10. sınıf dil ve anlatım boşluk doldurma soru ve cevapları

• Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişen, doğruluğu tartışılan düşüncelerin anlatıldığı anlatıma …..öznel ….. anlatım denir.
• Anlatılanların doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, deney ve gözleme da-
yanan anlatıma …..nesnel …… anlatım denir.
• Duyu organlarımızla algılayabildiklerimizi anlattığımız anlatıma ..somut….. anlatım denir.
• Anlatıcının kendi deney ve gözlem sonuçlarına dayanarak yaptığı anlatıma ….doğrudan……anlatım denir.
• Anlatıcının kendi deney ve gözlemine dayanmayan, başkasından öğrendiklerini anlattığı
anlatıma …..dolaylı….. anlatım denir.
• Kelimelerin yeni bir anlam ifade etmek amacıyla yan yana gelmesine …BAĞDAŞTIRMA denir.
• Anlatılan konu ve hususların okuyucunun gözünde canlandırılacak şekilde ifade edildiği anlatım türüne BETİMLEME…. denir.

• Dil ögelerinin birbirleriyle oluşturdukları anlam bağıntısına …BAĞDAŞIKLIK… denir.
• Bir cümle veya metinde anlaşılması güç cümlelerin kullanılmaması ve her okuyanın aynı
şeyi anlamasına ……AÇIKLIK……. denir.
• İfadenin hiçbir engele uğramadan akıp gitmesi, ses akışını bozan ve söylenmesi güç seslere
ve sözcüklere yer verilmesi …AKICILIK…. özelliğidir.
• Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, kanıtlanabilir bir bilgi özelliği taşıyan
ve söyleyenin kişisel duygu ve düşüncelerini yansıtmayan ifadeler …….NESNELLİK…..
• Kaynaktan çıkan bilginin alıcıya ulaştırılma yöntemine … KANAL…… denir.
• Ruh çözümlemesi şeklinde yapılan betimlemelere …RUHSAL…… denir.
• Betimleyici anlatımla oluşturulmuş metinlerde, …GÖRME DUYGUSU….. diğer duyu organları aracılığıyla elde edilen bilgilerle desteklenir.
• Bilgi veren, gerçeği yansıtan betimlemeler olduğu gibi ……SANATSAL… ve …SİMGESEL.. işlevi olan betimlemeler de vardır
• Edilgen ve dönüşlü çatılı fiiller ……l,,ve n ……. eklerini alarak oluşturulur.
• İşteş çatılı fiiller ..ş….. eklerini alır.
• Fiilin bildirdiği işin kim tarafından yapıldığının belli olduğu fiiller …etken…. çatılı fiillerdir.
• Geçişsiz fiiller ..nesne.. alamayan fiillerdir.
• .dönüşlü…. fiillerde özne hem işi yapan hem de yapılan işten etkilenen konumundadır.
• Öğretici metinlerde kelime ve kelime grupları daha çok ..GERÇEK… anlamlarıyla kullanılır.
• Öğretici metinlerde dil ağırlıklı olarak ….GÖNDERGESEL…. işleviyle kullanılır.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir