11.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Milli Edebiyat Sayfa 135-136 ÖĞRETİCİ METİNLER

1.Okuduğunuz metinden yola çıkarak millî birlik ve baraberliğin sağlanmasında “milliyetçilik” ilkesinin önemini açıklayınız.

Toplumları ayakta tutan onların milletlerine, vatanlarına ve milli ve manevi değerlerine olan bağlılığıdır. Kendi toplumunu sevmek onun yücelmesini, ve devamlılığını sağlamak her ferdin üzerine bir borçtur.

  1. Metinden hareketle Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Atatürk, Milliyetçilik ilkesini Kurtuluş Savaşı yıllarından itibaren aşamalı olarak işlemiş, Cumhuriyet

sonrası gerek anayasa ve temel kanunlara, gerekse eğitim sisteminin ilgili birimlerine büyük bir hassasiyetle yerleştirmiştir.

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının bir diğer yönü, hürriyete ve insan şahsiyetine değer verip eşitlik

fikrine dayanır olmasıdır

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışında başka milletlerin de milliyetçiliğine ve hukukuna saygı vardır.

Atatürk, milliyetçiliği, millî bütünlüğün temeli görür.

 

11.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Milli Edebiyat Sayfa 136

10.Etkinlik: Üç gruba ayrılınız. “Yeni Lisan” (birinci grup), “Bayrağımız” (ikinci grup) ve

“Sakarya’nın Suları Neler Anlatıyor?” (üçüncü grup) adlı metinlerin ana düşüncesinden hareketle metinlerin  yazıldığı dönemin sosyal hayatı ve gerçekliğiyle ilişkisini belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak  ifade ediniz.

Metinlerin yazıldığı dönemde milliyetçilik düşüncesinin toplumu etkilediği görülmektedir. Ülkenin içinde bulunduğu zor şartlar milliyetçilik ilkesini ön plana çıkarmış, halk bilinçlendirilmeye çalışılmıştır.

  1. İncelediğiniz “Yeni Lisan”, “Bayrağımız”, “Sakarya’nın Suları Neler Anlatıyor?” ve “Milliyetçilik” adlı metinlerin dil özellikleri hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

Dönemine göre  oldukça sade oldukları söylenebilir.

Yeni Lisan adlı metin içeriği gereği bazı yabancı kelim eve kavramlara yer vermiştir.

Açık, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

Yazı dili günlük konuşma diline yaklaştırılmıştır.

  1. İncelediğiniz “Yeni Lisan”, “Bayrağımız”, “Sakarya’nın Suları Neler Anlatıyor?” adlı metinlerin

yazarlarının dilde sadeleşmeye önem vermelerinin sebeplerini tartışarak belirleyiniz.

Dildeki, bozulma, süslü ve sanatlı anlatım sanatçılarla halk arasında uçurumlar oluşturmuştur. Bu  yüzden  dilde sadeleşme ve toplumu bilinçlendirme önem kazanmıştır. Devrin şartları gereği halkla bütünleşmek için dilin sadeleşmesi gerekiyordu.

  1. İncelediğiniz metinleri aşağıda verilen tablo üzerindeki ölçütlere göre karşılaştırarak tablodaki ilgili yerleri doldurunuz

Yeni Lisan

Yazılış amacı: bilgi vermek, aydınlatmak,

Konusu:  Dilimizin sadeleşmesi için yapılması gerekenler

Ana düşüncesi:  dilde sadeleşmenin önemi

Dil ve üslubu: açık, anlaşılır, sade bir dil

Bayrağımız

Yazılış amacı: bilgi vermek, düşüncelerini açıklamak,

Konusu:   Türk bayrağının ne anlam ifade ettiği

Ana düşüncesi: bayrak sevgisi

Dil ve üslubu: açık, anlaşılır, sade bir dil, günlük konuşma dili.

Sakarya’nın Suları Neler Anlatıyor?

Yazılış amacı: bilgi vermek, toplumu yönlendirmek, aydınlatmak

Konusu: Sakarya Meydan Muharebesinin önemi

Ana düşüncesi:  Milli mücadelenin önemi

Dil ve üslubu: açık, anlaşılır, sade bir dil.

Milliyetçilik

Yazılış amacı: bilgi vermek, açıklamak,

Konusu: Atatürk’ün Milliyetçilik anlayışı hakkındaki düşünceleri

Ana düşüncesi: milliyetçiği ilkesinin önemi

Dil ve üslubu:  açık, anlaşılır, sade bir dil

  1. Millî birliğin sağlanmasında “Milliyetçilik” ilkesinin rolü ile ilgili düşüncelerinizi açıklayınız.

Toplumları ayakta tutan onların milletlerine, vatanlarına ve milli ve manevi değerlerine olan bağlılığıdır. Kendi toplumunu sevmek onun yücelmesini, ve devamlılığını sağlamak her ferdin üzerine bir borçtur.  Milliyetçilik ilkesi toplumu birleştirici bir özelliğe sahiptir. Zor zamanlarda toplum bir arada tutmak, onun özgüvenini yeniden yükseltmek için milli birlik ve beraberliğe büyük bir ihtiyaç vardır. Bu da milliyetçilik ilkesi ile olur.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir