12.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları MHG Yayınları sayfa 35

Sayfa 35.

  1. ETKİNLİK

Padişah bu kadıncağıza bakmış da:

“Gel bakalım valide, çekinme ve telaş etme, ne dilersen anlat, söyle!”

Bu kadıncağız, padişahın hiddetinden, dehşetinden ürkmüş de boynunu bükmüş, ellerini ovuşturmuş, kalakalmış. Dili çözülüp laf edememiş”

“Her ne kadar sultan kız gülleri vermek istememişse de babasının sabrı tükenip kaşlarını çatması üzerine gül demetini partal dilenciye uzatmak zorunda kalmış, daha elini demete değdirmeden gül demeti darı olup yerlere saçılmış. Bunu gören dilenci kılığındaki Ali Cengiz de hemen peşindeki civcivlerle gıt gıt gıdaklayarak bir anaç tavuk kılığına dönüşüp…”

Keloğlan ile Ali Cengiz” adlı masaldan alınan bu parçalardan yola çıkarak masallardaki karşılaşma ve çatışmaların temel özelliklerini belirleyiniz. Bu çatışma ve karşılaşmaların masalın yapısına, iletisine, anlamına ne tür katkıları olduğunu gösteriniz.

Her olaya dayalı metin bir çatışma üzerine kurulur. Bu çatışmalar bir araya gelerek metnin temasını ortay çıkarırlar. Bu yüzden olay varsa  orada mutlak bir çatışma da vardır.masallarda genelikle iyi- kötü, güzel- çirkin, zengin- fakir,   soylu halk çatışmaları verilir.

Bu masalda da  soylu – halk ve iyi kötü çatışması ön plana çıkmış.

  1. ETKİNLİK.

“Keloğlan ile Ali Cengiz” adlı masalın anlatıcısını anlatıcısının özelliklerini anlatıcının bakış açısını ve bakış açısının özelliklerini belirleyip tabloya yazınız.

Anlatıcı: .3. şahıs anlatıcı

Anlatıcının özellikleri: olaya müdahele etmiyor, dışardan izliyor. Her şeyi görüyor, her şeyi bliyor.

Anlatıcının bakış açısı: ..İlahi (hakim) bakış açısı anlatıcı

Bakış açısının özellikleri: Anlatıcı her şeye hakim ve geçmiş ve gelecek her şeyi biliyor.

 

İncelediğiniz halk masallarının ve yazarı belli masalların benzer ve farklı özelliklerini tabloya yazınız.

Benzer Özellikler

  1. her ikisinde de -miş’li geçmiş zaman kullanılır.
  2. Her ikisinde de olağanüstü olaylar vardır.
  3. Her ikisi de de iyi- kötü, soylu- fakir gibi çaıtşmalr üzerine kurulur
  4. Her ikisi de serim, düğüm, çözüm bölümleirnden oluşur
  5. Her ikisi de iyiler kazanır kötüler kaybeder.
  6. He rikisinde de öyküleyici, betimleyici, ve düşsel anlatım kullanılır.

 Farklı Özellikler

Halk maslları anonimdir. Diğerinin yazarı bellidir

Halk masalları daha çok gülme ve eğlendirme üzerine , yzarı belli olan masallar ise bir mesaj verme üzerine kurulur.

Yazarı belli olan masalların dilki daha edebidir.

Halk masalalrı bir tekerleme ile başlar yazarı belli masallarda genellikle tekerleme olmaz.

 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir