2016-2017 9.Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB sayfa 30

 

1.“Türkçenin Tarihî Dönemleri” adı metinde hangi anlatım biçimi (öyküleyici, betimleyici, açıklayıcı, tartışmacı) kullanılmıştır? Yazarın niçin bu anlatım biçimini tercih ettiğini açıklayınız.

Açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır. Çünkü bu metin öğretici metin türüne bir örnektir. Bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Bu yüzden açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır.

 

Eleştirel Okuma

1.“Türkçenin Tarihî Dönemleri” adlı metindeki bilgiler ışığında Türkçenin günümüzde geçirmekte olduğu değişimleri, gündelik Hayatınızdan örneklerle yorumlayınız.

Teknolojinin sürekli gelişimi, iletişim çok hızlı ve yaygın olması Türkçenin de hızlı değişimini getirmektedir. Her gün dilimize onlarca kelime girmekte, yeni kavramlar ve yeni buluşlara yeni sözcükler gerekmektedir. Bu yüzden yeni sözcük üretemiyorsak var olan yabancı sözcüğü dilimize uyarlama yöntemini kullanırız.

  1. Aşağıda verilen sorulardan hareketle “Türkçenin Tarihî Dönemleri” adlı metnin tutarlılığını sorgulayınız.

a) Metindeki bilgiler arasında bir uyum var mı? Varsa bu uyum nasıl sağlanmıştır?

Evet, var. Ana konu Türkçenin gelişimidir. Dolayısıyla metindeki bilgiler bu ana tema üzerine kurulmuş bir bütünü oluşturmaktadır.

b) Yazar konunun akışını sağlamak için nasıl bir yol izlemiştir?

Konuyu bölümlere ayırmış daha kolay anlaşılması için sınıflandırmış ve dikkat dağınıklığını gidermeye çalışmıştır.

 

 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir