10.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk ve Ortalama yükseltme Sınavı Soruları

 

DERSİN ADI     :   TÜRK EDEBİYATI                                SINIFI               :    10.SINIFLAR

SINAV SÜRESİ :  60 DK                                                   

SINAV TARİHİ  : …………………..

PUANLAMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sınav Komisyon Başkanı

    Okul müdürü

                                                    ÜYE                             ÜYE                                     ÜYE     

 1 Türk destanlarında işlenen motiflerden 5  tanesini yazınız.

2–İslamiyet öncesi sözlü edebiyatın genel  özelliklerinden üç tanesini yazınız

3-Uygurlara ait destanların adlarını yazınız.

4-Divan-ı Lügati’t Türk kim tarafından ne zaman  ve niçin yazılmıştır? Yazınız

5-Kutadgu Bilig’in kahramanlarını ve neyi simgelediklerini yazınız.

6. “Gözüm kaldı şu kaplanın postunda

      Azrail de can almanın kastında

      Döne döne teneşirin üstünde

     Yunmayınca gönül yardan ayrılmaz”

Dörtlüğün nazım şeklini, ölçüsünü, nazım birimini, uyak ve rediflerini yazınız.

7-Gazel nazım şeklinin özelliklerini yazınız.(3 özellik)

8- Kasidenin bölümlerini yazınız.

9-Karagöz oyunlarının bölümlerini yazınız. Kısaca açıklayınız

10-Aşık tarzı halk şiirinin türlerini yazınız.

                                                            OTAKÇILAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

                                    ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SıNAVLARI

                                        SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI TUTANAĞIDIR

DERSİN ADI     :     TÜRK EDEBİYATI                                 SINIFI               :  10.SINIFLAR

SINAV SÜRESİ :     60 DK                                                    SINAV TARİHİ  : 18.06.2012

PUANLAMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aşağıdaki isimlerden oluşan sınav komisyonumuz 09.09.2011 Cuma günü saat 10.00’da okul müdürünün başkanlığında toplanarak; sınav sorularını aşağıya çıkarmış olup puanlama bareminin

Yukarıda belirtildiği şekilde olmasını kararlaştırmıştır.

Sınav Komisyon Başkanı

    Okul müdürü

Ethem KAHVECİ                                                      ÜYE                             ÜYE                                     ÜYE     

                                                                   S O R U L A R

1- Ağaç,su,toprak,ışık,bozkurt

2—Anlatımı sözlüdür

  Edebiürünler manzumdur.

 Genellikle kahramanlık ve ölüm konuları işlenmiştir.

 Yarım  uyak kullanılmıştır.

3-Uygurlara ait destanların adları Türeyiş destanı ve Göç destanıdır.

 4-Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072-1074 yıllarında Araplara Türkçe’yi öğretmek amacıyla yazılmıştır.

5-Küntoğdı:Kanun ve adalet     Aytoldı:Mutluluk    Ögdülmüş:Akıl ve ilmi     Odgurmuş:Hayatın sonu

6-Ölüçü:11’li hece ölçüsü     Nazım şekli:Koşma      Nazım birimi:Dörtlük

 -st’ler tam kafiye

-ında,unda’ler redif

7.Gazel nazım şeklinin özellikleri

– Beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişir. ama genelde bu sayı 5, 7, 9 beyittir.

– İlk beyit kendi arasında kafiyelidir. Gazelin kafiye düzeni (örgüsü) şöyledir; aa, ba, ca, da, ea, fa

– Gazelin ilk beytine matla(doğuş yeri) denir.

– Gazelin son beytine makta (bitiş, kesiliş yeri) denir.

– Şairin isminin geçtiği beyte taç beyit denir.

– Gazelin en güzel beytine beytü’l-gazel denir. Bu beyte Şah beyit de denir.

– Gazelde genelde anlam bütünlüğü aranmaz, anlam beyitte tamamlanır.

– Bir gazelin bütününde aynı konu işleniyorsa, böyle gazellere yek-ahenk gazel denir.

– Bütün bir şiirin aynı söyleyiş güzelliğine sahip olduğu gazellere yek-âvâz gazel denir.

– Divan edebiyatı şairleri bütün maharetlerini gazelde ortaya koyarlar. Büyük şair olmanın en büyük ölçütü gazellerdir.

– Gazelde konu aşk, şarap, güzellik ve aşkın ıstırabıdır.

– Bazı gazellerin matladan sonra gelen beyitlerinde mısralar ortalarından bölünebilir. Bu durumda gazele iç kafiye hakimdir. Böyle gazellere musammat gazel denir.

– Aruz vezniyle yazılır.

8-Nesib,Tegazzül,Girizgah,Methiye,Fahriye,Taç  beyit,Dua

9-Karagöz oyunlarının bölümleri

Giriş:Hacıvat’ın sahneye gelmesi

Muhavere:Karagöz ile Hacıvat’ın karşılıklı konuşması

Fasıl :Asıl konuya giriş

Bitiş:Pencereden çekilme

10- Aşık tarzı halk şiirinin türleri:Koşma,Semai,Varsağı,Destandır.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hakkında yorum “10.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk ve Ortalama yükseltme Sınavı Soruları”