2016-2017 10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 35

Sayfa 35
1. a. Onuncu Yıl Nutku’nda nelerin, hangi amaçla, nasıl anlatıldığını belirleyip metnin türünün hangi nedenlerle “nutuk” olarak adlandırılabileceğini açıklayınız.
Türk milletinin Kurtuluş Savaşında yaptığı başarılardan, milli birlik ve beraberlikten
Güzel sanatalrın öneminden bahsedilmiş.
Hitap cümleleri bu metnin türünü belirlemede önemli bir ayrıntıdır.

b. Nutuk türünün okuyucu ve dinleyici üzerindeki etkisini tartışınız. Elde ettiğiniz sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Nutuk türü toplumu yönlendirme ve motive etmede çok önemlidir. Iyi bir hatip nutuk yoluyla verilmek istenen mesajı çok daha etkili bir şekilde verebilir.

2. Onuncu Yıl Nutku’nun hedef kitlesini belirleyip Atatürk’ün bilgi, birikim ve deneyimlerinin Nutuk’a nasıl yansıdığını, bunların hedef kitle üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu sözlü olarak ifade ediniz.
Onuncu Yıl Nutku’nun hedef kitlesi Türk millettir. Atatürk’ün bilgi, birikim ve deneyimleri onu hiç yanıltmamış. Tahmin ettiği gibi başarılı olunmuş. Atatürk yıllarca edindiği tecrübelerden yola çıakrak hamleler yapmış ve bu hamleler başarı ile sonuçlanmış.

3. Onuncu Yıl Nutku adlı metinde bütünlüğün hangi ögelerle sağlandığını belirleyip ana düşünce etrafında ortaya konan bilgilerin nasıl bir düzen içinde verildiğini açıklayınız.
Metnin bütünlüğü konu ve tema ile sağlanmış. Tema paragraflar yoluyla bütün metne yayılmıştır.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir