12 Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları MHG Yayınları sayfa 44

44
  1. Eskici” adlı hikâyede olaylar kronolojik sıraya göre anlatılmış mıdır? Hikâyedeki olay örgüsünü çıkarıp aşağıya yazınız.
Eskici adlı hikayenin olay örgüsü:
Yakınları küçük Hasan’ın Filistin’de halasının yanında daha iyi olanaklar içinde yaşayacağına inandıkları için onu Filistin’e yollanır
Hasan’ın yetim kalmasıyla doğan zorunlu göçe uğrar.
Hasan için coğrafya değişimi ile başlayan yolculuğu ve İstanbul’un esenlikli havasından çöllerin kızgınlığına akan bir yolculuk yapar.
Hasan; halasının yeni yeni alışmaya çalıştığı evinin avlusuna ayakkabı tamir cisi olarak gelen, hikâyeyede adı verilen “Eskiciyle ilginç bir tanışma yaşar
Hasanın farkında olmadan ‘Çiviler ağzına batmaz mı senin?’ sorusuna hayret eden Eskicinin verdiği cevapla kaynaşmışlar
Türkçe konuşmaları ve ortak sorunsalda buluşan bu iki insan topraklarına, dillerine duydukları özlemde vatanlarından gelen esintiler bulurlar.
Avludaki işini bitiren Eskici, toparlanmaya başlayıp gidecekken bir daha Türkçe konuşacak kimseyi bulamamaktan korkan Hasan, memleketlisi Eskicinin gidişi karşısında hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlar.
Geçmişini kaybetmekten korkan Hasan, uzun zamandır sürdürdüğü sessiz protestosunu gözyaşlarıyla sesli bir isyan haline getirir.
Biraz yaşadıklarıyla biraz da iklim etkisiyle katılaşmış bu adam da vatanından gelen bu çocuğun yarattığı esintiyle serin serin ağlar.
  1. Hikâyedeki olay örgüsünü oluşturan parçalar arasında nasıl ilişki kurulduğunu belirleyiniz.
Hiakyedeki parçalar konu ve tema etrafında birleşerek bir metin oluştururlar.
  1. Seçilmiş olay ve kişiler üzerine kurulmuş “Eskici” adlı hikâyeyi aşağıdaki ölçütlere göre inceleyiniz.
Olay : Bakacak kimsesi olmayan Hasan’ın filistin’de bir akrabasının yanına gitmesi burada dil bilmediği için çektiği sıkıntılar ve Eskici ile karşılaşması analtılmaktadır.
Kişiler: baş kahraman Hasan’dır.  Diğerleri Eskici,  Hasanın Halası
Yer : avlu. Vapur, tren,
Zaman :. “Eskici “ adlı metin hikâye geleneği etrafında yazılmıştır. Hikâye Cumhuriyet Döneminde kaleme alınmıştır. Sanat metinleri bağlı oldukları gelenek etrafında, onun ortaya koyduğu ve zamanla tam biçimini alan teknik kurallar çerçevesinde kaleme alınır.
Hikayede zaman tam belli olmamaktadır. Ama hikâye İstanbul’un esenlikli havasından çöllerin kızgınlığına akan bu yolculukta köpüklü sulardan portakal bahçelerine ve zeytinliklere; keçilerin otladığı yamaçlardan ıssız bir araziye kadar pek çok dış uzama tanıklık etmişte olduğunu belirtirken bir yaz mevsimi olduğunu görüyoruz
Mekân: rıhtım, vapur, tren ve evin avlusu.
Hikâyenin geçtiği mekânlara  bakılırsa ilk olarak Küçük Hasanın binmiş olduğu Vapur ve Vapurun içinde bulunan eşyaların tasviri. İkinci olarak bir trene bindirilişi daha sonra cehennem mekânı olarak adlandırılan Filistin topraklarına varışı diğer göze çarpan bir mekân ise Halasının oturmuş olduğu villa ve eskiciyi ağırladığı evin bahçesi olarak karşımıza çıkıyor. Diğer mekânlar ise hikâyede geçen trenin iç mekânı  ve vapurun iç mekânı  dikkatimizi çekiyor
12 Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları MHG Yayınları sayfa 44

12 Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları MHG Yayınları sayfa 44

44 Eskici” adlı hikâyede olaylar kronolojik sıraya göre anlatılmış mıdır? Hikâyedeki olay örgüsünü çıkarıp aşağıya yazınız. Eskici adlı hikayenin olay örgüsü: Yakınları […]

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir