2016-2017 10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 30

İki grup oluşturulur. Grup sözcü le ri belirlenir. Birin ci grup bir düşünce yazısı, ikin ci grup da bir öykü örneği bularak sınıfa getirir
……………………………

Hangi yazılarda ve konuşmalarda kişisel gözlemlere ihtiyaç duyulduğunu araştırınız 
Gezi yazıları, hikaye, roman… gibi yazılarda kişisel gözlemelre ihtiyaç duyulur.

• Sınıfta bir grup oluşturulur. Gruptaki öğrenciler “Çevre ve İnsan” konusu üzerinde gazete, dergi, İnternet vb. kaynaklardan bilgi toplayıp sınıfa getirirler (11. etkinliğe yöneliktir.).
………………………..
• Bir hi kâ ye oku yu nuz ve okur ken kü çük not lar alı nız. Son ra da ay nı hikâyenin özetini defterinize yazınız
…………………………….

1. Bir tartışma programına hazırlıksız çıkıldığında ne gibi problemlerle karşılaşılabilir? Niçin? Sözlü olarak ifade ediniz.

Bir tartışma programına hazırlıksız çıkıldığında konuya hakim olmayabilirsiniz Bu yüzden hiç bekleemdiğiniz bir yerden bir soru gelebilir. Bu da sizi zor durumda bırakır.

2. Pro je çalışmaları olmaksızın bir binanın yapımına başlamak ne gibi sorunların oluşmasına neden olur? Tartışınız ve ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Plansız ve projesiz yapılan bir binanın hem sağlamlık hem de görünüş yönünden birçok eksiği ve hatası olur. Bir temel üzeriene oturtulmayan bir bina sağlam olmaz.

3. Düşüncelerin belirli bir düzen çerçevesinde ifade edilmesi hangi bakımlardan önemlidir? Sözlü olarak ifade ediniz.
Anlatılmak istenen düşüncenin tam olarak anlaşılması adına düşüncelerin belirli bir düzen çerçevesinde ifade edilmesi önemlidir. Vermek istediğiniz masaj karmakarışık bir biçimde olursa anlaşılması zor olur. Dinleyenelr ne anlatılmak istendiğini anlamaz.

4. Duygu ve düşüncelerin etkili bir biçimde ifade edilmesinde, konuyla ilgili birikimin niçin önemli olduğunu tartışınız. Elde ettiğiniz sonuçları defterinize yazınız.

Birikim ve tecrübe önemlidir. Bir konu hkakında birikiminiz olmadan o konuyla ilgili sağlıklı bir bilgi vermeniz mümkün değildir. Bilgiler tutarsız olabilir bu da inandırıcılığınızı kaybettirir.

5. Bir yazıda anlatım tarzının önemi hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz.
Anlatmak istediğiniz konuyu hangi anlatım tarzına göre oluşturacağınız önemlidir. Çünkü anlatım tarzını seçmeden yazıyı oluşturmanız imkansızdır. Bir yazı yazsanız bile bu çok sağlıklı olmaz.
Bir olayı makale tarzında yazmanız nasıl doğru değilse makale konusu olan bir konuyu da roman tarzında yazamazsınız.

6. Sizce belirlenen bir konuda yazma ya da konuşmaya başlamadan önce ne gibi hazırlıklar yapılmalıdır? Sözlü olarak ifade ediniz.

Önce konu ile ilgili bilgi toplamalı
Toplanan bilgilerden gerekli yerler alınmalı, bir düzene konulmalı
Konunun çerçevesi belirlenmeli. Ona göre bir metin oluşturulmalı

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir