10. sınıf dil ve anlatım doğru- yanlış soru ve cevapları

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların sonuna “D”, yanlış olanların sonuna “Y” yazınız.
• Sunumda dinleyicilerin soru sormalarına izin verilmemeli. (Y )
• Sunumda hazırlanan metin ve slaytların dışına kesinlikle çıkılmamalı. (Y )
• Slaytlarda kullanılan ifadelerin açık ve net olmasına dikkat edilmeli. (D )
• Sunumda dinleyiciyi sıkacak uzun açıklamalardan kaçınılmalı. (D )
• Konuşmacı, anlatacağı konuya hâkim olmalı. (D )
• Tartışmanın yapılacağı fiziksel ortam ve katılımcı sayısı tartışmanın niteliğini etkiler. ( D )
• Tartışma, bir öğretim yöntemi olarak kullanılırken belli hedeflere ulaşılmasını sağlayacak biçimde planlı ve programlı bir şekilde yürütülmelidir. (D )
• Açık oturum, panel, sempozyum, forum gibi tartışmalar basana ve halka kapalı olarak gerçekleştirilir. (Y )
• Anlatımda gözlem çok önemli değildir. (Y )

• Görmek iradeyle, bakmak ise irade dışı gerçekleşir. (D )
• Bir metin anlaşılmadan o metinle ilgili not alınamaz. (D )
• Bir yaz› veya konuşma, toplanan bilgiler ve kişisel deneyimler, hazırlanacak metnin yazılış
amacı ve hedef kitlesine göre düzenlenmelidir. ( D)
• Metinlerde yalnızca özelden genele gidilebilir. ( Y )
• Paneli bir başkan yönetir. ( D)
• Paneldeki konuşmacı sayısı beş ile sekiz arasındadır. ( D )
• Panelde konuşmacılar açık oturumda olduğu gibi başkanın verdiği sıraya ve süreye uyarlar. (D )
• Panelin sonunda mutlaka forum düzenlenir. (Y )
• Anlatımda gözlem çok önemli değildir. (Y )
• Görmek iradeyle, bakmak ise irade dışı gerçekleşir. (D )
• Bir metin anlaşılmadan o metinle ilgili not alınamaz. (D )
• Bir yazı veya konuşma, toplanan bilgiler ve kişisel deneyimler, hazırlanacak metnin yazılış
amacı ve hedef kitlesine göre düzenlenmelidir. ( D)
• Metinlerde yalnızca özelden genele gidilebilir. (Y )
• Tema, soyuttur. ( D)

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir