12.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları MHG Yayınları sayfa 36

Sayfa 36.

 1. ETKİNLİK:

Halk masalları “Bir varmış, bir yokmuş…” tekerlemesi ile başlar ve “Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine…” tekerlemesiyle biter. Yazarı belli olan masallarda bu tekerlemeler var mıdır? Tekerlemelerin masal için önemini belirleyiniz.

Yazarı belli olan masallarda bu tekerlemeler yoktur.  Tekerlemeler masalı daha heyecanlı ve eğlenceli hale getirir.

 

 1. ETKİNLİK:
 2. Sınıfınızda dört grup oluşturunuz. Grup sözcülerinizi seçiniz. “Keloğlan ile Ali Cengiz” masalını tabloda belirtilen yönlerden grup olarak inceleyiniz. Ulaştığınız sonuçları grup sözcüleri aracılığıyla ifade ediniz.

 1. grup yazım noktalama yönünden,
 2. grup bağdaşıklık, bağlaşıklık yönünden,
 3. grup deyim ve atasözleri yönünden,
 4. grup gelenek ve ananeler yönünden inceleyiniz

……………………

 

 1. Okuduğunuz ya da incelediğiniz masallardan yola çıkarak masalların insanların hayal gücünün zenginleşmesine olan katkılarını belirleyiniz.

Masallar insanın hayal gücünün zenginleşmesinde önemli bir etkiye sahiptir. ,insanın hayal gücünün gelişmesine katkıda bulunurlar.

 1. İnsanların, özellikle çocukların masal okumasının ya da dinlemesinin hangi yönlerden yararlı olabileceğini tartışınız. Grup sözcüleriniz aracılığıyla tartışma sonucunu sınıfa bildiriniz.

Çocukların masal okuması hayal dünyalarının zenginleşmesine , hayal kurma güçleirin gelişmesine katkıda bulunur.

15.ETKİNLİK:

“Keloğlan ve Ali Cengiz” masalında dilin hâkim işlevini belirleyiniz.

Göndergesel işlev daha hakim.

 1. ETKİNLİK:

Sanat metinlerinin özelliklerinden yola çıkarak, masalların neden sanat metni sayılması gerektiğini açıklayınız.

Sanat metinleri kurmaca metinlerdir. Edebi özellikleri vardır. Masallar da kurmaca metinlerdir. Sanat metinlerinde olan, kişi, zaman, mekan ve anlatıcı gibi özellikler masallarda da vardır.

17.ETKİNLİK

Okuduğunuz “Keloğlan ile Ali Cengiz” masalından yola çıkarak günümüz insanının yaşama biçimi ve insan ilişkileriyle masallardaki yaşama biçimi ve insan ilişkilerini karşılaştırınız.

“Keloğlan ile Ali Cengiz” masalının kahramanları birçok yönden günümüzde yaşayan bazı insanlara benzemekte midir? Görüşlerinizi açıklayınız.

“Keloğlan ile Ali Cengiz” masalının kahramanları birçok yönden günümüzde yaşayan bazı insanlara benzemektedir. İnsan ait duygular her asırda değişmez, iyi-kötü, zengin- fakir,  cimri- cömert her asırda rastlanacak  özelliklerdir.

Fakat masallarda geçen , olağanüstülükler günümüz dünyasındac var olmayan özellikelrdir.

 1. ETKİNLİK

 

Fabl ve masalların benzer ve farklı yönlerini karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları aşağıdaki tabloya

yazınız.

FABL VE MASAL ARASINDAKİ  FARKLILIKLAR

 1. Masallar tekerlemeyle başlarken fabllarda bu durum söz konusu değildir.
 2. Masallar hep mutlu sonla biter ama fabllar bitmeyebilir.
 3. Masallar iyi dilek temennisi ve kalıplaşmış sözle biterken fabllar nasihatle biter
 4. Masallarda kahramanların çoğunluğunu insanlar oluştururken fabllarda hayvan ve cansız varlıklar kahramandır.
 5. Masallarda nasihat söz konusu değilken fabllarda nasihat,ders verme söz konusudur.
 6. Masallar düz yazıyken fabllar şiir veya düzyazı şeklinde olabilir.

FABL VE MASAL ARASINDAKİ BENZERLİKLER

 1. İkisinde de hayali olaylar anlatılır.
 2. İkisinde de bir olay anlatılır.
 3. İkisinde de yer ve zaman belli değildir.
 4. Kahramanlarının özellikleri belirgindir.
 5. İkisi de kısa yazılardır.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir