2016-2017 10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 36

Sayfa 36
1. Yukarıdaki metinde gözlemlerden nasıl faydalanıldığını, bunun metne katkısını sözlü olarak ifade ediniz.
Görme , işitme ve dokunma duyuları vasıtasıyla gözlemler yazıya aktarılmış. Gözlem yoluyla betimleme yapılmış. Bu da metnin inandırıcılığını ve gerçekçiliğini artırmış.
2. Okuduğunuz metnin; düzeni, teması ve ifade biçimiyle, kendi içinde anlamı olan organik bir birliğe sahip olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.
Evet, söylenebilir. Her edebi metin organik

bir bütünlük taşır. Gözlemin ön planda olduğu bir metin betimleme yoluyla tema ortaya konmuş. Bu unsurlar arsında bir uyum var.


3. İncelediğiniz metinlerden hareketle yazı yazma ile konuşma hazırlamada bilgi edinme kaynaklarının neler olduğunu belirleyip bu kaynaklar içinde bireysel zevk ve anlayışın, kültürel birikimin, deneyim ve çevrenin yerini tartışınız. Elde ettiğiniz sonuçları defterinize yazınız.
Ansiklopediler
Bilimsel yazılar
Gazeteler
Dergiler
makaleler
Bilgi edinmede bireysel zevk ve anlayış, kültürel birikim, deneyim ve tecrübe etkilidir. Kişini bakış açısı bu sayılan unsurlara göre şekillenir.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir