10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 27 Ölçme -Değerlendirme Soruları

 1.Aşağıdaki yargılar doğru ise cümlelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınıZ

( D )  Panelde amaç, bir karara varmak değil, ele alınan konu hakkında fikir alışverişinde bulunmak  ve aydınlanmaktır.

( D )  Panel, bir başkan ve konuşmacılardan oluşur.

(  Y )  Panelde, tartışmaların doğru sonuca ulaşması için katılımcı sayısına sınırlama getirilmez.

( Y )  Panellerin sonunda, dinleyicilerin soru sormalarına izin verilmez.

( Y  )  Panelde dil, alıcıyı harekete geçirme işlevindedir.

 

  1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.

  • Çoğunlukla küçük bir dinleyici grubu önünde, herhangi bir meseleyi, samimi bir sohbet havası içinde tartışmaya .. Panel.. adı verilir.
  • Panellerin sonunda dinleyicilerin katılımıyla gerçekleştirilen tartışma biçimine ..forum….adı verilir.

  • Panel….Yeterli…. sayıda dinleyicinin bulunduğu ortamda ger- çekleştirilir.

3.Aşağıdakilerden hangisi, panelin genel özellikleri arasında yer almaz?

A.Bir başkan tarafından idare edilmesi

B.Katılımcı sayısının 5’i geçmemesi

C.Dinleyicilerin de zaman zaman tartışmaya katılması

D.Aynı konunun farklı yönleri üzerinde durulması

E.Katılımcıların alanlarında uzman olmaları

4.Aşağıdakilerden hangisi paneli yöneten başkanın görevlerinden biri değildir?

A.Paneli adil bir biçimde yönetmek

B. Panelin katılımcılarını tanıtmak

C. Panel sonunda toparlayıcı kısa bir özet yapmak

D. Panel esnasında tartışmalara katılarak fikirlerini söylemek

E. Süre konusunda katılımcıları uyarmak ve onların süreye uymalarını sağlamak

5.Toplumsal sorunların çözüme kavuşturulmasında panellerin hangi bakımlardan önemli olduğunu söyleyiniz.

Panelde alanında uzman konuşmacıların  bir topluluk karşısında   konuyu farklı açılardan ele alarak görüşlerini  bildirdiği bir tartışma türüdür.. Toplumsal bir sorun   bir panelde enine boyuna tartışılarak artıları, eksileri ortaya konur. Böylece bir uzlaşma sağlanabilir

6.Bir panel programında başkan, katılımcı ve dinleyicilerin nelere dikkat etmeleri gerekir? Sözlü olarak ifade ediniz.

Başkan paneli adil yönetmeli , tartışmanın sağlıklı bir ortamda sürmesini sağlamalı, katılımcılar birbirine saygılı olmalı ve konuyu farklı açılardan ele almalı , dinleyiciler ise paneli saygıyla dinlemeliler ve görüşleriyle panele katkı sağlamalıdırlar…

 

Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları  SAYFA 27

1.Aşağıdaki yargılar doğru ise cümlelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(  D   ) Projeksiyon cihazı, sunumlarda kullanılan araçlardan biridir.

(  D   ) Sunumda, slaytlarla anlatım eş zamanlı olmalıdır.

(  Y  ) Mülakat da bir çeşit tartışma türüdür.

 

  1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle  doldurunuz

  • Sunumda ağırlıklı olarak dil .göndergesel işlevde… işlevde kullanılır.
  • Slaytlara yazılan cümleler ..özlü , ..anlaşılır.. ve çarpıcı nitelikte olmalıdır.

3.Aşağıdakilerden hangisi sunuma ait özelliklerden biri değildir?

A.Teknolojik araçlardan yararlanılması

B. Değişik kaynaklardan faydalanılması

C. Konunun güncel olması

D. Görsel ve işitsel unsurlardan faydalanılması

E. Önce anlatımın, sonra da slayt gösterisinin gerçekleştirilmesi

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir