10. SINIF TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMI – Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler) Sagu

Sagu
Devlet büyükleri yada toplumda tanınmış, önemli kişilerin ölümü üzerine duyulan acıyı anlatan şiirlerdir.
Yuğ diye adlandırılan cenaze törenlerinde okunan bu ağıtlar (şiirler), ölen kişinin erdemlerini, yiğitliğini, faziletlerini ve yaptığı güzel işleri anlatırdı. Genellikle sevilen, sayılan, çeşitli kahramanlıklar göstermiş kişilerin ardından yazılırdı.
Özellikleri:
– Yuğ törenlerinde söylenir. Biçim bakımında koşuk gibidir.
– Hece ölçüsü ile yazılmıştır. Kafiye düzeni a a a b, c c c b, d d d b dir.
– Günümüzde bilinen sagu örnekleri Divanü-Lügati-t Türk’te yer alan Alp Er Tunga sagusudur.12 dörtlükten oluşmuştur.
-Halk edebiyatındaki karşılığı ağıt, divan edebiyatındaki karşılığı mersiyedir.
ALP ER TUNGA SAGUSU
Alp Er Tonga öldi mü
İsiz ajun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mu
Emdi yürek yırtılur

Ödlek yarag közetti
Ogrı tuzak uzattı
Begler begin azıttı
Kaçsa kah kurtulur
Ulşıp eren börleyü
Yırtıp yaka urlayu
Sıkrıp üni yurlayu
Sıgtap közi örtülür
Ödlek arıg kevredi
Yunçıg yavuz tavradı
Erdem yeme savradı
Ajun begi çertilür
Bilge bögü yunçıdı
Ajun atı yençidi
Erdem eti tmçıdı
Yerge tegip sürtülür
Günümüz Türkçesiyle:
Alp Er Tunga öldü mü?
Kötü dünya kaldı mı?
Zaman öcünü aldı mı?
Şimdi yürek yırtılır.
Zaman fırsat gözetti
Gizli tuzak uzattı
Beyler beyini azıttı
Kaçsa nasıl kurtulur?
Adeti böyle işte.
Bunda başka sebep yok.
Felek ok atıp vursa
Dağlar başı kertilir.
Beyler atlarını yoruyor
Kaygı onları zayıflatıyor
Benizleri yüzleri sararıp
Safran sürülmüş gibi oluyor
Erler kurtlar gibi uluşup
Bağırıp yaka(larını) yırtıyor
Kısık seslerle haykırıyor
(Gözleri yaşlarla) örtülünceye kadar ağlıyorlar
Gönlüm içten yandı
Kaybolmuş yarayı kaktı
Geçmiş gün(ler)i aradı(m)

Gece(ler) gün(ler) geçse (o yine) aranır.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir