2013-2014 9.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve Gruplandırma (Sayfa 94-99)Fırat Yayıncılık

1. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve Gruplandırma
(Masal ve Destandan, Hikâye ve Romana; Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine)
HAZIRLIK
1. Sınıfınıza getirdiğiniz metinleri okuyunuz. Okuduğunuz metinlerin birbirine benzeyen ve birbirinden farklı olan yönleri nelerdir? Belirleyiniz.
1.Metinlerin temaları ortak olsa bile dili kullanmaları farkılı olur. her yazarın olayı ele alış ve işleyiş tarzı farklıdır. bu yazrın üslubunu oluşturur.
2. Sınıfınıza getirdiğiniz Karagöz ve tiyatro metnini canlandırınız. Bu metinleri okurken ve canlandırırken  yaptığınız etkinliklerde bir farklılık sezdiniz mi? Anlatınız.
2. Evet,  farkılıklar oluşuyor. her metin temasına ve işlediği konuya göre farkılı canlandırma ve ses tonuyla okunuyor veya canlandırılıyor.
ÇÖZÜMLEME / İNCELEME
1. metin
BALIKÇI
GÜZELİ
1. Metindeki olay nedir? Belirtiniz

.

1. Balıkçının oğlunun okumak istememesi üzerine onu balık satmaya göndermesi  ve başından geçen olaylar.
olay örgüsü:
*Güzel olan balıkçının oğlunun mektepte okumaması
*Babasının yanında balık satmaya başlaması
*Sarayın önünde balık satarken saraydaki hanımın bunu görüp onunla evlenmek istemesi
*Hanımın balık aldıktan sonra fazlaca altın vermesi ve balıkçının babasının bu durumdan rahatsız olması
*Padişah kızının oğlana onunla evlenmek istemesini dile getirmesi ve oğlanın bir gün balıkçı olduğumu hatırlar ve başıma kalkarsın diye cevap vermesi
*Padişah kızının bu duruma itiraz etmesi
*Padişah kızının balıkçının oğlunun başına kakması
*Balıkçının oğlunun konuşmaması ve Mısır’a gitmesi
*Kızın da arkasında gitmesi
*Mısır padişahının padişah kızının idam ettirmesi
*Oğlanın inadından dönüp padişah kızıyla beraber tekrar dönmesi
2. a. Metindeki olay nerede ve hangi zamanda geçmektedir? Metindeki olayın geçtiği yeri ve yaşandığı zamanı belirtmede zorlandınız mı? Neden?
a. Metindeki olayın nerede nezman geçtiğibelli değildir.Metinde yaşanan zamanı belirtmekte elbette zorlanmaktayız. Masallarda mekan ve zaman belli değildir.
b. Olay çevresinde oluşan metinlerde olay veya olay örgüsü bulunmalı mıdır? Niçin?
b. Bu tarz metinlerde en önemli unsur olaydır ve mutlaka bulunması  gerekmektedir.Olay olmadığı zaman , kişi, mekan ve zaman öğeelrinin d ebir anlamı olmaz.
3. Balıkçı ve sultanın hangi ülkenin insanları olduğunu metinden öğrenebiliyor musunuz? Neden?
3. Balıkçı ve sultanın hangi ülkenin insanları olduğunu metinden öğrenemiyoruz. Nerde olduğunu bilemeyiz ama sultanın sadece Mısır’a gittiğini bilebilmekteyiz.
4. Metindeki olağanüstü olaylar nelerdir?
4.      Geminin direğinin som altından olması ve yelkenlerinin atlastan ( ipekten) olması.
2. metin
MALÇI MERGEN
5. “Malçı Mergen” adlı metinde ve özette adı geçen yerleri haritadan gösterebilir misiniz? Neden?
5. Gösteremeyiz. Bu metinde masl türünde yazılmış bir metindir. yer ve zaman belli değildir.
6. “Malçı Mergen” adlı gerçeğe uymayan hangi olayları, durumları öğrendiniz?
6.            Sıçanın otları yemesiyle eski halinden on kat daha iyi olması,
              Malçı’nın da aynı ottan şifa bulması…
             Altı  kulaklı aygırın varlığı…
             Atın sihirli olması ve konuşması ,
Atın Malçı’ya ad vermesi, kendi adını da değiştirmesi,
Malçı’nın şarkı söylemesiyle kurumuş yerlerin yapraklanması , ağaçların yapraklanmaya başlaması
7. Malçı’nın ve atının yetenekleri doğal bir durum mudur? Neden?
7. Malçı’nın ve atının yetenekleri doğal bir durum değildir. Çünkü bu metin kurmaca bir metindir. masallarda olağanüstülüklere sık rastlanır.
3. metin
O EN GÜZEL SEVGİ
8. İncelediğiniz metinlerin hangisinde tasvirlere yer verilmiştir? Metinlerden örneklerle soruyu cevaplandırınız.
8.       O en güzel sevgi  adlı metinde tasvirlere daah çok yer verildiğini görüyoruz.
                   Balıkçı Güzeli : “Bunun çok güzel, civan gibi bir oğlu varmış.”
                  Malçı Mergen : “ Ak ormanlık dağın koltuğunda , yer altı suyunun kenarında , sayılamayacak kadar mal besleyen dağ gibi serveti besleyen altı köşeli keçe evinde Aybıçı adlı bay yaşarmış…”
O en güzel sevgi  : “Kırmızı ışıklı reklam yazıları ya da THY’nin o kocaman beyazlı , açık mavili  reklamı bu sis içinde çok kötü gözüküyordu…”
9. Her üç metni, cümlelerinin yüklemleri açısından inceleyiniz. Cümlelerin hangi zaman kipleriyle bitirildiğini belirleyiniz. Edebî türlere göre cümlelerin zaman kipleri değişiyor mu? Belirtiniz.
9. İlk iki metinde öğrenilen geçmiş Geçmiş zaman ekiyle O En Güzel Sevgi metninde ise görülen geçmiş zaman ekiyle  kullanılmışlardır.
4. metin
KARAGÖZ OYUNU
10. Bu bölümde incelediğiniz metinlerin benzer ve farklı yönleri nelerdir? Anlatmaya bağlı edebî metinlerin hangi türleri içinde yer alırlar? Açıklayınız.
10. Bu bölümde ele alınan metinlerin ortak özelliği olay çevresinde gelişen edebi metin olmaları ve olay, yer, zaman, kişi ve etrafında oluşmalarıdır. Farklılıkları ise diğer 3 metin anlatmaya bağlı metinken Karagöz Oyunu metni göstermeye bağlı edebi metin olmasıdır.
11. “Karagöz Oyunu” adlı metindeki olayın kişileri kimlerdir? Bu metinde niçin karşılıklı konuşmaya yer verilmiştir? İncelediğiniz diğer metinlerde karşılıklı konuşma verilemez miydi? Görüşlerinizi belirtiniz.
11. Karagöz Oyunu” adlı metindeki olayın kişileri Karagöz ve Hacivat’tır. Göstermeye bağlı metin olduğu içindir. Çünkü burada diyaloglar önemlidir.
5. metin
AH ŞU GENÇLER
12. İncelediğiniz metinlerden hangileri sahnede canlandırılabilir? Bu metinlerin hangisinde yay ayraç içinde açıklamalar vardır? Bu açıklamalar niçin verilmiştir?
12. Canlandırılabilir. Ayraç içindeki yerler okuyucuya kişilerin neler yaptığını tasvir eden bölümlerdir. Hikaye ve romandaki betimlemelerin işlevini yapar.
13. İncelediğiniz tiyatro metinlerini diğer üç metinden ayıran dil ve ifade farklılıklarını belirtiniz.
13. Diğer metinlerde anlatım ve ifadeler zihinde canlandırmaya yani tasvir yeteneğine uygunken tiyatro metni göstermeye uygundur. Birinde duygu ve düşünceleri ifade etmek gerekirken tiyatroda o duygu ve düşünceleri sahnede canlandırmaya uygundur.
14. “Ah Şu Gençler” adlı metindeki olay kaç kişi arasında geçmektedir? Karagöz metninde olayı niçin sadece iki kişi yaşamaktadır?
14. Ah Şu Gençler” adlı metindeki olay altı kişi arasında geçmektedir. Metinde belirtilen şahıslar arasında geçtiği için
15. “Karagöz” metni ile “Ah Şu Gençler” metni arasında gördüğünüz farklılık ve benzerlikleri aşağıya yazınız. Bu metinlerin türü nedir? Bu metinler hangi sahne sanatında kullanılabilir? Belirtiniz.
  Farklılıklar                                Benzerlikler
Sahneleri   farklıdır.        Göstermeye   bağlı metindir
Karakterleri   farklıdır     Olay, yer,   zaman, kişi vardır.
Karagöz doğaçlama,   Ah Şu Gençler yazılı metne dayanır.          
14. Hazırlık bölümünde yaptığınız araştırmayı da kullanarak aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.
TİYATRO TÜRLERİ
Geleneksel Tiyatro Türleri           Modern Tiyatro Türleri
Karagöz                                                          Trajedi
Orta Oyunu                                       Komedi
Meddah                                                         Dram
Köy   Seyirlik Oyunu                      
ANLAMA – YORUMLAMA
1. “Balıkçı Güzeli” ve “Malçı Mergen” adlı metinlerde kullanılan unvanları aşağıya yazınız.Bu unvanlar günümüzde de kullanılıyor mu? Bu unvanlar metinlerde niçin kullanılmıştır?
1. Padişah, Sultan, Bay, Kağan , Hanım gibi unvanlar kullanılır ve bunlar kişileri  özellikleriyle daha iyi tanıtmak için kullanılır.Günümüzde Bay, hanım, gibi kavramalr kullanılmaktadır. diğerleri kullanılmıyor.
2. “Balıkçı Güzeli”, “Malçı Mergen” ve “O En Güzel Sevgi” adlı metinlerdeki olaylar geçmiş zaman kipleriyle verilmiş. Siz bir olayı görseydiniz ya da duysaydınız hangi zaman kipiyle anlatırdınız?
2. Gördüğüm olay ise görülen geçmiş zaman (-di), duyduğum bir olay ise öğrenilen geçmiş zaman (-miş) olarak kullanırdım.
3. Okuduğunuz ilk üç metnin hangisinde günümüzde görebileceğiniz bir manzara betimlenmektedir?
3. O En Güzel Sevgi  metninde günümüzde görebileceğiniz bir manzara betimlenmektedir.
4. Aranızdan, Karagöz ve Hacivat’ı canlandıracak iki arkadaşınızı seçiniz. Arkadaşlarınız, okuduğunuz metni canlandırsınlar. Metni okuduğunuzda mı yoksa canlandırılan oyunu seyrettiğinizde mi daha çok zevk aldınız? Neden?
4.canalndırmada daha fazla estetik zevk ve heyecan duyulur. Çünkü hem göze hem kulağa hitap ediyor.
5. “Karagöz ve Hacivat” adlı metindeki “Hacivat” mı yoksa “Ah Şu Gençler” adlı metindeki “delikanlı” mı daha cahildir? Nedenleriyle açıklayınız.
5. Ah Şu Gençler” adlı metindeki “delikanlı”  daha cahildir. Hacivat metinde bilgili ve bilgisini bir üstünlük olarak kullanan bir tipi temsil eder.
6. İncelediğiniz metinlerin özelliklerinden yola çıkarak anlatmaya bağlı edebî metinlerin hangi edebî türleri oluşturduğunu adlarını belirterek sıralayınız.
6. Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler: Masal,  Destan, Halk hikayesi,   Mesnevi,   Manzum hikaye,  Hikaye ,  Roman, Fabl,gibi türlerdir.
DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümleleri, bu bölümde öğrendiğiniz bilgilere göre tamamlayınız.
a. Olay çevresinde oluşan EDEBİmetinler ANLATMAYA ve GÖSTERMEYE  bağlı metinler olarak iki grupta incelenir.
b. Anlatmaya bağlı edebî metinler; masal, DESTAN,  halk HİKAYESİ,  hikâye ve ROMAN.
c. Göstermeye bağlı METİNLERTİYATROtürlerini oluşturur.
ç. Geleneksel Türk tiyatrosu karagöz oyunu, KÖY  seyirlik OYUNU gibi dallara ayrılır.
d. Tiyatro SAHNE  sanatlarının bir dalıdır.
2. Anlatma ve gösterme sırasında dilde ve anlatılanların ifadesinde nasıl bir değişiklik olur?
2. Anlatmaya bağlı metinlerde tasvirleri daha ayrıntılı yapmalısınız. Göstermeye bağlı metinlerde ise o duygu ve düşünceleri sahnelenecek şekilde ortaya koymanız gerekir.
3. Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde oluşan edebî metinlerdendir?
A. Makale
B. Şiir
C. Deneme
D. Manzume
E. Gezi yazısı
CEVAP:D
4. Tiyatroda oyuncular, metni yazıldığı gibi canlandırmak zorunda mıdırlar? Niçin?
4. Hayır. Genelde yönetmen ve oyuncuların metinden çıkardıkları anlama göre değişir. Yorumlama farkı olur.
5. Anlatmaya bağlı her metinde bir olay olmalı mıdır? Neden?
5. Anlatmaya bağlı her metinde bir olay olmalıdır. Çünkü olay çevresinde gelişen metinlerdir.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir