9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları- Ada yayınları- sayfa 47

Sayfa 47
2. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Çince, Bask dili, Afrika dilleri  … tek heceli.(yalınlayan)…. dillerdendir.

• Dünya dil aileleri ses sistemi,  …. yapı….. ve …….sözcük.………. dizimleri bakımından gruplara ayrılır.

Almanca Hint-Avrupa Dil Ailesinin bir üyesidir.

2.Aşağıdakilerden hangisi Hint-Avrupa Dil Ailesi’nin Asya kollarından biri değildir?

A.Sanskritçe

B. Flemenkçe

C. Tarihî Avestçe
D.Ermenice

E. Farsça

3. Aşağıdakilerden hangisi Ural-Altay Dil Ailesi’ne mensup dillerin özelliklerinden biri değildir?
A. Hepsinin eklemeli (bağlantılı) diller olması
B. Hepsinde ünlü uyumunun bulunması
C. Söz diziminde sözcüklerin sıralanışının aynı olması
D. Hepsinin aynı kaynaktan gelip gelmediğinin belli olmaması
E. Sözcüklerin, söz içerisinde değişikliğe uğramaması

CEVAP: E

4. Aşağıdakilerden hangisi Ural-Altay Dil Ailesi’nin kollarından biridir?
A. Arapça

B. Akadça

C. Samoyed Dilleri
D. Arnavutça

E. Keltçe

CEVAP: C

5. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini söyleyiniz.
Türkçe, Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna mensup, sondan eklemeli bir dildir.6. Türkçenin dönemlerini söyleyiniz.

7. Aşağıdakilerden hangisi Orta Türkçe Dönemine aittir?
A. Tatar Türkçesi

B. Kırgız Türkçesi
D. Anadolu Türkçesi

E. Kazak Türkçesi
C. Doğu Türkçesi

CEVAP: D

8. Aşağıdakilerden hangisi Ural – Altay Dil Ailesi’nin Ural koluna ait değildir?
A. Macarca
B. Fince
C. Moğolca
D. Ugorca
E. Permce

CEVAP: C

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir