12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

Ne içindeyim zamanın,                                      
Ne de büsbütün dışında;
Yekpare geniş bir anın
Parçalanmaz akışında,
Bir garip rüya rengiyle
Uyuşmuş gibi her şekil,
Rüzgârda uçan tüy bile
Benim kadar hafif değil..
           Ahmet Hamdi Tanpınar
       1-Yukarıdaki şiiri şekil yönünden inceleyiniz.10p
        2.   Verilen Şiirdeki gerçeklik ile  sembolizm akımındaki gerçekliği karşılaştırınız.10p
       3- İstiklal Marşında şair medeniyeti niçin canavara benzetmiştir açıklayınız.10p
4-Ahmet Haşim’in “Şiirde anlam aramak, bir bülbülü eti için boğazlamaya benzer.”  sözüyle anlatmak istediği düşünceyi Öz Şiir anlayışı bağlamında kısaca değerlendiriniz. (10 Puan)
        5.   Aşağıda verilen sanatçı ve eserleri eşleştiriniz.12p
a) Sebil ve Güvercinler
b) Düşten Güzel
c)Fahriye Abla
d)Saatleri Ayarlama Enstitüsü
e)Kaldırımlar
f)Ömrümde Sükût
g)Ben ve Ötesi
h)Mahur Beste
i)Çocukluğum
j)Otuz Beş Yaş
k)Örümcek Ağı
l)Beş Şehir
               
1.  N. Fazıl Kısakürek   (                      )
2.  C. Sıtkı Tarancı        (                      )
3.  A. Hamdi Tanpınar  (                      )
4.  A. Muhip Dıranas     (                      )
5.  Z. Osman Saba        (                      )
5-Yedi Meşale akımına mensup şairlerin adını yazınız. (6p)
       7-   Kendi kendini yetiştirdi gazete ve dergilerde yazarak
Mahşer, Sözde Kızlar, Yalnızız, Canan, Şimşek
Fıkra, deneme, makale, roman yazdı birçok defa
Nam-ı diğer ayaklı ansiklopedidir, bu yazarımızın adı …………………………..dır.5p
        8 – Aşağıdaki şairlerden hangisi Beş Hececilerden biri değildir?5p
              A)  Yusuf Ziya Ortaç                           B)  Enis Behiç Koryürek
        C)  Orhan Seyfi Orhon                            D) Faruk Nafiz Çamlıbel 
        E)  Mehmet Âkif Ersoy
        9 – Toplumcu şiir geleneğinin edebiyatımızda 1920- 1960 yılları  arasında görülen özellikleri  arasında                 .             aşağıdakilerden hangisi yoktur.5p
           A)   Sembolist  estetiğin etkisinde kalmışlardır
           B)  Geniş kitlelere seslenme, onları harekete geçirmek amacı ağır basar
           C) Anlatımda hitabet  üslubu özellikleri görülür
           D) Serbest nazım  olanaklarından yararlanmışlardır
           E) Emek , sömürü , başkaldırı gibi kavramları işlemişlerdir
     10  -“Ok” şiiri hariç bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. Batı şiiriyle eski Türk şiirini bir noktada buluşturmayı   başarabilmiştir.Şiirlerinde Osmanlı medeniyet ve kültürüne bağlı kalmıştır. Türk musikisine, İstanbul”a hayrandır. “Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla” en tanınmış eserleridir.
   Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?5p
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Tevfik Fikret
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Faruk Nafiz Çamlıbel
        
       11-       ışık öptü camları
    Toprak gülümsedi mor mor
    Çok şükür Tanrım topraktan
    Yine merhamet tütüyor
 Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?5p
A) İntak                B) Teşbiş                C) Telmih 
                  D) Teşhis               E) Tecahüli ârif
 12-      Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza
              Henüz dinlemedin benden türküler
              Benim aşkım uymaz öyle her saza
              En güzel türküyü bir kurşun söyler
 
     Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?5p
A)   Zengin uyak kullanılmıştır.
B)  Tam uyak kullanılmıştır.
C)  Sarmal Kafiye şeması ile yazılmıştır
D)  Redif vardır.
E)  11-li hece ölçüsü kullanılmıştır.
          13-   Aşağıdaki yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfi yazınız. 12p
               a-Cumhuriyet dönemi eserlerinin dili, Servet-i Fünun dili gibi ağır ve süslüdür. (   ) 
               b- Cumhuriyet dönemi eserlerinde psikoloji ve psikiyatri alanında yapılan         (   )
                   çalışmalardan faydalanılmıştır.                                                                                (    )              
               c-Muallim Naci, Cumhuriyet döneminin önemli sanatçılarındandır.                       (   )   
               d-Necip Fazıl, “Kaldırımlar Şairi” olarak  da bilinmektedir.                                       (   )                  
               e-Cahit Sıtkı Tarancı “Fahriye Abla” şiiri ile edebiyatımızda tanınmıştır.               (   )               
               f-Yahya Kemal, “Ok” şiiri dışındaki bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır      .(   )
                           
 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir