11.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler-İntibah sayfa 54-58, 59-66

9.Etkinlik.  
İntibah’ın Olay örgüsü
* Babasının ölümü üzerine Ali Beyin bunalıma girmesi
* Annesinin onu arkadaşlaryla Çamlıca’ya göndermesi
*Ali Bey’in Çamlıca’da Mahpeyker ile karşılaşması ve aşık olması
*Ali Be’in Mahpeyker’i görmek için her gün Çamlıcaya’ya gitmesi
*Mahpeyker’in nasıl bir kadın olduğunun anlatılması
*Ali bey ve Mahpeyker’in gizli gizli buluşmaları
*Mahpeyker’in Ali Bey’i ikna etmek içi türlü yollar denemesi
*Mahpeyker’in Ali Bey’den intikam alma planları yapması
Ali Bey’in durumuna üzüldüm. İnsanın sevdiği zaman gözünün bir şey görmediği düşüncesi burada etkili bir şekilde işlenmiş.
1.Hayır bu bir kurmaca metindir. Gerçek yaşamda benzerleri yaşanabilir.
10. Etkinlik

Tanzimat döneminde Batılı yaşam tarzı toplumu etkisi altına almıştır. Halk belli günlerde Çamlıca, Beyoğlu, Kağıthane gibi eğlence mekanlarına gidiyor buralarda eğleniyordu. Osmanlıdaki kahve kültürünün yerini pastahane kültürü aldı. Buralara kadınlar da gitmeye başladı. Bu ahlaki yapıda çözülmeye dönüştü. Romanda bu yaşam biçiminin toplumsal yıkımları anlatılmaktadır.
2. İntibah romanının kahramanları: Ali Bey, Mahpeyker, Dilaşup, Fatma Hanım, Abdullah Efendi, Atıf Bey, Mesut Efendi…
Ali Bey : Yakışıklı, iyi eğitim ve terbiye almış bir gençtir.
Mehpeyker : Küçük yaşta erkeklere satılmış, çok güzel ve kurnaz bir hayat
Kadınıdır.
Dilaşup : Ailesinden koparılarak ve cariye olarak satılan çok güzel,
Temiz kalpli, inançlı bir genç kadındır.
Ali Bey ile Atıf Bey, iyi arkadaştır.
Mehpeyker, güzelliği ile Ali Bey’i kendine bağlamış bir hayat kadınıdır.
Fatma Hanım,Ali Bey’in annesi;
Dilaşup,Fatma Hanım’ın,oğlu Ali Bey için satın aldığı cariyedir.
Mesut Efendi, Atıf Bey’in dayısıdır.
Abdullah Efendi ise; Mahpeyker’in zengin,Arap dostudur.
11.Etkinlik.
,Mahpeyker, Dilaşup, Abdullah Efendi tiptir. Bu kişiler belirli bir yönleriyle ortay çıkmış ve bu değişmemiştir. Mahpeyker, Düşük Ahlaklı, sinsi, kindar bir hayat  kadını tipini temsil eder. Abdullah Efendi: Merhametsiz, Gerektiğinde menfaati için adam öldürebilecek kadar cani bir tipi temsil eder.
Dilaşup: cariye tipidir. Fedakar, sadık dürüst bir kişiliği temsil eder.
Ali Bey, Mesut Efendi, Atıf Bey, Hırvat, Fatma Hanım karakterdir. Belli bir yönü ön plana çıkmamış, zaman içinde değişim göstermişlerdir.
12.Etkinlik
Evet,bu tiplere sokakta karşılaşma ihtimali vardır. Romandaki tipler gerçek hayattan esinlenerek oluşturulmuşlardır.
3.
Romanın geçtiği mekanlar:
Çamlıca, Tanzimat nesliyle özdeşleştirilerek yüceltilmektedir. Oysa ki Çamlıca romanda bunun tam tersi bir anlama sahiptir. Mekân her ne kadar “firdevs-i a’lânın yere inmiş bir kıt’ası” (Namık Kemal, 2000, s.7)  yani cennetten bir parçaymış gibi tasvir edilse, önemli olayların gerçekleşmesine sebep olan ve aynı zamanda onlara mekân olan bir yer olsa da aslında yazarın gözünde olumsuz bir anlama sahiptir. Çünkü tüm kötülüklerin başlangıç yeri ve sebebi Çamlıca veya onun gerisinde yatan batılı zihniyettir. Yine aslında tüm kötülüklerin sebebi olan Ali Bey de Felatun Bey ve Bihruz’da olduğu kadar vurgulu ifade edilmese de batılılaşmış bir züppedir. Tüm budalalıklarıyla babasının kendisine emanet etmiş olduğu yuvayı veya evi yok etmiştir
İKİNCİ MEKAN EV Romanda evin tasviri yapılmamakla birlikte eve ait unsurlar zaman zaman Ali Bey’in
eve girip çıkışı sırasında isim olarak anılır. Sadece adları anılan bu kısım veya unsurlar
sırasıyla evin bahçesi, kapısı, üst kata çıkmaya yarayan merdiven Ali Bey’in odasının kapısı
ve Ali Bey’in yatağıdır. Anlaşılacağı üzere bunlar Ali Bey’in eve girişi çıkışı sırasında takip
ettiği güzergah boyunca adları zorunlu olarak anılan unsurlardır.
4. Masalda mekan bilinen bir yer değildir. Bilinmeyen bir mekan tasviri vardır. Bu genellikle bir saray veya bir ormandır. İntibah’taki mekan is gerçek mekandır. Kurmaca değildir. Bilinen var olan bir yerdir.
5. İntibah romanında zaman olayın yaşanması ve yazılması ile aynı zamanı gösterir. Verilen ifadelerde bunu görüyoruz. Anlatıcı olayın içindedir.
6. Evet zamanı takvimde gösterebiliriz. Fakat bu gösterim gün, ay, yıl gibi değil romandan anlaşılan zamandır. Olayın anlatılanlardan yola çıkara Tanzimat döneminde geçtiği söylenebilir.
7. Masallarda geçen zaman kavramı belirsizdir. Olaylar,tarihin bilinen bir diliminde geçmez.
8. İntibahta zaman daha belirgindir. Tarihin bilinen bir dilimde geçer. Gerçek yaşama daha uygundur.
13. etkinlik
 Romanda zaman, mekan ve kişiler olayın ortaya çıkmasında yardımcı unsurlardır. Bu unsurlar arasında bir uyum vardır. Olayın yaşandığı zaman dilimi ile mekan ve kişiler uyuşmaktadır.
9. Romanda iyi- kötü çatışması verilmektedir. Dilaşup ve Mahpeyker bu çatışmanın ortasındadır. Dilaşup iyi kadın tipini Mahpeyker ise erkekleri baştan çıkaran kötü kadın tipini temsil eder. Yine Ali Bey- Abdullah Efendi tipleri de bu iyi kötü çatışmasını verir.
10.  Tanzimat döneminde Batının etkisiyle sosyal yaşamda çözülmeler başlamış, aile kavramı yara almıştır. Bu romanda bozulan aile yapısı ahlak anlayışı eleştirilmiştir. Dolayısıyla tema sosyal hayatı yansıtır, gerçek yaşamdan alınmıştır.
14. Etkinlik.
Eserde romantizmin etkisi daha ağır basmaktadır. Romantizmde yazar olayı kesip kendi görüşlerini de aktarır. Bu romanda yazar olaya müdahale etmiş kendi kişiliğini gizlememiştir. Ayrıca konu olarak sıradan bir hayat süren insanların yaşamı ele alınmış. Duygusallık ön plana çıkmıştır.
“İntibah” romanında ele alınan.. son pişmanlık fayda vermez teması sosyal hayatla ilişkilidir. Çünkü yaşanan olaylar sosyal hayatta karşımıza çıkabilecek olaylardır.
11. olamamıştır. Çünkü Ali Bey, dış dünyaya karşı tecrübesiz biridir. Ayrıca babasına aşırı bağlı olması ve sürekli onun korumasında yetişmesi zayıf bir kişiliği ortay koymaktadır. Babasının desteği ortadan kalkınca b zayıf kişilik dış dünyaya karşı korumasız kalmıştır.
12. Ali Bey romanda hayatın tehlikelerine karşı tecrübesiz bir genci temsil etmektedir bu yüzden olaylar daha çok onun üzeride dönmektedir. Romanın başkahramanıdır.
13. metinde konuşan kişi anlatıcıdır. Roman olayı her yönüyle bilen biri tarafından anlatılmaktadır. Bir gölge gibi kahramanları takip eder fakat ortada görünmez. Kahramanların her halini bilir. Bu özellikler hakim(ilahi) bakış açısı anlatıcıda görülür.
14.Ali Bey Mahpeyker’i namuslu ve güzel biri bulduğu için aşık olmuştur. O güne kadar kadınlarla fazla muhatap olmamış mahpeykeri görünce aşık olmuştur.
15. eserin eğitici yönü vardır. Yazar son kısımda “Son pişmanlık fayda vermez” ifadeleriyle
açıkça temayı ortaya koyar.
15. etkinlik.
Tanzimat döneminde sosyal temalar işlenmiştir. Özellikle yanlış Batılılaşma,  una bağlı olarak bozulan aile yapısı Tanzimat döneminin en önemli konularıdır. Namık Kemal de eserini aile konusu üzerine kurmuştur.
16. Tanzimat I. Dönem sanatçıları “sanat toplum içindir” görüşünü benimsemişler. Eserlerinde toplumsal konulara yer vermişlerdir.  Bu eserde de aile yapısı irdelenmiştir.
17. romanda Çamlıca, konak, cariye, gibi mekanı ve şahısları anlatan mahalli unsurlara rastlıyoruz.
18. Namık Kemal bu eseri toplumu bilinçlendirmek, eğitmek için ele almıştır.
16. Etkinlik.
 Her ikisinde de aşk  ve aile kavramı ortak olarak kullanılmıştır.
17. Etkinlik.
Tahir ile Zühre halk hikayesidir. Bu hikayede zaman ve mekanın özellikleri  tam belirgin değildir. Olay zinciri vardır. Rastlantılara sık ver verilir. Olağanüstülükler göze çarpar. Anlatım daha sade günlük konuşma dili ile yazılmıştır. Aşk teması işlenmiştir.
İntibahta ise zaman, mekan ve kişiler daha belirgin, dil daha edebidir. Aşk, ana temayı vermek için kullanılmıştır.
19.Namık Kemal ilk şiirlerini çocuk denecek yaşlarda yazmaya başlamıştır. Şinasi’yle tanışıncaya değin, şiirlerinde tasavvuf etkileri görülür. Bu dönemde özellikle Yenişehirli Avni, Leskofçalı Galib gibi şairlerden etkilenmiştir. Şinasi’yle tanışmasından sonra şiirlerindeki içerik de değişmiştir. Günlük konuşma dilinden alıntıların yanı sıra, o zamana değin geleneksel Türk şiirinde görülmemiş olan “hürriyet kavgası”, “esaret zinciri”, “vatan”, “kalb-i millet” gibi yepyeni kavramlarla birlikte, doğrudan doğruya düşüncenin aktarılmasını amaçlayan bir tür “manzum nesir” oluşturmuştur. Türk şiirini Divan şiirinin edilgen edasından kurtarmıştır. Bütün bu nitelikler onun Vatan Şairi olarak anılmasına yol açmıştır.
Tiyatro türüne özellikle önem veren Namık Kemal, altı oyun yazmıştır. Bir yurtseverlik ve kahramanlık oyunu olan Vatan Yahut Silistire yalnız ülke için değil, Avrupa’da da ilgi uyandırmış ve beş dile çevrilmiştir.
Namık Kemal’in ilk romanı olan İntibah 1876’da yayımlanmıştır.
Namık Kemal romanı ve tiyatroyu toplumsal yaşama soktuğu gibi, edebiyat eleştirisini de Türkiye’ye ilk getiren kişilerden biri olmuştur. En önemli eleştiri yapıtları Tahrib-i Harâbât ile Takip’dir. Eleştirilerinde canlı, dolaysız bir üslup kullanmıştır. Tahrib-i Harâbât, Ziya Paşa’nın Harâbât adlı güldestesine karşı yazılmış sert bir eleştiri niteliğindedir. Namık Kemal gazeteci olarak da Türk kültürü içinde önemli bir yer alır. Döneminin hemen hemen bütün yenilik yanlısı ve ilerici gazetelerinde yazmıştır.

20. yazar görüşlerini eserine yansıtmada başarılıdır. Olaylar gerçek yaşamdan alınmıştır. Kahramanlar ve işlenen konu gerçek yaşamda karşılaşılabilecek olaylardır.

21. her edebi eser yazarın hayatından izler taşır. Namık Kemal, kendi hayat anlayışını bu eser yoluyla orta koymuştur.
  Araba Sevdası  59-66 arası
18.Etkinlik
Araba Sevdası adlı romanın bende çağrıştırdıkları  Batı hayranı şımarık bir gencin kendi kendine gelin güvey olması ve düştüğ komik durum diye düşünüyorum.
19. Etkinlk
Romanda geçen traji-komik olaylar Tanzimat döneminde bol bol günlük hayatta karşılaşılabilecek olaylardır.  Aşırı batı hayranlığı Tanzimat döneminde İstanbul’da sık rastlanan bir durumdur. Özellikler Beyoğlu, Çamlıca , Kağıthane gibi eğlence mekanları bu anlayışla oluşturulmuş mekanlardır.
1. Bihruz Bey ile Keşfi Bey arkadaştırlar. Periveş Hanım’la da Çengi Hanım arkadaştırlar. Mösyö Piyer ise Bihruz Bey’in Fransızca öğretmenidir.
Periveş hanım, yanlış batılılaşmanın ortay konması için geliştirile bir tiptir. Bihruz Beyin Batılılaşmayı eğlence mekanlarında şık giyinip gezmek ve kadınlarla eğlenmek olarak algılayan yanlış düşüncesini ortaya koymak için kurgulanmıştır. 
Keşfi Bey, yanlış yetiştirilmiş bir tipi temsil eder. Bu yönüyle aile içi eğitimin önemini ortaya koymak için kurgulanmıştır.

Mösyö Piyer, çıkarcı bir kişiliktir. Bihruz Bey’in kişiliğinin şekillenmesinde etkisi olmuştur. Getirdiği aşk romanlarıyla onu yönlendirmiştir.
Bihruz Bey’in annesi: zayıf bir kişiliktir. Aile içinde çocuk yetiştirmede yetersiz kalmış, çocuğunu babaya karşı korumakla onun şımarık yetişmesine etki etmiştir.
2. Günlük hayatta bu tip kahramanların benzerlerine rastlamak mümkündür.
3. Olay nerede veya nerelerde geçmektedir? Buranın belli başlı özellikleri nelerdir?
Olay Çamlıca parkında geçmektedir. Çamlıca parkı; büyük gösterişli ve gerçekten gönül açıcı bir bahçesi vardır. Renk renk çeşit çeşit bir sürü ağaçlar vardır. Biraz ileride düzlüğün ortasında üstü kapalı çevresi açık kulübe tarzında ufak tefek büfeler vardır. Biraz ileride büyük bir göl ve gölün üstünde köprü vardır. Oralarda birde gazino vardır.
4. Olayların geçtiği mekanlar haritada gösterilebilir. Gerçek mekanlardır. Masal, destan ve halk hikayelerindeki  mekanlara göre daha gerçekçidir. Diğerlerinde mekanın neresi olduğu tam belli değildir. Bilinen bir yer olmaktan uzaktır. Benzer yönleri olayın bir kemanda geçiyor olmasıdır.
20.Etkinlik
Zaman ifade eden kelimeler: Rumi takvim, bin iki yüz seksen altı senesi,bahar mevsimi, üç dört ay, Cuma, beş gün…
Olayın yaşandığı dönemle anlatıldığı dönem aynı dönemdir. Anlatıcı yazarın kendisidir.
5. Evet, Rumi bin iki yüz seksen altı senesi bahar mevsimi ifadelerinden yola çıkarak bunu söyleyebiliriz.
6. Halk hikayelerinde zaman belirsizdir. Zaman ifadeleri olayı ortaya koymak için kullanılmıştır. Araba Sevdası’ında ise zaman daha belirgin ve gerçekçidir. Var olan bir zaman dilimini gösterir.
7. Eserde kişi, zaman ve mekan arasında bir uyum vardır. Mekanın özellikleri ile olayın yaşandığı zaman diliminin özelliklerini yansıttığını görüyoruz.kişiler de o zamanı temsil eden özelliklerle ortaya konmuştur.
8. Yanlış batılılaşma, gösteriş düşkünü olma, yanlış eğitim, hayal –gerçek  romanda geçen çatışmalardır.
9.Tanzimat döneminde yanlış batılılaşma sonucu toplumda bozulmalar olmuştur. Eserde bu tema gösteriş düşkünü bir tiple ortay konmuştur.
21. etkinlik
a.
Romantizmin İlkeleri
*1830’lu yıllarda klasisizme tepki olarak doğmuştur.
*Victor Hugo’nun “Hernani” adlı oyunuyla bir edebiyat akımı olarak başarıya ulaşmıştır.
*1789’da fransız İhtilali’yle birlikte derebeylik ve aristokrasi çökmüş; yeni bir yapılanma ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak romantizm, yeni duygu, düşünce ve idealleri anlatmayı amaçlamış, sanatın ve sanatçının kurallardan kurtulup özgürleşmesini savunmuştur.
*Klasik öğretinin bütün kuralları yıkılmış, Latin ve Yunan edebiyatları yerine Hristiyanlık mucizeleri, milli efsanler işlenmiş; konular ya tarihten ya da günlük olaylardan çıkarılmıştır.
*Tabiat manzaralarının, yerli ve yabancı törelerin betimlenmesine geniş yer verilmiş, insan psikolojisinin soyut olarak incelenmesi bırakılarak, insanlar çevrelerinde incelenmiş, insanın islâhından önce toplumun ıslâhı amacı ön plana alınmıştır.
*Klasik edebiyatın akıl ve sağduyuya önem vermesine karşılık, romantizmde hayal ve fanteziye geniş yer verilmiştir.
* Edebiyat dilindeki kalıplaşmış kelimeler yerine, günlük konuşma dilini kullanmayı benimseyen romantikler, her sınıftan insanı da eserlerine konu olarak almışlardır.
* Yazarlar eserlerinde kişiliklerini gizlememişler, olaylar karşısında duygu ve görüşlerini açıkça anlatmışlardır
Realiz Akımının Özellikleri
* 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıkmış bir akımdır.
*  Realizmde, duygu ve hayaller yerini, toplum ve insan gerçeklerine bırakır.
*  Konular gerçekten alınır. Yaşanan ve gözlenen gerçek bütün çıplaklığıyla anlatılır. Bunun sağlanması için gerektiğinde anket gibi bazı sanat dışı yöntemlere bile başvurulmuştur.
*  Bu akımda, gerçeğin anlatılması için kişilerin psikolojileri, onların kişiliklerini etkileyen çevrelerinin tanıtımı, içinde bulundukları ortam ayrıntılarıyla verilir. Onun için de betimleme, realist yazarlarda en önemli anlatım biçimi olarak dikkat çeker.
* Yalnızca yaşananın anlatılmasına yönelen gerçekçiler, olaylar ve kişiler karşısında tarafsız davranırlar.
 *  Eserlerine kendi duygu, düşünce ve yorumlarını katmazlar. Yine, gerçek hayatın anlatılması esas olduğu için eserlerinde toplumun sıradan insanlarına rastlanır.
 *  Eserlerinde daha çok yaşamın olağan olaylarına yöneldikleri için çok basit bir konu bile ele alınıp işlenir.
*  Gerçekçi yazarların okuyucuyu eğitme gibi bir amaçları yoktur. Gözlem, araştırma ve belgelere dayanarak, yaşananı nesnel bir şekilde aktarmayı amaçlarlar.
*  Gerçekçi yazarlar, biçim güzelliğine çok önem vermişler, dilde ve anlatımda süsten, özentiden kaçınmışlardır.
b. Araab Sevdası’ında realizm akımının özellikleri daha belirgindir. Bu yönüyle eser ilk realist roman olarak tarihe geçer.
10. Araba Sevdasında ele alınan tema..Gösteriş düşkünlüğü ….teması sosyal hayatla ilgilidir. Çünkü bu tema o dönemin başlıca sorunlarından biridir. Batılılaşmayı eğlence mekanlarında kadınlarla düşüp kalkmaktan, gezinti yerlerinde kendini göstermekten  ibaret sanan insanların içine düştüğü komik durumlar yansıtılmıştır.
11.Bihruz Bey, memuriyetinden dolayı sürekli yer değiştiren bir ailede yetişmiştir. 16 yıl bu şekilde yetiştikten sonra da okula gönderilmemiş özel hocalar tutularak aşırı şımartılmış,  Anne tek çocuk olduğu için tavır ve davranışlarına ses çıkarmamış bu da kahramanı şımarık bir kişilik yapmıştır. Baba batılılaşmayı Fransızca ders almaktan ibaret sanan bir anlayışa sahiptir.
12. Olayı anlatan yazarın kendisidir. 3. Tekil şahıs anlatım vardır. Romanda ilahi  bakış açısı anlatıcı kullanılmıştır.
13. Toplum için sanat anlayışı vardır.
14. Yazar, şiirlerine göre daha sade ve açık bir dil kullanmıştır. Ancak trajikomik bir roman için bu üslup yine de ağır sayılır. Yazarın halkın diline yakın bir dil kullanmasındaki amacı okuyucuyu daha kolay etkilemektir.
15. “Eski vezirlerden rahmetli (…) Paşanın oğlu” sözündeki “rahmetli” tabiri mahalli bir unsurdur. Eserde bundan başka mahalli bir unsur yoktur.
16. Eserin yazılış amacı sosyal hayatın bir sorunu haline gelen eğitimsizlik ve bilinçsiz batılılaşmanın teh­likelerini gözler önüne sermektir.
17. Araba Sevdası romanının teması ile Felâtun Bey ile Râkım Efendi romanının teması birbirine benzemektedir. Her iki romanda da yanlış batılılaşma anlatılmıştır.
22.ETKİNLİK:
“Araba Sevdası” romanını “Kerem ile Aslı” adlı halk hikâyesiyle olay örgüsü, kişiler, tema, zaman, mekân, dil ve anlatım yönlerinden karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıkları defterinize yazınız.
Olay örgüsü: 
Araba Sevdası  
*Bihruz’un aile yapısı ve çocukluğu
*Eğlenceli bir gençlik ve savurganlık
* Babasının ölümü
* Periveş’i tanıması ,Periveş’i arayış, aşk ve özlem
*Periveş’in öldüğü haberi ile başlayan bunalımlı günler
*Periveş’le karşılaşma ve gerçeği anlama           
Kerem ile Aslı
*Padişah ile keşişin çocuklarının olmaması
*İkisinin diyar diyar dolaşıp çare araması
* Padişahın hanımının rüya görmesi
*Kerem ile Aslı’nın doğuşu
* Aslı’nın ailesinin kaçıp gidişi
* Kerem ile Aslı’nın tesadüfen görüşüp aşık olmaları
*Keşişin tekrar kaçması Kerem’in diyar diyar dolaşıp Aslı’yı araması
* Aslı ile Kerem’in kavuşması
*Düğün gecesinde önce Kerem’in, sonra Aslı’nın yanarak can vermeleri
Kişiler:
Araba Sevdası: Bihruz, Periveş, Bihruz’un annesi, arkadaşı, Mösyö Piyer, Keşfî Bey      
 Keremile Aslı: Aslı, Kerem, Padişah ve karısı, Keşiş ve karısı,Sofi, Halep paşası…
Tema  
Araba Sevdası:    Bilinçsiz batılılaşma     
Keremile Aslı:      Aşkın gücü
Zaman           
Araba Sevdası:    Tanzimat yılları             
Keremile Aslı:      Belirli olmayan bir zaman (izâfı zaman)
Mekân
Araba Sevdası:     Süleymaniye, Çamlıca, Beyoğlu sokakları, mesire yerleri, Haydar­paşa…         
Keremile Aslı:      İsfahan, Kelb, Gence, Revan, Çıldır, Ürgüp, Tiflis, Muş, Erzurum, Sivas, Parmak Ovası, Antakya, Hasan Kalesi, Tercan, Halep…
Dil ve anlatım           
Araba Sevdası:     Anlaşılır fakat edebi bir dil      
Keremile Aslı:      Halkın konuşma dili
18  Recaizade’nin fikrî ve edebi kişiliği:
Yazar, yanlış Batılılaşmaya karşıdır. Alafrangalık uğruna katlanılan komiklikleri, gençlerin içine düş­tüğü bocalamayı anlatır. Bihruz, yerli ve millî olan hiçbir şeyi beğenmez; Fransızca konuşup yazmaya özenir. Recaizade Mahmut Ekrem, kendi diline ve mili değerlerine yabancılaşan bu gençliği toplum için bir tehdit olarak görür. Yazar romanlarında toplumsal konulara ağırlık verirken şiirlerinde bireyselliğe yönelmiştir. Şiirde sanat için sanat anlayışını benimser. Edebiyatımızda realizmin etkisiyle yazılmış ilk roman Araba Sevdası’dır. Yazar bu romanda olaylara realist bir bakış açısıyla yaklaşmıştır.
19.
a. “tik karaladığı mektuba bile gülünecek şekilde hayrette bırakan bu komik gariplikleri, bu acayip yazıyı Bihruz Bey, büyük bir dikkatle neredeyse on defa okudu. Biraz fazla alafranga olmasından başka hiçbir kusurunu bulamadı… ”
Mektupla ilgili değerlendirmeler yazara aittir. Aşırı Fransızca kelimelerle yüklü bu mektup yazara göre komiktir.
b.    Eserin genelinde yazar, varlığını okuyucuya hissettirmiyor. Roman realist bir eser olduğu için yazar kişiliğini gizlemektedir. Yazar zaman zaman duygularını yansıtmış. Bu tutum realizmin ilkelerine aykırıdır. Eser ilk realist roman olduğu için yer yer romantik unsurlar görülür.
20. İnsanlığa bağlı olarak cereyan etmekte olan, ders alınması gereken olaylara ve durumlara şiir ve hikmetle karışık bir gözle bakılırsa hepsi de az çok hazin görünür. Bunlardan bir kısmının kederli göz yaşlanyla, diğer bir kısmının garip gülüşler ile kabul edilmesindeki fark, olayların iç yüzündeki feciliğe değil; keyfiyeti itibare aittir. Gerçek veya imkân dairesinde zihinde şekillendirilebilen ve yazılabilen büyük küçük hikâyeler ise olayların ve insanlığın hâllerinin ders veren birer aynasıdır… ”
Recaizade Mahmut Ekrem
Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası adlı romanının ön sözünde yazdığı şu cümle eser ya­zar ilişkisinin boyutlarını ortaya koyar: Gerçek veya imkân dairesinde zihinde şekillendirilebilen ve yazılabilen büyük küçük hikâyeler ise olayların ve insanlığın hâllerinin ders veren birer aynasıdır…”
“Çamlıca’nın güzel günlerinde ve Ekrem’in yeni şöhret olduğu ve gençliği döneminde o da Çamlıca müdavimleri arasına katılır. Hatta yalnız katılmakla kalmaz, sıhhatini ileri sürerek Çamlıca’nın Milllet Bahçesi’ne yakın bir de köşk kiralar. O yaz Ekrem’in en mesut günleri, çeşitli gönül maceraları da olur. Araba Sevdası’ndaki kişiler o yaz orada yaşamışlardır. ”
Hikmet Feridun Es
Hikmet Feridun Es, Recaizade’nin Çamlıca’ya sık sık gittiğini, burada bir köşk kiraladığını ve bazı gönül maceraları yaşadığını anlatmaktadır. O halde Araba Sevdası romanında yazarın kendi yaşamından izler olduğunu söyleyebiliriz. Eser, yazarın hayatından, hayallerinden ve düşüncelerinden izler taşımaktadır.
YORUMLAMA- GÜNCELLEME
1.Destan ve mesnevideki zaman gerçek hayatta var olan bilinen bir mekan ve bilinen bir zaman değildir. Araba Sevdasında ise gerçek bir zaman ve mekan vardır. Mekan biline bir yerdir. Zaman bilinen bir zamandır. Romanda geçtiği şekliyle Tanzimat yılları rumi takvime göre bin iki yüz ellili yıllar.
2. Çevremizde böyle tipler var. Zaman ve mekan açısından farklılık var. Bu günde kültürlü olmayı Baley gitmek, sinema ve tiyatroye gitmek, eğlence mekanlarında zaman geçirmek olarak algılayan bir sürü insan var.
3. Felatun Bey ile Bihruz Bey Batılılaşmayı eğlenceyle  eş değer gören iki benzer tiptir. Her ikisi de batılılaşmayı yanlış değerlendirmiş, eğlenme, gezip tozma, bol bol servet harcayıp etrafındakilere gösteriş yapma olarak algılamış tiplerdir.
4. Kötü karakterler:  Bihruz, Periveş, Mösyö Piyer,Keşfi Bey, …Paşa
   İyi karakterler: Naim Efendi, Bihruz’un annesi
Evet, iyiler romanda hep olumlu davranışlar sergilemiş, kötüler hep olumsuz davranışlar sergilemiş ve sonunda yaptıklarının cezasını görmüştür.
5. KötülerBihruz, Periveş, Mahpeyker, Felatun Bey,Abdullah Efendi,
    İyiler:  Dilaşup, Rakım Efendi, Ali Bey.
 23. Felatun Beyle Rakım Efendi romanının iletisi: Batılılaşmayı yanlış anlayan bir kişinin yaşadıkları. Yanlış batılılaşma
        İntibah’ın iletisi:   Genç bir erkeğin tecrübesizliğinden dolayı yaşadığı kötü olaylar.  Son pişmanlığın fada etmeyeceği.
        Araba Sevdası’nın iletisi:  Batılılaşmayı gösteriş yapma olarak algılayan bir gencin içine düştüğü komik durum.
b. Her üçünün de iletisi sosyal içeriklidir.
c. bu metinler edebiyatımızda roman türünün yerleşmesinde ve gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu eserler  edebiyatımızda ilk roman örnekleridir. Bu yüzden bir türün edebiyatımızda yerleşip gelişmesine katkı sağlamışlardır.
6. Tanzimat romanında aile hayatına ayrı bir önem verilmiştir. Bunun nedeni aile hayatının aşırı derecede batıdan olumsuz etkilenmesidir. Yanlış batılılaşmanın temelinde iyi bir aile eğitiminin olmayışı yatmaktadır. Tanzimat edebiyatçıları bu duruma dikkat çekmiş toplumu yönlendirmek istemişlerdir.
7. edebi eser tarihi bir belge kabul edilmese de   o dönemin yaşantısına ışık tutması açısından önemlidirler.
8. yanlış batılılaşma Tanzimat döneminin zihniyetini oluşturmaktadır.
9. Günümüzde de batılılaşma, batı yaşam tarzını ve uygarlık seviyesini yakalama olarak algılanmaktadır.
10. yazarlar toplumun aynasıdırlar. Toplumda oluşan aksaklıklara kalemlerilye ışık tutmalı, topluma yol göstermelidirler.
                DEĞERLENDİRME  SAYFA. 66
1.A
2.E
3. sanatçılar ve eserleri toplumu yansıtan birer ayna gibidir.
4…
5. D, D,D
6.
……Ahmet Mithat Efendi….yazı makinesi olarak anılır.
……Araba Sevdası ve Sergüzeşt…ilk realist romandır.
…..Cezmi.. ilk tarihi romandır

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 yorum “11.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler-İntibah sayfa 54-58, 59-66”