10. SINIF TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMI

I. ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI

II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI. – XII. yy)

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)         


Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler         

Tasavvufi Metinler

XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı    

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)         

Divan Şiiri              

Halk Şiiri              

Anonim Halk Şiiri                   

Âşık Tarzı Halk Şiiri                   

Methiye

Şathiyye

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler

Göstermeye Bağlı Metinler (Temaşa)

Öğretici Metinler  

Tezkireler

Seyahatname

İlmi Eserler

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir