12.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları MHG Yayınları sayfa 34

6.ETKİNLİK
“Keloğlan ile Ali Cengiz” adlı masalda hangi anlatım türlerinin kullanıldığını belirleyip bu anlatım türlerine örnek olabilecek cümleler söyleyiniz.
Öyküleyici anlatım,  düşsel anlatım, betimleyici anlatım türleri kullanılmıştır.
7.ETKİNLİK
Keloğlan ile Ali Cengiz” adlı masalın olay örgüsünü ve olay örgüsünün özelliklerini belirleyip tabloya yazınız.
Olay Örgüsü
Evlenme çağına gelen Keloğlan’ın evlenmek istemesi
*  Keloğlan’ın anasının bu düşünceye karşı çıkışı ve bunun nedenleri

* Padişahın Kız vermesi için Ali Cengiz Oyununu öğrenme şartı koşması
*   Keloğlan’ın Ali Cengiz oyununu öğrenmek için yola çıkması ve Ali Cengiz ile karşılaşması
* Keloğlana acıyan Ali Cengiz’in kızı ve karısının Keloğlan’a durumu bildirmesi
* Keloğlanın kırk günde Ali Cengiz oyunlarını öğrenmesi
* Keloğlanın Ali Cengiz’i kandırıp ondan kurtulması
* Ali Cengiz’in bunu öğrenmesi ve Keloğlan’ın peşine düşmesi
* Keloğlan ile Ali Cengiz’in hünerlerini göstermek için karşılaşmaları
* Keloğlan’ın Ali Cengiz’i  öldürmesi  ve Padişahın kızı ile evlenmesi
Olay Örgüsünün Özellikleri:  Olay örgüsü kronolojik bir sıraya göre dizilmiş, olaylar zincirinden oluşuyor.
8.ETKİNLİK
Olay örgüsüne, olayın geçtiği yer ve olayın ortaya çıkışında rol sahibi kişilere de dikkat ederek metni  parçalara ayırınız. Her parçanın metin içinde yüklendiği işlevi belirleyiniz.
Metin serim , düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşuyor.
İlk altı paragraf  Keloğlanın annesini kız istemeye gittiği yere kadar serim bölümü
Yedinci paragraftan son paragrafa kadar ise  düğüm bölümü,
Son parahrfa ise çözüm bölümü.
  1. ETKİNLİK
Keloğlan ile Ali Cengiz” adlı masaldaki olay parçalarının bir tema etrafında nasıl birleştiğini gösterip “Keloğlan ile Ali Cengiz” adlı masalın temasını tabloya yazınız
Keloğlan ile Ali Cengiz” adlı masaldaki olay parçaları kişi, zaman, mekan ve anlatıcı etrafında birleşerek temayı somutlaştırmışlardır.
Olay parçası
  1. Keloğlan’ın anasının, Keloğlan’a padişahın kızını istemesi
  2. Padişahın kızını vermek için bir şart ileri sürmesi
  3. Keloğlanın bu şartı yerine getirmek için Ali Cengiz’e gitmesi
  4. Keloğlan’ın ali Cengiz’den oyunlarını öğrenmesi ve onu yenmesi
  5. Keloğlan’ın padişahın kızı ile evlenmesi
Tema: İyiler her zaman kazanır.
12.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları MHG Yayınları sayfa 34

12.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları MHG Yayınları sayfa 34

Sayfa 34 6.ETKİNLİK “Keloğlan ile Ali Cengiz” adlı masalda hangi anlatım türlerinin kullanıldığını belirleyip bu anlatım türlerine örnek olabilecek cümleler söyleyiniz. Öyküleyici anlatım,  […]

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir