaşanan olaylar..
2.Metindeki olaylar nerede  ve hangi zamanda geçmektedir?nMetindei olayın geçtiği yeri ve yaşandığı zamanı belirtmede zorlandınız mı?
2. Metindeki  olay  bilinmeyenn bir zamanda geçmektedir. Mekan olarak da Mısır, saray gibi mekanlar vardır. Evet, mekanı ve olayın yaşandığı zamanı  belirtirken zorlandım.
3.Balıkçı ve sultanın hangi ülkenin insanı olduğunu metinden öğrenemiyoruz.. Metinde böyle bir bilgi yoktur.  
 4. Metindeki olağanüstü olaylar nelerdir?
*Metinde pek olağanüstü denevcek olay yok.
* Geminin direğinin som altından ve yelkenlerinin atlastan ( ipekten) olması.
 SAYFA 100

5. Metindeki yerleri haritada gösteremeyiz; bunlar  hayali, kurmaca mekanlardır.
6.Malçı Mergen adlı  metindeki gerçeğe uymayan hangi olayalrı ve durumları öğrendiniz?
* Sıçanın otları yemesiyle eski halinden on kat daha iyi olması,
*Malçı’nın da aynı ottan şifa bulması
*Altı  kulaklı aygırın varlığı
*Atın sihirli olması ve konuşması ,
*  Atın Malçı’ya ad vermesi, kendi adını da değiştirmesi,
* Malçı’nın şarkı söylemesiyle kurumuş yerlerin yapraklanması , ağaçların yapraklanmaya başlaması
7. Malçı’nın ve atının yetenekleri doğal bir durum mudur? Neden?
7. Doğal bir durum değildir ;çünkü bu yetenekler gerçekliğe uygun değildir…
SAYFA 101:
8.  İncelediğiniz metinlerin hangisinde tasvire yer verilmiştir?
Hepsinde tasvirlere yer verilmiştir. Betimlemelere örnekler…
Balıkçı Güzeli adlı metinde “Bunun çok güzel, civan gibi bir oğlu varmış. Bir de süslü, sırmalı elbise diktirmiş.”
Malçı Mergen metninde ” Bir gün dinlenmek için uzandığında kahverengi sıçan hızla gelerek kırılan ayakalrının yarasını iğne dişleriyle kemiriverdi
 “O en güzel sevgi”  metninde ise “Kırmızı ışıklı reklam yazıları ya da THY’nin o kocaman beyazlı , açık mavili  reklamı bu sis içinde çok kötü gözüküyordu…”
9. Her üç metni cümlelerinin yüklemleri açısından inceleyiniz.Cümlelerin hangi zaman kipleriyle bitirildiğini belirleyiniz.
9. Vaktiyle bir balıkçıvarmış >>>>  var-mış öğrenilen geçmiş zaman
     
Balıkçı Güzeli’nde duyulan geçmiş zaman (miş’li geçmiş zaman ) ve geniş zaman kipi  kullanılmış.
At kamçısıyla Malçı’yı dövdü>>>>>>> döv- dü  bilinen geçmiş zman,
Malçı Mergen’de görülen geçmiş zaman (di’li geçmiş zaman) 
 O En Güzel Sevgi metninde (görülen geçmiş zaman) kipi kullanılmıştır. Masallarda genelde duyulan geçmiş zaman kipi, öykülerde ise görülen geçmiş zaman kipleri kullanılır.
açtı.  kaplamıştı, gözüküyordu” bilinen geçmiş zaman
10. Bu bölümde incelediğiniz metinlerin benzer ve farklı yönleri nelerdir? Hangi metin türleri içinde yer alırlar?
10. Benzerlikler:
Metinlerin benzer yönleri yapısının olay örgüsü, yer , zaman, kişi ve anlatıcı  unsurları üzerine kurulması ; hepsinin edebi metin olmasıdır.
     Farklılıkları :
Karagöz Oyunu gösterme için diğerleri anlatma için yazılmıştır.
1.metnin türü  masal , 2.metnin  (Malçı Mergen)türü destan (Altay Destanı)  3.metin ise öyküdür.
11. “Karagöz Oyunu” adlı metindeki öolayın kişileri kimlerdir?
11. Karagöz oyunu adlı metindeki olayın kişileri Karagöz ve Hacivat’tır. Metin göstermeye bağlı bir metin olduğu için karşılıklı konuşmalara yer verilmiştir.Diğer metinlerde de karşılıklı konuşmalara yer verilebilirdi.
SAYFA 102:
 12. İncelediğiniz metinlerden hangisi sahnede canlandırılabilir? Bu metinlerin hangisinde yay ayraç içinde açıklamalar vardır? Bu açıklamalar niçin verilmiştir?
 Ah Şu Gençler adlı metin sahnede canlandırılabilir. Bu metinlerden Karagöz Oyunu ve Ah Şu Gençler metninde yay ayraç içinde açıklamalar vardır.Bu açıklamalar oyun sahnelenirken oyuncuların yapmaları gereken davranışları ve hareketleri göstermek içindir.
13. İncelediğiniz tiyatrom metinlerini diğer üç metinden ayıran dil ve ifade farklılıklarını belirtiniz.
Tiyatro metinleri karşıklı konuşmaya dayanmaktadır, diğer metinler ise anlatmaya bağlı edebi metindir, bu metinlerde analtım ön plandadır.Tiyatro metinleri diyaloğa yönelik emtinlerdir.
 14. Ah Şu Gençler metninde olaylarkaç kişi arasında geçmektedir? Karagöz metninde olayı niçin sadece iki kişi yaşamaktadır?
14. Ah Şu Gençler metninde olaylar altı kişi arasında geçmektedir.Karagöz oyununda belirli tipler vardır. Bu tiplerden hacivat ve Karagöz ana kişilerdir. Ah Şu Gençler metninde çeşitli tipler ve karakterler yer almaktadır.
15. etkinlik
Karagöz metni ile Ah Şu Gençler adlı metnin benzer ve farklı yönleri nelerdir?
Benzerlikler
Bu metinlerin türü tiyatrodur. Bu metinler tiyatroda kullanılır.
Göstermeye bağlı olmaları ve yapı unsurları bakımından benzerlik göstermektedir.
Farklılıklar
Karagöz oyununda yanlış anlamalar üzerine kurulu bir dil kullanılırken  Ah Şu Gençler metninde konuya göre bir dil kullanılmaktadır.
Karagöz oyunu hayal perdesinde oynatılırken Ah Şu Gençler sahnede oynanmaktadır.
14. etkinlik
TİYATRO TÜRLERİ
A.Geleneksel Tiyatro Türleri     b. MODERN TİYATRO TÜRLERİ
Karagöz                                                  Dram
Orta oyunu                                           Trajedi
Meddah                                                Komedi
 Köy Seyirlik Oyunları
SAYFA 103:
1.Kullanılan unvanlar:
Padişah      Sultan    Bay     Kağan    Hanım
Bu unvanlar kişileri daha iyi tanıtmak için kullanılmıştır.Günümüzde bay ve hanım sözcükleri birer ünvan olarak kullanılmaktadır.
2.gördüğümüz bir oalyı bilinen(görülen) geçmiş zamanla, duyudğumuz olayları öğrenilen geçmiş zamanla anlatırız.
3. “ O EN GÜZEL SEVGİ “ adlı metninde günümüzde görebileceğimiz bir manzara betimlenmektedir.
6. ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLER
  Masal, Roman, Manzum hikaye, Halk hikayesi, Destan, Mesnevi, Hikaye
DEĞERLENDİRME :
1. Aşağıdaki bölümleri bu bölümde öğrendiğiniz bilgilere göre tamamlayınız.
A. Olay çevresinde oluşan edebi  metinler  anlatmaya ve göstermeye bağlı olmak üzere iki grupta incelenir.
b. Anlatmaya bağlı edebi metinler; masal, destan , halk hikayesi, hikaye ve roman
c. Göstermeye bağlı edebi metinler tiyatrotürlerini oluşturur.
çGeleneksel Türk tiyatrosu Karagöz oyunu, meddah, ortaoyunu köyseyirlik oyunu, gibi dallara ayrılır.
e. Tiyatro sahne sanatlarının bir dalıdır.
2. Anlatmaya bağlı eserlerde uzun ve kurallı cümleler kullanılırken göstermeye bağlı eserlerde günlük konuşma dili kullanılır. Cümleler daha açık ve kısadır. Söylenen sözün izleyici tarafından anlaşılması beklenir .Bunun için daha açık ve kısa cümleler kullanılır.  diyalog esastır.
3. D
4.Tiyatroda oyuncular metni yazılduğı gibi canlandırmak zorundadır. bu metinler edebi metindir . değişiklil yapıldığı zaman metnin yapısı bozulur. fakat bu hiç değişiklik yapılamaz anlamına gelmez. Günümüze uydurkam için değişiklikler yapılabilir.
5. Anlatmaya bağlı metinler olay üzerine kurulur. bu yüzden anlatmaya bağlı metinlerde olay olmalıdır. fakat bazı analtmaya bağlı metin türlerinde (durum hikayesi)olay belirgin değildir. olaydan ziyade bir durum anlatılır.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir