11. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

1-Aşağıdaki metinlerin türünü yazarak bu türlerin iki özelliliğini yazınız. ( 20P)

1.METİN

Bilmem siz de bana benzer misiniz?Dört çeşit insan karşısında nutkum tutulur.Deli bir, sarhoş iki, bunak üç, demagog dört.Karşımdaki mantık dışına çıktı mı şaşırır kalırım.Ortak bir dil konuşamazsınız, ikna edemez, bir yerde buluşamaz, anşamazsınız.İki kere ikinin dört ettiğini bile anlatamazsınız               2.METİN

Evet severim gerçekçi edebiyatı, gerçekçi sanatı; bütün çığırları arasında onun en üstün olduğuna inanırım. Ama düşünüyorum da : “Bizi alıp düşler dünyasına götüren bir edebiyat da gerekli değil mi?” diyorum. Bugünün birçok yazarı sanatın toplumsal görevi üzerine türlü türlü sözler söylüyorlar. Okurları düşler dünyasına alıp götürmek de edebiyatın toplumdaki görevlerinden biri değil midir? Bir gerçek içinde yaşıyoruz, duvarlarını yıkıp aşamadığımız bir gerçek içinde. Onun da güzellikleri var elbette; ama pek alıştığımız için göremiyoruz, tadamıyoruz o güzellikleri

  1. a) Metninin Türü: ……………………………………. b) Metninin Türü:………………………………………….

Bu türün özellikleri:

1)

2)

Bu türün özellikleri:

1)

2)

2- Aşağıdaki paragrafların anlatım tekniklerini yazınız. (10p)

“Dil doğal gelişimine bırakılmalıdır.” görüşü, oldukça tehlikelidir. Tehlikesi, bu görüşün ilk anda çok doğru görünmesidir. Oysa yanıltıcıdır bu. Dil bilincinin oluşmadığı dönemlerde, gerçekten de “kendiliğinden” diye nitelenebilecek bir gelişim olmuştur. Ancak, dil sorunu bir kez ortaya atıldıktan sonra “işi oluruna bırakma” söz konusu değildir. Türkiye’de her aydın, kalemi eline aldığı anda dil kavgasında yerini alır. “Millet” yerine “ulus” ya da “ulus” yerine “millet” diyen birinin, dil konusunda yansız olduğu düşünülebilir mi?

3-Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise  (D)  yanlış ise  (Y)  yazınız. (12p)

Fıkralar güncel konuları işleyen gazete yazılarıdır. (   )

Ahmet Haşim deneme türünde eser vermiştir. (    )

Denemede ağırbaşlı ve ciddi bir anlatım vardır.    (    )

Fıkra yazarı yazdıklarını ispat etmek zorundadır.         (    )

Türk Edebiyatında Deneme türünün önde gelen isimleri Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin’dir.   (    )

Makalede söz oyunlarına başvurulmaz, süslü anlatımdan uzak durulur.   (    )

Sohbet yazılarında nükteye önem verilmez.(    )

Edebiyatımızdaki ilk makalenin adı Makaleteyn di (    )

Edebiyatımızdaki ilk makaleyi Ziya Paşa yazmıştır. (    )

Ahmet Rasim ve Şevket Rado sohbet yazarlarıdır.  (   )

Fıkra ve makaleler gazete ve dergilerde yayımlanabilir.   (    )

Sohbet yazılarında karşılıklı konuşma havası vardır.(   )

 

4.Aşağıda tablodaki yazar-eser-edebi tür eşleştirmelerini doğru olarak yapınız.10

Ahmet  Mithat  Efendi    -Anadolu Notları  -GEZİ YAZISI

Ahmet  HAŞİM -Tahrib-i  Harabat  –  ELEŞTİRİ

Halit Ziya UŞAKLIGİL       -Avrupa’da Bir Cevelan – GEZİ YAZISI

Reşat Nuri GÜNTEKİN   – Kırk Yıl      –       ANI

Bize Göre     -DENEME      -AHMET HAŞİM

5.”Uzun uğraşlardan sonra aldığı bu zam onun rahatlamasına neden olmuştu.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tümleç eksikliği

B) Yan cümle yüklemi eksikliği

C) Ek yanlışlığı

D) Yanlış anlamda kullanılan sözcük

E) Tamlama yanlışlığı

6.Aşağıdakilerden hangisinde herhangi bir öğe eksikliğinden kaynaklanmayan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Öznenin ne olduğunu çok iyi biliyor fakat cümlelerde bulamıyordu.

B) Derdini, bize anlattığın gibi gidip onu çözecek makama da anlatmasını söyledi.

C) Genellikle iyi geçinir, dost olurdu ama çok sıkı fıkı olmazdı asla.

D) Yorum gücü gün geçtikçe azalıyor artık dergilerde pek kabul görmüyordu.

E) Eserinin önsözünü çok özenerek yazmasına karşılık pek okunduğunu söyleyemeyiz.

 

7.Aşağıdakilerin hangisinde “– ki  ” ekinin veya “ki” bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur?

A) Madem ki gelmeyecektin, niye bizi beklettin?

B) Masadaki kalemi alıp cebine koydu.

C) Desemki, vakitlerden bir nisan akşamıdır.

D) Kenarda ki yoldan gidersek iyi olur.

E) Soru sorduğu zaman, cevaplaki sussun.

 

  1. I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.

II: Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi sonbaharı anlatıyor.

III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin göstergesi gibi.

IV. Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını diliyorum.

V. Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla çınlıyor kulaklarımda.

Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış olamaz?

  1. A) I B) II C) III               D) IV            E) V

 

  1. Aşağıdakilerden hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur?

A)Çocuğun rengi sararıyor, kızarıyor bozarıyordu.

B)Ayrıntılara olan düşkünlüğüyle tanınan bir fotoğrafçıdır.

C)Olayın aslını astarını araştırmadan nasıl karar veriyorsun?

D)Bir fener olup yanmanın zamanı değil mi, zaman?

E)Şair ilk kitabını kızına ikinci kitabını oğluna ithaf etmiş.

 

10 .         “Bu edebî akım, bugüne gelinceye dek birçok evrelerden geçti.” cümlesinin nitelikleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Olumlu, bileşik, kurallı, eylem cümlesi

B) Olumlu, basit, kurallı , eylem cümlesi

C) Olumsuz, bileşik, devrik, ad cümlesi

D) Olumsuz, basit, kurallı, eylem cümlesi

E) Olumlu, bileşik, kurallı, ad cümlesi

 

  1. İnsan vücuduyla ilgili sözcüklerin, insana özgü niteliklerin doğaya uygulanması ya da doğayla ilgili sözcüklerin insana uygulanmasına “deyim aktarması” denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya uygun bir deyim aktarması yapılmamıştır?

A) Tiz bir sesle: “Buraya gelin” diye seslendi.

B) Sert bir bakışla çocuğu susturdu.

C) Tatlı sözlerle gönlümüzü almaya çalışıyordu.

D) Yumuşak bir sesle: “Beni anlıyor musun?” dedi.

E) Yaptığı resimde hep çiğ renkler kullanmış.

12.Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapı bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Açlığımı giderecek bir şeyler yemem gerekiyor.

B) Televizyonu izledikten sonra işlerimi yapacağım.

C) Sabahtan beri yalnız başıma evde çalışıyorum.

D) Açtığı kalemin ucunu bitirinceye kadar yazdı.

E) Okuduğum dergileri atmayıp biriktiririm.

 

 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir