12.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları MHG Yayınları sayfa 39

SAYFA 39

  1. Aşağıdaki cümlelerin başındaki kutucukların içine yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

( D  ) Masal olağanüstü özellikler taşıyan kişilerin başından geçen olağanüstü olayların anlatıldığı  türdür.

(   Y  ) Masal yazılı edebiyat ürünüdür.

(  D) Masallarda yer ve zaman belli değildir.

(  Y) Olağanüstü olaylara yer verildiğinden, masallar sanat ürünü değildir.

  1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

a.Masallar çocuklara olduğu kadar ..büyüklere de. hitap eder.

b.Masallar anonim olabileceği gibi ….yazarı belli de…olabilir..

c. Masallarda dil ..göndergesel… işlevindedir.

 

  1. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?

A) Ders verme amacı gütmediği

B) Bir kısmının anonim olduğu

C) Kahramanlarının olağanüstü özellikler taşıdığı

D) Tekerlemeyle başlayıp tekerlemeyle bitebileceği

E) Sözlü anlatım geleneği ürünü olduğu

2. (I) Öncü edebiyat insanın yaratılış gizinden kaynaklanan edebiyatdır. (II) Onun için toplumsaldır, ulusaldır, evrenseldir. (III) Yer yüzünün neresin de olursa olsun genelde aynıdır insanın sorunları. (IV) Öncü edebiyat insanı bölümliyerek değil, onu bütün olarak irdeler. (V) Günü birlik yaklaşımlarla

oyalamaz hiç bir zaman.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

3.Çok okunan bazı roman yazarlarına bu başarıları sağlayan (I) okuyucularını masalların düşlerine

sürüklemeleridir (II) Masalları örnek tutan kahramanlıklar (III) başarılar (IV) bağlılıkları ödüllendirmeler

(V) kötülükleri cezalandırmalarla doludur anlattıkları.

Parçada numaralandırılmış yerlerden hangisine noktalı virgül getirilmelidir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

4..Edebî bir dil kullanılarak oluşturulan anlatımlarda dil ………………. işlevinde kullanılır.

cümlesindeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) kanalı kontrol işlevinde

B) göndergesel işlevinde

C) sanatsal işlevinde

D) heyecana bağlı işlevinde

E) dil ötesi işlevinde

 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir