12.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları MHG Yayınları sayfa 33

Sayfa  33

  1. saysa ik

“Keloğlan ile Ali Cengiz” masalında olağanüstü kişilerin başından, olağanüstü olaylar geçmiştir.

Masaldaki olağanüstü olayları belirleyiniz.

Keloğlanın bir serçe olması, gül olması,  darı olması  ve tilki olması,

Ali Cengiz’in kartal, tavuk olması. Olağanüstü olaylardır.

  1. Etkinlik

“Keloğlan ile Ali Cengiz” adlı masalda olağanüstü özelliklere sahip Keloğlan ile Ali Cengiz, insana

özgü bir hâli, bir durumu ifade veya temsil etmekte midir? Düşündüklerinizi ifade ediniz.

 

Evet, etmektedir. İnsan iyi ve kötü yönleri masalda verilmeye çalışılmış.

 

  1. Etkinlik

“Bir varmış bir yokmuş. Tanrı’nın kulu çokmuş. Çok yemesi, çok demesi günahmış. Vakti zamanında,

bir memleketin ücra bir köyünde bir Keloğlan varmış. Bu Keloğlan’ın şu dârı dünyada yaşlı

anacığından gayrı kimseciği yokmuş. Bu Keloğlan köylünün malına, davarına çobanlık eder, sabahın

erinden akşamın karanlığına kadar günlerini dağlarda bayırlara hayvanları güderek, dolanıp dolaşarak

geçirirmiş. Orası burası, dağı deresi derken günler yürümüş, aylar dönmüş, yıllar da birbirine ulanmış.”

 

Aşağıdaki soruları “Keloğlan ile Ali Cengiz” adlı masaldan alınan bu bölüme göre cevaplayınız.

 

  1. Masallarda zamanın saat ve takvimle ölçülebilen zamandan farklılığını ve bu zamanın metne

kazandırdıklarını açıklayınız.

Masalda geçen zaman bilinmeyen bir zamandır. Metne gizem katar.

  1. Zamanın ve mekânın belli olmaması ve olağanüstü özellikler taşıması, masalın her yerde ve her zaman yaşanmış olabileceği duygusunu uyandırmak için midir? Görüşlerinizi belirtiniz.

Evet, zamanın ve mekanın belli olmaması her zaman ve her yerde olabileceği duygusunu uyandırmak içindir.

  1. Zaman ve mekânın belli olmayışının masala kazandırdıklarını belirlemeye çalışınız.

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber iken, develer tellâl iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken gibi tekerlemeler aslında zamanın belirsizliğini ve olayın hayalî olduğunu da açıklar.

4.ETKİNLİK:

Masallarda iyi – kötü, haklı – haksız birlikteliği ve çatışması görülür.

“Keloğlan ile Ali Cengiz” masalındaki kişilerin özelliklerini (iyi kötü, haklı haksız gibi) belirleyip aşağıdaki  tabloya yazınız.

Kişilerin Özelikleri

Keloğlan: ….İyi biri. .

Ali Cengiz: .kötü, merhametsiz ve bencil biri.

Keloğlan’ın Anası:saf, iyi niyetli biri.

Padişah: …kötü, uyanık biri.

5.ETKİNLİK:  

 1.Anadolu’da hâlâ masal anlatıcılarının varlıkları bilinmektedir. Masal anlatıcılarının masal derleme çalışmalarındaki önemini ifade ediniz.

Masal anlatıcılarının halk masallarının derlenmesinde önemli bir yeri vardır. Usta çırak  ilişkisiyle veya büyüklerden öğrenilen  masallar sözlü gelenek yoluyla yaşatılır.

  1. Kuşaktan kuşağa sözlü gelenekle anlatılan ve anonim olan halk masallarının yazıya nasıl geçirildiğini araştırmıştınız. Bulduğunuz sonuçları söyleyiniz.

Kuşaktan kuşağa sözlü gelenekle anlatılan ve anonim olan halk masalları günümüze doğru yok olmamaları için bu alanda çalışma yapan araştırmacılar tarafından derlenip yazıya geçirilmişlerdir.

 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir