11. Sınıf Edebiyatı Kitabı Cevapları Lider Yayınları- Sayfa 57 Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme

  1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

  • Tanzimat edebiyatçıları tiyatro türünde eserler verirken … çeviri eserleri . model almışlardır.
  • Tanzimat Edebiyatı Döneminde tiyatro tekniği …… adapte ……yoluyla gelişmiştir.
  • Göstermeye bağlı edebî metinlerde …zaman …mekan …ilişkisi……sahneleme….yöntemi sayesinde anlatmaya bağlı edebî metinlerden daha somut bir biçimde ortaya konur.

 

  1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

  • Tanzimat edebiyatçıları tiyatro türüne halkı eğitmek düşüncesiyle başvurmuşlardır. ( D )
  • Okumak seyretmekten daha etkili olduğundan Tanzimat Döneminde tiyatro türü pek rağbet görmemiştir.( Y )
  • Osmanlı toplumunda ilk tiyatro oyunları Beyoğlu çevresinde Avrupalı tiyatro grupları tarafından

sahnelenmiştir. ( D )

 

  1. Aşağıdaki Tanzimat Dönemi edebiyatı temsilcilerinden hangisi tiyatro türünde eser vermemiştir?

A) Abdülhak Hamit Tahran

B) Ziya Paşa

C) Namık Kemal

D) Samipaşazade Sezâi

E) İbrahim Şinasi

4.Namık Kemal’e ait aşağıdaki edebî eserlerden hangisi tiyatro türüne ait değildir?

A) Cezmi

B) Celalettin Harzemşah

C) Âkif Bey

D) Gülnihal

E) Vatan yahut Silistre

 

DİĞER  SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir