2012-2013 12.Sınıf dil ve Anlatım Dersi I.Dönem I.Yazılı Soruları

1. Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz? (2×5=10 P)
– Sanat metinlerinde verilen mesajın doğruluğu kanıtlanabilir. ( )
– Sanat metinlerinde kelimeler temel, yan ve mecaz anlamları dikkate alınarak kullanılır. ( )
– Sanat metinlerinde söz edilen dünya, gerçek dünyanın kendisidir. ( )
– Orhan Veli Kanık, Aisopos’tan fabl tercümeleri yapmıştır. ( )
– Fabl, anlatmaya bağlı edebi türlerdendir. ( )
– Fabllarda serim, düğüm ve çözüm bölümleri vardır. ( )
– Masallarda en çok kullanılan sanat kişileştirmedir. ( )
– Fabllarda temalar evrensel değerlerden oluşur. ( )
– Ezop, masal türünde en önemli eserleri veren kişidir. ( )
– Sanat metinleri toplumu eğitmekten başka amaç taşımaz. ( )

2.Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (5×3=15 P)
– Fabllar söz sanatlarından ……………… ve ……………………………üzerine kurulur.
– Fabl türünün ilk örneklerini Hint edebiyatında …………………………., Fransız edebiyatında ……………………
Yunan edebiyatında …………………………. vermiştir.

3. Fabl nedir? Özelliklerinden 5 tanesini yazınız. (15 P)

4. . Edebiyatımızdaki ilk fabl örneğini yazarıyla birlikte yazınız. (5+5=10 P)

5. Aşağıdaki birbiriyle ilgili olan kavramları doğru şekilde eşleştiriniz. (10 puan)
A- La Fontaine ( ) Öğretici metin
B- Olağanüstülük ( ) Sözlü anlatım
C- Nutuk ( ) Fabl
D- Göndericilik işlevi ( )Masal
E- Günlük ( ) Öğretici metin

6. Edebi eserlerin özelliklerinden üç tanesini yazınız. (10 puan)

7. İnsanın en önemli buluşu yazıdır. Çünkü söz geçici, yazı kalıcıdır. İnsanlar yazı sayesinde dün ile bugün arsında köprü kurar; her türlü gelişmeleri, duyguları ve düşünceleri yazıyla ölümsüzleştirir. Bizler de bu yazılı metinleri okuyarak, olaylardan, deneyimlerden, gelişmelerden düşüncelerden bilgileniriz. Böylece okuma yoluyla zihnimiz gelişir, kendimizi, ulusumuzu ve bütün dünyayı tanırız.
Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?(5 p)
A) Açıklama – Tanımlama
B) Tanımlama – Karşılaştırma
C) Öyküleme – Betimleme
D) Açıklama – Karşılaştırma
E) Tanımlama – Tartışma
8. Aşağıdaki cümlelerde dilin hangi işlevleri kullanılmıştır?(15p)
* Şu sehpayı oradan alınız……………………………………………………………………
* Mısra sonlarındaki ses benzerliğine kafiye denir……………………………
* “Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda”(Orhan Veli)……………….
* Okullar eylül ayında eğitime başladı……………………………………….
* Ödevlerinizi yaptınız mı?…………………………………………………………………….

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir