11.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

11 DİL-ANLATIM DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

 

 

2. Metin:

Her ozanın kendine özgü bir şiir çalışması var. Aradığı biçimi buluncaya dek şiir hangi aşamalardan geçer, ilk karalamalarla son biçim arasında ne gibi değişmeler olur? Bu arayışı şiirin çilesini çeken ozandan istemek ilginç bir çalışma olabilir. Aslında şiir her şeyden önce bir doğuştur, büyük bir gerilimin ürünüdür.

 

1.Metin:

“Cehennem Nişanı”nda beş sandaldık. Güzel bir ocak akşamı. Denize kırmızı rengin türlüsü yayılmış. Çok kaynamış ıhlamur rengindeki yayvan, geniş, ölü dalgalar. Sandallar ağır ağır sallanıyor, oltalar bekliyor, insanlar susuyor.

Sinağrit Baba, ömründe konuşmamış, ömrü boyunca evlenmemiş, ömrü boyunca yalnız yaşamıştır. Onun kovuğundaki pencereden ne facialar seyretmiştir. Sinağrit Baba ne oltalar koparmıştır.

 

1-a. Yukarıdaki metinlerde hangi anlatım türlerinden yararlanıldığını sebepleriyle yazınız (10p)  

 

    b.Numaralanmış metinlerde dil hangi işlevlerde kullanılmıştır sebepleriyle yazınız. (10p)

 

     2-  Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise; “Doğru”, yanlış ise “Yanlış” yazınız.8p

a) Anıların bir işlevi de yaşadıkları döneme ayna tutmaktır

b) Cümlelerin söyleniş ve okunuştaki, kolaylık ve rahatlığa “akıcılık” denir. . . .. . . . . . .. . . . .. .

c Tiyatro, anlatmaya bağlı edebî sanat değildir. . .. .. . . . . .. . . . . .. 

Kelimeler öğretici metinlerde, yan ve mecaz anlamları ile kullanılır. . . . . . . . . . . . . . . .

3.Aşağıdaki boşluklara uygun olan kavramları yazınız. (10 puan)

 

a) “Öğretici metinlerde . . . . . . . . . . . . . ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . anlatım türleri ağırlıklı olarak kullanılır.”

b) ““Gerçeklik-öğretici” kavramları . . . . . . . . . . .. . . . türünde görülür.” (Masal, hikâye, roman vb. türler)

c) “Kurmaca metinlerde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . amaçlanır.”

d) “Kurmaca metinlerde . . . . . . . . ve . . . . . . . . . anlatım türleri ağırlıklı kullanılır.”

e) “. . . .. . . .. .. . . . mektubunun anlatımı kısa ve özlü olmalıdır.”

     4-İstiklal marşında şair ‘ezanın şehadetleri’ derken neyi kasdetmektedir yazınız.10p

   5-Aşağıdaki cümlede geçen ses olaylarını bulup adlarıyla yazınız. (15)

        “Adamın alnındaki çizgiler çocuğun dikkatini çekti.Çocuk, adamı  izliyordu

  1. Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozukluğunu tespit ederek cümlenin doğrusunu yazınız.(12p)

a) Ona, buraya gelmeden önce mi sonra mı telefon ettin?

 

b) Öğrenci sayısının kalabalık olması bu sonucu doğuruyor.

c) Savcılığın   isteği  üzerine  izinsiz  piyasaya  sürülen  silahlar  toplatıldı .    

d) Özel ve devlet okulunda   okuyan   öğrenciler     girebilir  bu  sınava.

7- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.(15p)

a)Günlük ve anı türü edebiyatımızda………………………..’ den itibaren yaygın olarak yazılmaya başlanmıştır.

b)Moğolistan’da bir imparatorluk kurmuş olan Babür Şah’ın ……………………. adlı eseri edebiyatımızdaki ilk anı olarak kabul edilmektedir.

c)Fuzuli’nin 16. y.y’da yazdığı……………………… adlı eser,  edebiyatımızdaki ilk mektup örneklerindendir.

d)Saray ve Ötesi……………………………… yazdığı…………………türünde bir eserdir.

 

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünlü düşmesi hem de ünsüz benzeşmesine örnek bir sözcük vardır?(10p.)

A) Namık Kemal “vatan şairi” olarak tanınır.

B) Orhan Veli İstanbul’u bir tepeden seyretmişti.

C) Yahya Kemal Beyatlı yıllarca değişik ülkelerde elçilik yapmıştır.

D) Hamit, “Makber” adlı şiirini Fatma Hanım için yazmıştır.

E) Ziya Paşa’nın pek çok sözü vecize olarak günümüze kadar gelmiştir.

 

 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir