2016-2017 9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 45

Metni Anlama ve Çözümleme

Metinde gecen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak karşılarına yazınız.

a) fantastik: Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, düş ürünü olan

b) psikoloji:Toplumun insan davranışlarına etkisini konu edinen bilim dalı

c) yapıt: sanatçının ortaya koyduğu sanat, yazın ürünü. Bir kimsenin bir emek sonucu ortaya koyduğu şey.

  1. Metinden hareketle edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilişkisini yorumlayınız.

Dilden yararlanan ve dili araç olarak kullanan edebiyatla, bütün bilimlerin, felsefenin, psikolojinin ilişkisi vardır. Dil, hepsinde ortak ve temel öğedir. Fakat edebiyat bunlardan sanatın kurmacası içerisinde faydalanır. Bir roman kahramanını anlatırken onun iç dünyasını vermek için psikolojiden yaralanır. Tarihi bir olayı anlatırken ise tarih biliminden yararlanır.

  1. Okuduğunuz metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

Ana düşünce: Edebiyat diğer bilim dallarından faydalanır.

Yardımcı düşünce:

Dil, edebiyatın ana malzemesidir.

Edebiyat insan yaşamını konu edinir.

Edebiyat inandırıcılığını diğer bilim dallarından istifade ederek kazanır.

  1. “Sanatçı, okuyucu karşısında inandırıcılığını yitirmemelidir.” yargısı ile edebiyat metinlerinin hangi özelliklerine dikkat çekilmektedir? Açıklayınız.

Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayları anlatma yani gerçekçilik yönüne vurgu yapılmış.

  1. Okuduğunuz metinde, edebiyat metinleri ile bilimsel metinlerin amaçları hakkında neler

söylenmiştir? Açıklayınız.

Edebiyatın amacı sanat yapmak, bilimin amacı ise gerçekleri ortaya koymak, bilgi vermektir.

  1. Okuduğunuz metinden hareketle bilim ile edebiyat arasında yöntem farklılığının olup olmadığını yorumlayınız.

Bilimle edebiyat arasında yöntem farklılığı vardır. Bilim olayı gerçekçi bir yakalşımla ele alır. Edebiyat ise kurmaca bir yöntem seçer. Yani hayalen kurgular.

Eleştirel Okuma

  1. Okuduğunuz metinde sanat ile bilim arasındaki farklılıklar veya ortak noktalar hangi sıralamalarla anlatılmaktadır? Anlatılanları metnin tutarlılığı bakımından değerlendiriniz.

dil

insan yaşamı

sanat

sınıflandırma

bilimle ilişkisi

dili kullanış farkı

Anlatılanlar metinde tutarlı olarak ele alınmış ve ortaya konmuştur. Metin tutarlıdır.

  1. Hazırlık çalışmasında verilen hikaye ve bilimsel metin ile “Edebiyatın Bilim, Felsefe ve Sanatla ilişkisi” adlı metni içerik ve anlatım acısından karşılaştırınız.

“Edebiyatın Bilim, Felsefe ve Sanatla ilişkisi” adlı metin öğretici bir metindir.

Hazırlık çalışmasında verilen bilimsel metinle ortak özelliklere sahiptir. Hikayeden ise farklıdır.

Source: Dil ve Anlatım Yıllık Planlar

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir