2014-2015 11 Edebiyat Kitabı Cevapları- Lider Yayınları- sayfa 67-68- ölçme değerlendirme soruları

  1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

  • Servet–i Fünûn dergisi etrafında oluşan Avrupai Türk edebiyatını ifade etmek için Edebiyat-ı

Cedide (Yeni Edebiyat) terimi kullanılmıştır. ( D )

  • Servet–i Fünûn dergisi çevresinde toplanan edebiyatçıların karşı durmasına rağmen Edebiyat-ı

Cedide terimi yaygınlık kazanmıştır. (   Y)

  • Türk edebiyatında 1860’tan beri devam eden Doğu-Batı mücadelesi, Edebiyat-ı Cedide topluluğuyla

birlikte Batılılaşma yönünde hız kazandı. (D )

  • Edebiyat-ı Cedide topluluğu sanat anlayışı bakımından Tanzimat Dönemi edebiyatçılarının devamı

niteliğindedir. ( D )

  1. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Edebiyat–ı Cedide topluluğunun dışında kalır?

A) Tevfik Fikret

B) Halit Ziya UŞAKLIGİL

C) Mehmet Rauf

D) Samipaşazade Sezâi

E) Cenap Şehabettin

  1. Servet–i Fünûn Döneminde, Tanzimat Döneminde olduğu kadar sosyal problemler üzerinde

durulmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edebiyatçıların toplumu yeterince tanımamaları

B) Edebiyat-ı Cedide topluluğunun gençlerden oluşması

C) İstibdat Döneminin sürmesi

D) Edebiyat-ı Cedide topluluğunu oluşturan edebiyatçıların farklı sanat anlayışlarına sahip olması

E) Edebiyatımızda sosyal problemlerin işlenmesi gibi bir geleneğin bulunmaması

 

67

  1. – Servetifünuncular ….sanat için sanat …….prensibini benimsemiştir.

– Servetifünun edebiyatında ……..aşk, yalnızlık, ölüm, karamsarlık.. temalarına ağırlık verilmiştir.

– Servetifünuncular Batı edebiyatı nazım şekillerinden…….. sone ….ve…. terzarima…. kullanmıştır.

– Servetifünun Döneminde, Tanzimat Döneminde başlayan dilde sadeleşme çabaları ….bu dönmede devam ettirilmemiştir.

– Servetifünun Döneminde …..öykü ve roman….. türlerinde teknik bakımdan olgunlaşmış eserler verilmiştir

 

DİĞER  SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir