OTAKÇILAR ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM -9 1. YAZILI SORULARI

Adı Soyadı:                                                           No:                                          Sınıfı:9/                                        19/11/2013
AAAAAAA
1.Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmış karşılarına yazınız?  15p.
Eyvah,babam geldi! ……………………………..
Lütfen, sessiz olun? ……………………………..
Su yüz derecede kaynamaz. ………………………………
Zamirler ,ismin yerini tutan kelimelerdir. ………………………………
Sesim geliyor mu? ………………………………
2.”Ağır “ve “açık” kelimelerini faklı bağlamlarda, birer cümlede, kullanınız?  10p.

3. Aşağıdaki göstergelere ikişer örnek veriniz.10p.
Sosyal gösterge :
Doğal gösterge:
4..Türkçenin yapı bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz?  10p.
5.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) koyunuz?  10p
( ) Kültür bir milleti diğer milletlerden ayırır.
( )Dil en gelişmiş iletişim aracı değildir.
( )Dil göstergeleri, yansıma sözcükler hariç nedensizdir.           
( )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir.
( )Dil zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.
6.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz? 10p.
Türkçenin ……………………..ile ………………………olmak üzere iki lehçesi vardır.
Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile………………………..denir.
Bir Urfalı ile Ordulunun farklı konuşmasına……………………………denir.
Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına ………………………denir.
Bir toplumda belli kesimlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıyla kullandıkları özel
dile………………….denir.
7. Dilin toplum hayatındaki yeri ve önemini açıklayınız.   15p.
8. Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklardan iki tanesini yazınız.10p.
9. Yapı bakımından dil aileleri kaça ayrılır yazınız.10p
Adı Soyadı:                                                           No:                                          Sınıfı:9/                                          19/11/2013
BBBBBBBBBBBBBB
1.Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmış karşılarına yazınız?  15p.
Eyvah,yangın çıkmış!……………………………..
Lütfen, kapıyı kapatın ……………………………..
Okul yarın tatilmiş. ………………………………
Kafiye. Mısra sonlarındaki ses benzerliğidir.. ………………………………
Sesim  geliyor mu? ………………………………
2.”kırıl-“ve “yaz” kelimelerini faklı bağlamlarda, birer cümlede, kullanınız?  10p.
3. Aşağıdaki göstergelere ikişer örnek veriniz.10p.
Sosyal gösterge:
Doğal gösterge:
4.Türkçenin köken bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz?  10p
5. – Dilin kültür açısından önemini yazınız.  15p
6- Bugün kullandığımız Resmi dilimiz hangi ağız esas alınarak oluşturulmuştur?  10p.
7. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D” ,yanlış ise “Y” yazınız.  15p.
(   )  Dil göstergeleri, iletişim için en elverişli göstergelerdir.
(   )  Kanal, iletişlimin öğelerinden biri değildir.
(   )Bağlam, iletişimin temel öğelerinden biridir.
(    ) Bilinen en eski lehçe Türkiye Türkçesidir.
(    )  Atasözleri söyleyeni belli olan özlü sözlerdir


9. Köken bakımından dil ailelerini yazınız. 15 p.( Ana başlıklar)

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir