10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

SORULAR__
1. Osmanlı Devletinin Yükselme devrinde (Fatih dönemi) yaşamış
Divan şairlerinden 5 tanesini yazınız. (10p)
2. Aşağıdaki terimleri birer cümle ile açıklayınız. (10p)
• İnsan-ı kamil:
• mürşit:
• ıydiyye:
• gazavatname:
• tezkire:

3. Aşağıdaki eserlerin kime ait olduklarını yazınız. (10p)
• Divan-ı Kebir:
• Sazımdan Sesler:
• Kerem kasidesi:
• Fezleke:
• Tazarruname:

4. Aşağıdaki kısa cevaplı soruları yanıtlayınız.
• Anadolu sahasındaki ilk tezkire ve yazarı: ___________ / _________________(4p)
• Türk edebiyatındaki güzellemeleri ile ünlü şair:_________________________ (2p)

5. Aşağıda belirgin özellikleri verilen şairleri yazınız. (10p)
• Türk edebiyatındaki en ünlü tuyuğ şairi:
• Mahallileşme akımının en önemli temsilcisi:
• Denizci, şair, bilgin, seyahatname yazarı:
• “Ferman padişahın dağlar bizimdir.” dizesiyle meşhur şair :

1. 15. yy Divan edebiyatı nesir sanatçılarını yazınız (10p)
2. Aşağıdaki terimleri birer cümle ile açıklayınız. (10p)
• fenafillah:
• mürit:
• şitaiyye:
• sur-name:
• siyer:

3. Aşağıdaki eserlerin kime ait olduklarını yazınız. (10p)
• Makalat:
• Kanuni Mersiyesi:
• Fihi Ma Fih:
• Mir’atü’l-Memalik:
• Kabusname tercümesi:

4. Aşağıdaki kısa cevaplı soruları yanıtlayınız.
• İlk tezkire ve yazarı: _____________________ / _______________________ (4p)
• Türk edebiyatındaki ünlü koçaklama şairlerimiz: __________________ / _________________ (2p)

5. Aşağıda belirgin özellikleri verilen şairleri yazınız. (10p)
• Türk edebiyatındaki şarkı şairi:
• “Nemçe Destanı” ile ünlü sanatçımız:
• Paris elçiliği esnasında eserini yazan sanatçımız:
• Divan şiirinin son büyük şairi:

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir