GEZİ YAZARLARI VE ESERLERİ

 YAZARLAR                                                                         ESERLERİ
Azra Erhat                                            Mavi Yolculuk ,
                                                            Mavi Anadolu
Ahmet Haşim                                        Frankfurt Seyahatnamesi
Ahmet Mithat Efendi                            Avrupa’da Bir Cevelan
Bedri Rahmi Eyüboğlu                         Canım Anadolu , Tezek
Bedi Faik                                             Sam Amca’nın Evinde
Burhan Arpat                                       Avusturya Günlüğü
Cenap Sahabettin                                Âfak-ı Irak,  Hac Yolunda 

                                                          Avrupa Mektupları 
                                                           Suriye Mektupları
Erdal Öz                                             Allı Turnam
Evliya Çelebi                                      Seyahatname
Haldun Taner                                     Düşsem Yollara Yollara
Hikmet Birand                                    Anadolu Manzaraları
İlhan Selçuk                                       Uzak Komşu Rusya’dan
                                                          Gezi Notları
Falih Rıfkı Atay                                  Deniz Aşırı,   Taymis Kıyıları,
                                                         Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları,
                                                         Hind, Yolcu Defteri,
                                                        Yeni Rusya,
                                                        Gezerek Gördüklerim
R. Nuri Güntekin                              Tuna’dan Batı’ya,
                                                        Anadolu Notları
Seydi Ali Reis                                   Miratü’l Memalik
Nadir Nadi                                       İki Sovyet Rusya
Yılmaz Çetiner                                  Şu Bizim Rumeli
M. Cevdet Anday                            Sovyet Rusya, Azerbaycan,
                                                       Özbekistan
                                                        Bulgaristan,  Macaristan
Samet Ağaoğlu                                 Sovyet Rusya İmparatorluğu
Ahmet İhsan Tokgöz                        Avrupa’da Ne Gördüm?
Yusuf Ziya Ortaç                              Göz Ucuyla Avrupa
Attila İlhan                                       Abbas Yolcu

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir