11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

1- Aşağıdaki paragrafların anlatım tekniklerini yazınız. (10 p)

Öz Türkçe, ulusun birbiriyle anlaşmasının sesidir. Kara budunun bize söyleyeceği, bizim ona söyleyeceklerimiz var. Ulus işlerini yüklenmiş olanlar ulusa anlaşılır bir dille düşünüp söylemezlerse ulusalcılık bir kuru sözden başka ne olabilir?

Cevap:

Genç kadın, martıların çığlıklarına dalmışken denize ateşböceği gibi bir şey uçtu. Bunu bir başkası, bir başkası da­ha izledi. Kadın, dalgın gözlerle, birbirini kovalayan bu ga­rip böceklerin denizde teker teker eriyişlerini seyretti. Son­ra birden az önceki kızgın demir kokusunu hatırlayınca ye­rinden fırladı. Kapıyı açar açmaz yüzüne çarpan sıcak bir dumanın ortasında, kaptanla çıracıyı yere çömelmiş, kan ter içinde bozulan motorla uğraşırken gördü.

Cevap:

2-Aşağıdaki metinlerin türünü yazarak bu türlerin üçer özelliliğini yazınız. ( 20P)
a)Birimizin mutluluğu başka birimizin mutsuzluğunun sonucu mudur?Bir kişinin kendi mutluluk payını çıkartmak için çabalaması başka birinin mutluluktan pay almasını önler mi?Kısacası,mutlu olmak isteyen kişi başkalarının mutsuzluğuna mı dayanmak zorundadır?Bu sorulara kesin karşılık bulmak zor.Gerçek olan şu,mutluluk hakkında konuşmak kişinin vazgeçmediği, kaçınamadığı bir tutku, bir iteleyiş, bir davranış.Kişi mutluluğa ulaşmak için didinecek, savaşacak, yıpranacak.

b) Evet severim gerçekçi edebiyatı, gerçekçi sanatı; bütün çığırları arasında onun en üstün olduğuna inanırım. Ama düşünüyorum da : “Bizi alıp düşler dünyasına götüren bir edebiyat da gerekli değil mi?” diyorum. Bugünün birçok yazarı sanatın toplumsal görevi üzerine türlü türlü sözler söylüyorlardı. Okurları düşler dünyasına alıp götürmek de edebiyatın toplumdaki görevlerinden biri değil midir? Bir gerçek içinde yaşıyoruz, duvarlarını yıkıp aşamadığımız bir gerçek içinde. Onun da güzellikleri var elbette; ama pek alıştığımız için göremiyoruz, tadamıyoruz o güzellikleri.

a) Metninin Türü: ……………………………………. b) Metninin Türü:………………………………………….
Bu türün özellikleri:
1)
2) Bu türün özellikleri:
1)
2)
3. Aşağıdaki tabloda verilen eserlerin türlerini ve yazarlarını yazınız. ( 10 puan )
ESER TÜRÜ YAZARI
Günlerin Getirdiği
Beş Şehir
Afak-ı Irak
Çankaya
Ömer’in Çocukluğu

4-Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. (12p)
Makalede anlatım, nesnel bir nitelik taşır. ( ) Makalede öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır. ( )
Denemede ağırbaşlı ve ciddi bir anlatım vardır. ( ) Fıkra yazarı yazdıklarını ispat etmek zorundadır. ( )
Türk Edebiyatında Deneme türünün önde gelen isimleri Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin’dir. ( ) Makalede söz oyunlarına başvurulmaz, süslü anlatımdan uzak durulur. ( )
Sohbet yazılarında nükteye önem verilmez. ( ) Bir kişinin kendi hayatını anlattığı esere biyografi denir. ( )
Fıkra ve makaleler gazete ve dergilerde yayımlanabilir. ( )
Türk Edebiyatında sohbet türünün önde gelen isimleri Ahmet Rasim ve Şevket Rado’dur. ( )
Fıkralar güncel konuları işleyen gazete yazılarıdır. ( ) Edebiyatımızdaki ilk makalenin adı Makaleteyn di ( )

5 ) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz değişimine örnek gösterilemez? 6p
A)Hastalığının çaresi olmadığını o da biliyordu.
B)Banyodaki tarağın dişlerinden biri kopmuştu.
C)Doğanın bize sunduklarından yararlanmayı bilmeliyiz.
D)İşçiler kışın soğuğunda tarlalarda çalıştı.
E)Gücümüzü birlikte hareket etmekten alıyoruz biz

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?6p
A) Artık anladım ki, sensizliğe dayanamam.
B) Şimdiki aklım olsaydı, öyle davranmazdım.
C) Bu durumda kim kime ne desinki!
D) Bak bizimki yine oyuncağını kırmış.
E) Bu yılki ürün, geçen yılkine göre çok az.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?6p
A)Arkadaşımın kan beynine sıçramıştı ve ne söylediğini bilmiyordu.
B)Çekingen bir yapısı olduğundan, risk almayı sevmezdi.
C)Bu hafta, maçların hiçbiri berabere bitmemişti.
D)Toplumun belirlediği kurallara herkes gibi sen de uymalısın.
E)Çiftlikteki atların daha iyi bakılması gerekiyor.

8- ”Eleştirdiği romanların, hikâyelerin ince ayrıntıları üzerinde uzun uzun çalışır ve yazarlara doğru yolu gösterirdi.”6p
Yukarıdaki cümlenin anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisi ile giderilir?
A) “romanların” kelimesinden sonra “incelediği” sözcüğü getirerek.
B) “ve” bağlacından sonra “eserini incelediği” söz grubu getirerek.
C) Bağlaçtan önceki yüklem “çalışırdı” şekline getirilerek.
D) “Eleştirdiği” sözcüğü “eleştirilen” şekline getirilerek.
E) “ince” sözü cümleden çıkarılarak.

9. “Eleştirilerimin büyük çoğunluğu nesnel nitelikte olduğundan, bunlara ilişkin yargılarımı herkes doğru bulur kanısındayım.”6p
Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kurallı, basit, olumsuz, ad cümlesi
B) Kurallı, bileşik, olumlu, ad cümlesi
C) Devrik, bileşik, olumlu, ad cümlesi
D) Kurallı, bileşik olumlu, eylem cümlesi
E) Devrik, basit, olumlu, eylem cümlesi

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapı bakımından ötekilerden farklıdır?6p
A) Açlığımı giderecek bir şeyler yemem gerekiyor.
B) Televizyonu izledikten sonra işlerimi yapacağım.
C) Sabahtan beri yalnız başıma evde çalışıyorum.
D) Açtığı kalemin ucunu bitirinceye kadar yazdı.
E) Okuduğum dergileri atmayıp biriktiririm.

11. İnsan vücuduyla ilgili sözcüklerin, insana özgü niteliklerin doğaya uygulanması ya da doğayla ilgili sözcüklerin insana uygulanmasına “deyim aktarması” denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya uygun bir deyim aktarması yapılmamıştır?6p
A) Tiz bir sesle: “Buraya gelin” diye seslendi.
B) Sert bir bakışla çocuğu susturdu.
C) Tatlı sözlerle gönlümüzü almaya çalışıyordu.
D) Yumuşak bir sesle: “Beni anlıyor musun?” dedi.
E) Yaptığı resimde hep çiğ renkler kullanmış.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ortak nesne kullanılmıştır?6p
A) Evin hanımı bulaşıkları yıkadı, duruladı, kaldırdı.
B) Günlerdir uyku uyumadım, kimse halimi sormadı.
C) Sabahları erken kalkar, kahvaltımı yapar, yola çakırım.
D) Günlerce sokağa çıkmam, evde çalışırım.
E) Arabayı aldım, bir süredir onunla oyalanıyorum.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir