10. SINIF TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMI – Olay Çevresinde Oluşan Metinler Destan

DESTAN

Toplumu derinden etkileyen savaş, kıtlık, afet vb. olayların olağanüstülüklerle bezendirilerek anlatıldığı manzum (bazen nazım- nesir karışık)uzun hikâyelere denir.

Destanlar “Doğal-Yapay”olmak üzere ikiye ayrılır.

1) DOĞAL DESTANLAR

Gerçekte var olan herhangi bir olayın milletin dilinde yüzyıllar süren bir anlatımdan sonra bir ozan tarafından kaleme alınması sonucu oluşan destanlara denir.

    Dünyadaki en önemli doğal destanlar:

    Kalevala………………… FİNLANDİYA

    Mahabharata…………..    HİNT

    Ramayana………………    HİNT

    Chanson de Roland…. FRANSIZ

    Nibelungen…………….. ALMAN

    İgor………………………. RUS

    Beovful……………………    İNGİLİZ

    İliada……………………. YUNAN

    Odysseia……………….   YUNAN

    Şehname……………….    İRAN

    Gılgamış………………… SÜMER

    Oğuz Kağan……………    TÜRK

    Ergenekon……………..    TÜRK

    Manas ………………….. KIRGIZ

2)YAPAY DESTANLAR

Herhangi bir olaydan yola çıkarak bir ozanın destan kurallarına riayet edip oluşturduğu şiirlere denir.

Dünya Edebiyatında yapay Destanlar

•Kayıp Cennet (Milton- İngiliz Edebiyatı): İnsanın cennetten kovuluşu ve Tanrı’nın şeytanla mücadelesini anlatır.

•Kurtarılmış Kudüs (Tasso- İtalyan Edebiyatı): I. Haçlı seferinde Kudüs’ün alınışı anlatılır.)

•İlahi Komedya (Dante- İtalyan Edebiyatı): Öteki dünyaya Dante’nin yaptığı 7 günlük gezi anlatılır.

•Çılgın Orlando (Ludovico Ariosto- İtalyan Edebiyatı): Bu destanda Charlemagne döneminde Hıristiyanlar ile Müslümanlar arasında geçen savaşlar anlatılmıştır.

Henriade   –     (Voltaire) :       Fransızların yapay destanıdır.  Fransız yazar Voltaire’nin III. ve IV. Henri’nin hayatından izler taşıyan  manzum bir eserdir. İki bölümden oluşan bir şiir şeklinde kaleme alınmıştır. Fransız politik yaşamından izler taşır. 12 heceli epik bir şiirdir.

Türk Destanlarının Özellikleri:

* Çoğunlukla manzumdurlar (şiir şeklinde).

* Anonimdirler.

* Oluştukları dönemlerin özelliklerini taşımaktadırlar.

* Olağanüstü özellikleri çokça bulunmaktadır.

* Çok sonra yazıya geçirilmişlerdir.

    TÜRK DESTANLARI

Saka Türklerinin Destanları

* Alp Er Tunga Destanı: Türk-İran savaşlarıyla Alp Er Tunga’nın yiğitliklerinin anlatıldığı destanlardır.

* Şu Destanı: İskender ile Türkler arasındaki savaşların ve Hükümdar Şu’nun destanıdır.

Hun Türklerinin Destanları

* Oğuz Kağan Destanı: Hun Hükümdarı Mete’nin yiğitliklerini, ülkesini genişletip oğulları arasında nasıl bölüştürdüğünü anlatan destandır.

Göktürk Destanları

*Bozkurt Destanı: Savaşta yaralanan bir Türk’ün, dişi bir kurt tarafından kurtarılmasını, korunmasını ve Türklerin sözü edilen kurtla bu Türk’ten çoğaldığı anlatılır.

*Ergenekon Destanı: Bir yenilgi sonunda Ergenekon’a çekilen Türklerin orada çoğalıp, bir demir dağı erittikten sonra öçlerini alışlarını anlatan destandır.

Uygur Türklerinin Destanları

* Türeyiş Destanı: Uygur hakanının, üç kızını insanoğluyla evlendirmeyi uygun bulmayarak tanrıya, kızlarıyla evlenmesi ve Uygur Türklerinin bu evlenmeden çoğaldığı anlatılır.

* Göç Destanı: Türklerin, Kutsal taşı Çinlilere vermeleri üzerine, tanrı tarafından cezalandırılmaları kuraklığın başlaması nedeniyle de göç etmeleri anlatılır.

Yapma Türk Destanları

1.Üç Şehitler Destanı                 Fazıl Hüsnü Dağlarca

2.Çanakkale Destanı                  Fazıl Hüsnü Dağlarca

3.Çanakkale Şehitler Destanı    M.Akif Ersoy

4.Kurtuluş Savaşı Destanı         Cahit Kulebi

5..Kuva-yı Milliye Destanı          Nazım Hikmen Ran

6.Sakarya Meydan Savaşı          Ceyhun Atuf Kansu

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir