11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayın Cevapları Sayfa 56

Anlama Yorumlama
8. Etkinlik Tiyatro tekniğinin tercüme yoluyla nasıl geliştiği hakkındaki araştırma sonuçlarınızı sınıf
arkadaşlarınızla paylaşınız.

Tanzimat Dönemi’nde Fransız edebiyatından yapılan tiyatro çevirileri, yerli tiyatronun şekillenip gelişmesinde önemli bir role sahiptir.

9.Etkinlik İki gruba ayrılınız. “Şair Evlenmesi” adlı metinle (birinci grup) “Zavallı Çocuk” adlı metni
(ikinci grup) modern tiyatro (dram, komedi) ile geleneksel Türk tiyatrosuna ait (meddah, Karagöz, orta oyunu) türlerle karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

Şair Evlenmesi, geleneksel oyunların etkilerini taşımaktadır. Şinasi yenileşme dönemi yazarlarından olsa da Türk edebiyatı ve kültürü hakkında araştırmalar yapmış, halk edebiyatını yeni edebiyatla birleştirmeye çalışmıştır. Eser hem geleneksel hem modern tiyatrodan izler taşır.
Zavallı Çocuk tiyatrosu daha çok dram özelliği taşımaktadır. Oyunda yerel ve geleneksel unsurlar yoktur.

1) Yapılan etkinlikten yola çıkarak geleneksel Türk tiyatrosundan modern tiyatroya nasıl geçiş yapıldığını tartışınız. Ulaşılan sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
Geleneksel tiyatrodan modern tiyatroya geçişi hazırlayan gelişme, 1860’ta başlayan Tanzimat edebiyatıdır.

2) İncelediğiniz metinlerin oluşmasına imkân veren zihniyetin özelliklerini tartışarak belirleyiniz.
İncelediğimiz metinlerin oluşmasına imkan veren zihniyet özelliklerini Tanzimat edebiyatının sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel, askeri, sanatsal özellikleriyle yazarların yetişme tarzları ve düşünceleriyle ilişkilendirerek tespit edebiliriz.

10. Etkinlik

Aranızdan bir öğrenci seçiniz. Seçtiğiniz arkadaşınızdan aşağıda verilen tabloyu tahtaya
çizmesini isteyiniz. Siz de “Şair Evlenmesi” ile “Zavallı Çocuk” adlı metinleri tabloda verilen ölçütlere
göre karşılaştırınız. Karşılaştırma sonuçlarını arkadaşınızdan maddeler hâlinde tabloya yazmalarını isteyiniz

Tema:
Her ikisinin de tema görücü usulüyle evlenmenin yanlışlığıdır.

Konu:
Şair Evlenmesi’nde Müştak Bey isimli şairin mahallesinde oturan Kumru isimli bir kızı sever ve bu kız ile evlenmek istemesi; fakat Kumru’nun çirkin ve yaşlı ablasını gelin olarak getirmeleri ve ardından yaşanan komik olaylar anlatılır.
Zavallı Çocuk’ta ise kendisinden yaşlı biriyle evlendirildiği için sevgilisine kavuşamayan Şefika’nın ve sevgilisi Ata’nın acıklı ölümleridir.

Kişiler:
Şair Evlenmesi: Müştak Bey, Habbe Kadın, Ziba Dudu, Ebullaklaka, Batak Ese, Atak Köse, Hikmet Efendi
Zavallı Çocuk’ta Ata Bey, Şefika, Tahire Hanım, Hekim, Tabende

Zaman:
Her ikisi de Tanzimat yılları

Mekan:
Şair Evlenmesi’nde ev, gelin odası, konak Zavallı Çocuk’ta ise olay evde geçmektedir.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir