12 Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları MHG Yayınları sayfa 48

9.ETKİNLİK
İncelediğiniz “Mendil Altında” adlı hikâyeyle ilgili çıkarımlarınızı aşağıdaki tabloya yazınız.
Mendil Altında adlı hikayenin teması: Bir memurun mebusluk düşü.
* Mendil Altında adlı hikayenin olay örgüsü:
– Bir sicil müdürünün yemekten sonra mindere uzanıp uyumak istemesi,
– Karasineklerden korunmak için cebinden çıkardığı keten mendili yüzüne örtmesi,
– Mendilin altında çocukların okul taksitleri, karısının para için sızlanması,
– İşinden atılan bir memurun durumu,
– Amirleriyle olan ilişkileri, milletvekili seçilme hayali gibi düşüncelerle boğuşması,
– Mendil altında uyumanın mümkün olmadığını anlayınca da uzandığı yerden kalkıp hizmetçiden kahve istemesi
* Mendil Altında adlı hikayede mekan bir devlet dairesidir. Olay dairede bir minderin üzerinde yüzüne mendil örten bir sicil amirinin hayal kurması üzerine kuruludur.
Mendil Altında adlı hikayede mekan bir devlet dairesidir. Olay dairede bir minderin üzerinde yüzüne mendil örten bir sicil amirinin hayal kurması üzerine kuruludur.
Mendil Altında adlı hikayedeki kişiler: Cavit bey, Müsteşar, Meryem, Cavit Beyin karısı, bir memur,muavin
Hikâyede; olay, zaman ve mekân nasıl birleştirilmiştir?
* Hikayede devlet dairesinde görev yapan bir sicil amirinin ağustos ayında bir öğle vakti biraz uyumak istemesi ve yüzüne örttüğü mendilin altında kurduğu mebusluk hayali anlatılıyor.
Burada kişi mekan ve olay parçaları birbirini bütünleyen bir yapıda kurgulanmış. Mekan ve kişiler olay örgüsü ile bütünlük oluşturuyor.
10. ETKİNLİK
“Mendil Altında” adlı hikâyeyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Hayatın doğal akışı içinden bir kesit  anlatılmıştır?
Evet, hayatın doğal akışı içinden bir kesit mi anlatılmıştır
2. Kahramanlar arasındaki karşılaşma ve çatışmalardan çok, belli bir zaman diliminde hayatın doğal akışı içinde insan davranışları, insan ilişkileri, bazı olay, tasarı ya da düşünceler karşısındaki tutumlar gözler önüne serilmiş midir?
Evet, hikayede Kahramanlar arasındaki karşılaşma ve çatışmalardan çok, belli bir zaman diliminde hayatın doğal akışı içinde insan davranışları, insan ilişkileri, bazı olay, tasarı ya da düşünceler karşısındaki tutumlar gözler önüne serilmiştir.
3. Karşılıklı konuşmalarla içinde bulunulan durum ve bu durum karşısındaki tutumlar anlatılmış mıdır?
evet, anlatılmıştır.
Hemen ceketinin göğsünü ilikledi, arkadaşına “Ver şu evrakı.” dedi, kâğıtları aldı, doğru müsteşarın yanına… Müsteşar masanın başında kâğıt okuyordu, başını kaldırdı, her gün sorduğu gibi “Hayrola, Müdür Bey?” diye sordu. “Efendim, dedi, açıkta kalan filan efendi için olmaz buyur muşsunuz. Bu da reva mı, efendim. Bu zavallı nereye gidip derdini anlatsın? Bizim yanlışımız yüzünden işten el çektirilmiş. Kendisinin bir günahı var mı?
4. Abartılmamış gerçeklik mi anlatılmak istenmiştir?
Evet, abartılmamış gerçeklik anlatılmak istenmiştir?
11. ETKİNLİK
İncelediğiniz “Mendil Altında” adlı hikâyeyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Hikâye kahramanı kimdir?
Sicil Müdürü Cavit Bey
2. Bu hikâyede, Çehov tarzı hikâyenin bütün özellikleri görülmekte midir?
Evet,Bu hikâyede, Çehov tarzı hikâyenin bütün özellikleri görülmektedir.
12.ETKİNLİK.
Okuduğunuz “Mendil Altında” adlı hikâyenin anlatıcısının özelliklerini belirleyiniz.
Hikayede anlatıcı yazardır. 3.tekil şahıs anlatım kullanılmış. Anlatıcı olayı gözlemliyor, gizli bir gölge gibi takip ediyor, sonra kafasının içine girip düşüncelerini okuyor.
Hikayede hakim(ilahi) anlatıcı bakış açısı kullanılmış. Bu tür anlatımda anlatıcı kahramanın bütün davranışlarını, olayın öncesini ve sonrasını bilir, hatta kahramanın aklından geçenleri de okur.
12 Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları MHG Yayınları sayfa 48

12 Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları MHG Yayınları sayfa 48

9.ETKİNLİK İncelediğiniz “Mendil Altında” adlı hikâyeyle ilgili çıkarımlarınızı aşağıdaki tabloya yazınız.* Mendil Altında adlı hikayenin teması: Bir memurun mebusluk düşü.* Mendil Altında […]

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir