11. Sınıf Edebiyatı Kitabı Cevapları Lider Yayınları- Sayfa 59-60 Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme

 1. İlk özel gazeteyi o çıkarmıştır. Noktalama işaretleri ilk kez onun tarafından kullanılmıştır. İlk oyun ve makale yazarımızdır.

Yukarıdaki bazı özellikleri verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şemsettin Sami

B) Namık Kemal

C) İbrahim Şinasi

D) Ahmet Mithat Efendi

E) Ziya Paşa

2.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi şiirinin temaları arasında yer almaz?

A) Vatan sevgisi

B) Özgürlük

C) Karamsarlık

D) Haksızlıklarla mücadele

E) Yasalar önünde eşitlik

3.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi edebiyatı öğretici metin örneklerinden biri

değildir?

A) Zafername

B) Şiir ve İnşa

C) Harabat

D) Tahrib-i Harabat

E) Tercüme-i Manzume

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi edebiyatı öğretici metinlerinin özelliklerinden

değildir?

A) Tanzimat Dönemi edebiyatı öğretici metinlerinde Divan edebiyatından gelen ögelerle Tanzimat’la

getirilen yeniliklerin birlikte kullanılması

B) Eski-yeni çatışmasının diğer edebî türlerde olduğu gibi öğretici metinlerde de görülmesi

C) Tanzimat Dönemi yazarlarının diğer türlerde olduğu gibi öğretici metinlerde de yeni kavram,

ifade, söz ve söz gruplarına yer vermesi

D) Tanzimat Dönemi yazarlarının en çok öğretici metin türlerinde ürün vermesi

E) Tanzimat Döneminde öğretici metin türlerinin gelişmesinde gazetenin önemli bir rol oynaması

 

 1. Türk edebiyatında Batılıların “satir” dedikleri mizah yoluyla hiciv türünün ilk ve en başarılı örneğidir.Şiir ve düz yazı karışık olarak kaleme alınmış eserin yazarı, Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın

önemli isimlerinden Ziya Paşa’dır.

Metinde sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takip

B) Zafername

C) Sergüzeşt

D) Harabat

E) Demdeme

 

 1. Tanzimat Döneminde Fransızcadan Türkçeye çevrilmiş ilk roman …Tercüme-i Telemak ….

Bu romanı çeviren ise …Yusuf Kâmil Paşa……dır.

7- İlk telif romanımız …..Şemsettin Sami …..tarafından …Taşşuk-ı Talat ve Fitnat ….adıyla yazılmıştır

 

 1. Onun tiyatro eserleri, sahne tekniği açısından zayıf olduğu gibi dil açısından da oynanmaya

elverişli değildir. Piyeslerinin bir bölümü manzum, bir bölümü nesir, bir bölümü de nazım-nesir karışık

olarak yazılmıştır. Bunların birkaçının konusu günlük hayattan alınmış fakat çoğunda tarihî bir olay

işlenmiştir.

Metinde sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Abdülhak Hamit Tarhan
 2. B) Muallim Naci
 3. C) İbrahim Şinasi
 4. D) Ahmet Vefik Paşa
 5. E) Şemsettin Sami
 6. Tanzimat Dönemi edebiyatçıları için aşağıda söylenenler doğru ise karşısına “D”, yanlış

ise “Y” yazınız?

 • Vatan, hürriyet, adalet gibi kavramları ilk kez kullanmışlardır. ( D )
 • Edebiyatı toplumu eğitmenin bir aracı olarak görmüşlerdir. ( D )
 • Dilde sadeleşme görüşünü benimsemişlerdir. ( D )
 • Şiirde hem içerik hem de biçim bakımından yenileşme sağlamışlardır. ( Y )
 • Edebiyatımıza roman, öykü, makale, eleştiri gibi yeni türleri kazandırmışlardır. ( D )
 • Bu dönemde yazılan “Şair Evlenmesi” Batılı anlamda tiyatronun bizdeki ilk örneğidir. ( D )
 • Tanzimat’ın İlk Dönem edebiyatçıları daha çok realizm akımından etkilenmişlerdir. ( Y )

 

 1. Tanzimatın ilk dönem edebiyatçılarını ve onların edebî yönden ortak özelliklerini aşağıya

yazınız.

Namık Kemal, Ziya Paşa, Şinasi,  Ahmet Mithat Efendi

 • Batıyı örnek almışlar
 • Dilde sadeleşme esas alınmış
 • Sanat toplum içindir görüşünü benimsemişler.
 • Hak, adalet ,eşitlik gibi ortak temalar işlenmiş.

DİĞER  SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir