11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları- Lider Yayınları sayfa 35

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

4.Hamit, şiirin konusunu genişletmiş, çeşitli duygu ve düşünceleri günlük hayatın izlenimlerine, basit ve önemsiz görünen hadiselere, geçici zevklere varıncaya kadar şiire sokmuştur. Pastoral, lirik, didaktik, dramatik türlerin hepsinin, Hamit’le beraber edebiyatımızda, edebî bir nevi olarak meydana geldiğini görüyoruz. O, yalnız bununla da kalmamış, eski nazım şekillerini bırakarak Batı edebiyatında gördüğü şekilleri almış, aruz ölçüsünü istediği şekilde uygulayarak bunları, o zamana kadar görülmemiş bir tarzda, konunun gereğine göre kullanmış, hatta bir manzumede çeşitli ölçüler kullanmış, uyakları kendi zevkine ve konunun icabına göre düzenlemiş, kısacası kuralların hiçbirine uymaya lüzum görmemiştir.
Agâh Sırrı LEVENT
Yukarıdaki metinden Abdülhak Hamit Tarhan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Yerleşik nazım kurallarına uymamıştır.
B) Şiirin konusunu genişletmiştir.
C) Batı edebiyatının etkilerine karşı durmuştur.
D) Edebiyatımızda yeni şiir türlerinin oluşmasına katkıda bulunmuştur.
E) Edebiyatta yeniliklere açık bir kişiliğe sahiptir.

5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Tanzimat edebiyatının ilk şairleri, Namık Kemal ve Ziya Paşa‘dır.
• Tanzimat edebiyatının ilk temsilcileri sanat toplum içindir anlayışıyla eser vermişlerdir.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir